• Địa chí tỉnh Sông Bé - Trần Bạch Đằng

  Địa chí tỉnh Sông Bé - Trần Bạch Đằng

  Địa chí tỉnh Sông Bé trình bày sáu phần chính sau: địa lý tự nhiên, địa lý lịch sử,; truyền thống văn hóa; lịch sử đấu tranh cách mạng Sông Bé 1920 - 1945; Sông Bé 30 năm chiến tranh giải phóng - chín năm kháng chiến chống Pháp đơn vị vũ trang đầu tiên. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   660 p thuvienbinhduong 16/06/2014 753 32

 • Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Phần 1 cuốn sách "Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI" trình bày các nội dung: Làm quen với mảnh đất Bình Dương, tổ chức hành chính, kết cấu hạ tầng Bình Dương, toàn cảnh kinh tế Bình Dương. Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp người đọc và các đối tác có thêm thông tin nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thành công,...

   213 p thuvienbinhduong 24/08/2015 325 11

 • Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Bình Dương thế và lực trong thế kỷ XXI: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, khu công nghiệp Bình Dương, các vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương, bài học thành công và công tác kiến nghị. Hi vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích, giúp người đọc và các đối tác có thêm thông tin nghiên cứu, học...

   223 p thuvienbinhduong 24/08/2015 344 8

 • Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 3

  Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 3

  Tiếp nối 2 phần đầu ebook, phần 3 có nội dung gồm: Di tích danh lam thắng cảnh, làng nghề thủ công truyền thống và địa danh tiêu biểu. Ebook là cả một quá trình tổng hợp các nguồn tư liệu lưu trữ và sự đóng góp ý kiến quý báu của các bậc lão thành cách mạng, quý vị trực tiếp quản lý di tích, quý vị trụ trì chùa, ban quí tế đình, ... đã tạo...

   101 p thuvienbinhduong 28/11/2018 217 4

 • Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 2

  Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 2

  Tiếp nối phần ebook, phần 2 tiếp tục giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa từng di tích tiêu biểu của Bình Dương, nhằm góp phần giúp độc giả trong và ngoài tỉnh có điều kiện tìm hiểu thêm về quá trình đấu tranh và xây dựng vùng đất con người Bình Dương. Qua đó, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước của thế...

   184 p thuvienbinhduong 28/11/2018 228 4

 • Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 1

  Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 1

  Ebook giới thiệu 29 di tích đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó, có 21 di tích được công nhận là di tích cấp Tỉnh, 8 di tích được công nhận cấp Quốc gia. Ngoài ra, quyển sách còn giới thiệu những làng nghề thủ công truyền thống và địa danh tiêu biểu như: làng nghề chạm khắc gỗ, sơn mài, gốm sứ, lễ...

   81 p thuvienbinhduong 28/11/2018 260 4

 • Hỗ trợ sinh kế đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương từ một phân tích định lượng

  Hỗ trợ sinh kế đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương từ một phân tích định lượng

  Dựa trên quan điểm về hỗ trợ xã hội, bài viết mô tả và phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động hỗ trợ sinh kế đối với lao động nhập cư Khmer ở Bình Dương. Trong đó, các yếu tố chính sách; tổ chức xã hội; hệ thống thân tộc – đồng hương; gia đình cùng với sự tin tưởng và mức độ tham gia của lao động Khmer là những yếu tố...

   13 p thuvienbinhduong 27/10/2020 0 0

 • Phân tích tai nạn giao thông và kiến nghị một số giải pháp nâng cao ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Phân tích tai nạn giao thông và kiến nghị một số giải pháp nâng cao ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Bài viết trình bày về kết quả phân tích dữ liệu TNGT thu thập cho giai đoạn 2013-2016, bao gồm xu hướng, đặc điểm phân bố, dạng va chạm và nguyên nhân chính dẫn đến TNGT.

   5 p thuvienbinhduong 27/10/2020 0 0

 • Giá trị thặng dư qua thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân Tỉnh Bình Dương

  Giá trị thặng dư qua thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân Tỉnh Bình Dương

  Bài viết đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá thực trạng một cách khách quan. Từ đó, đề xuất quan điểm nhận thức đối với lý luận giá trị thặng dư trong nhận thức và vận dụng trong thực tế, làm cho kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng, đóng góp tích cực cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

   11 p thuvienbinhduong 27/10/2020 0 0

 • Hiện trạng sản xuất và đề xuất hướng canh tác hồ tiêu bền vững tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

  Hiện trạng sản xuất và đề xuất hướng canh tác hồ tiêu bền vững tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

  Điều tra và đánh giá vườn tiêu giai đoạn kinh doanh tại Phú Giáo được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2017. Chọn hộ điều tra với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phỏng vấn nông hộ với bảng câu hỏi được soạn sẵn.

   6 p thuvienbinhduong 27/10/2020 0 0

 • Chức năng tương tế của đình trong bối cảnh đô thị hóa ở Bình Dương

  Chức năng tương tế của đình trong bối cảnh đô thị hóa ở Bình Dương

  Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa đình với người cúng đình nhằm giải thích sự tồn sinh của đình trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Sử dụng cách tiếp cận Nhân học và nguồn tư liệu điền dã tại một số ngôi đình ở thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thị xã Tân Uyên, bài viết phát hiện và phân tích sự biến...

   8 p thuvienbinhduong 27/10/2020 0 0

 • Tác động của các yếu tố văn hóa đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức cục Hải quan tỉnh Bình Dương

  Tác động của các yếu tố văn hóa đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức cục Hải quan tỉnh Bình Dương

  Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố thành phần của văn hóa tổ chức tác động đến động lực phục vụ công của cán bộ công chức tại cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp được sử dụng bao gồm 2 giai đoạn: Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

   14 p thuvienbinhduong 27/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số