• Ebook Tứ thư - Phần 2

  Ebook Tứ thư - Phần 2

  Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, bộ sách Tứ Thư có một vai trò cực kỳ quan trọng giúp ta hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Phần 2 của ebook "Tứ thư" trình bày nội dung của 2 cuốn Luận ngữ và Mạnh Tử trong bộ "Tứ Thư".

   311 p thuvienbinhduong 30/11/2017 5 1

 • Ebook Tứ thư - Phần 1

  Ebook Tứ thư - Phần 1

  Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, bộ sách Tứ Thư có một vai trò cực kỳ quan trọng giúp ta hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Phần 1 của ebook "Tứ thư" trình bày nội dung của 2 cuốn Đại học và Trung dung trong bộ "Tứ Thư".

   281 p thuvienbinhduong 30/11/2017 4 1

 • Ebook Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS và ung thư ở Việt Nam - Phần 2

  Ebook Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS và ung thư ở Việt Nam - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook trình bày về việc đánh giá và điều trị khó thở, vấn đề về da trong chăm sóc giảm nhẹ, khủng hoảng tâm lý ở người bệnh, biến đổi trạng thái tâm thần, hỗ trợ tâm lý xã hội trong chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc giảm nhẹ ở bệnh nhân có tiền sử lệ thuộc ma túy , lồng ghép chăm sóc giảm nhẹ trong chăm sóc và điều...

   201 p thuvienbinhduong 30/11/2017 4 0

 • Ebook Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS và ung thư ở Việt Nam - Phần 1

  Ebook Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS và ung thư ở Việt Nam - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook trình bày về khóa tập huấn chăm sóc giảm nhẹ tại Việt Nam, HIV/AIDS và ung thư ở Việt Nam, các nguyên tắc của đánh giá và giảm đau, liệu pháp điều trị đau bằng thuốc và nguyên lý học ở người trưởng thành.

   153 p thuvienbinhduong 30/11/2017 3 0

 • Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 2

  Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook "Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" trình bày về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nhìn từ cấu trúc của hệ thống quyền lực, nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nguyên tắc, cơ chế tổ chức quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà nước pháp quyền xã...

   55 p thuvienbinhduong 30/11/2017 2 0

 • Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 1

  Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" trình bày về triết học chính trị phương Tây đến thời điểm phong trào khai sáng Pháp, Montesquieu và dấu ấn trong bước phát triển mới của triết học chính trị.

   50 p thuvienbinhduong 30/11/2017 2 0

 • Ebook Émile hay là về giáo dục - Phần 2

  Ebook Émile hay là về giáo dục - Phần 2

  Nội dung của ebook "Émile hay là về giáo dục" thông qua câu chuyện giả tưởng về cậu bé Émile được người thầy giáo dục từ lúc mới chào đời cho đến khi lập gia đình và trở thành “người công dân lý tưởng” thông qua năm giai đoạn đào tạo, Rouseau phác họa một triết lý và phương pháp giáo dục giúp cho “con người tự nhiên” có đủ sức khỏe...

   434 p thuvienbinhduong 30/11/2017 3 0

 • Ebook Émile hay là về giáo dục - Phần 1

  Ebook Émile hay là về giáo dục - Phần 1

  Nội dung của ebook "Émile hay là về giáo dục" thông qua câu chuyện giả tưởng về cậu bé Émile được người thầy giáo dục từ lúc mới chào đời cho đến khi lập gia đình và trở thành “người công dân lý tưởng” thông qua năm giai đoạn đào tạo, Rouseau phác họa một triết lý và phương pháp giáo dục giúp cho “con người tự nhiên” có đủ sức khỏe...

   253 p thuvienbinhduong 30/11/2017 6 0

 • Ebook Thập nhị binh thư - Phần 2

  Ebook Thập nhị binh thư - Phần 2

  Ebook "Thập nhị binh thư" gồm có 12 mục trình bày 12 bộ binh thư trong lịch sử binh thư Trung Hoa và Việt Nam, trình bày về nghệ thuật điều binh khiển tướng của các võ tướng tiếng tăm trong lịch sử. Phần 2 của ebook trình bày từ mục 6 đến mục 12 của cuốn sách với các nội dung: Uất Liễu Tử, Tố thư, Binh pháp Khổng Minh, Đường Thai Tông - Lí Vệ...

   132 p thuvienbinhduong 30/11/2017 5 1

 • Ebook Thập nhị binh thư - Phần 1

  Ebook Thập nhị binh thư - Phần 1

  Ebook "Thập nhị binh thư" gồm có 12 mục trình bày 12 bộ binh thư trong lịch sử binh thư Trung Hoa và Việt Nam, trình bày về nghệ thuật điều binh khiển tướng của các võ tướng tiếng tăm trong lịch sử. Phần 1 của ebook trình bày từ mục 1 đến mục 5 của cuốn sách với các nội dung: Luc Thao, Tam lược, Tư Mã binh pháp, Tôn Tử binh pháp và Ngô Tử binh pháp.

   128 p thuvienbinhduong 30/11/2017 4 1

 • Ebook Ô Châu cận lục - Phần 2

  Ebook Ô Châu cận lục - Phần 2

  Ebook "Ô Châu cận lục" là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như: tên huyện, tên châu và tên làng xã; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô. Nội dung phần 2 của ebook trình bày nguyên bản chữ Hán của tác phẩm "Ô Châu cận lục".

   200 p thuvienbinhduong 30/11/2017 5 0

 • Ebook Ô Châu cận lục - Phần 1

  Ebook Ô Châu cận lục - Phần 1

  Ebook "Ô Châu cận lục" là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như: tên huyện, tên châu và tên làng xã; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô. Phần 1 của ebook trình bày nội dung các quyển 1, 4, 5, 6 của tác phẩm "Ô Châu cận lục".

   208 p thuvienbinhduong 30/11/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số