• Trồng rau ăn lá và hoa an toàn - năng suất - chất lượng cao: Phần 2

  Trồng rau ăn lá và hoa an toàn - năng suất - chất lượng cao: Phần 2

  Trong tài liệu Trồng rau ăn lá và hoa an toàn - năng suất - chất lượng cao, các tác giả sẽ cung cấp cho người học các kiến thức về: các biện pháp kỹ thuật thâm canh cụ thể, những giống mới và phương pháp chế biến sản phẩm sau thu hoạch đều được trình bày khá rõ ràng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   80 p thuvienbinhduong 31/12/2019 37 1

 • Trồng rau ăn lá và hoa an toàn - năng suất - chất lượng cao: Phần 1

  Trồng rau ăn lá và hoa an toàn - năng suất - chất lượng cao: Phần 1

  Nội dung của tài liệu Trồng rau ăn lá và hoa an toàn - năng suất - chất lượng cao trình bày nguồn gốc lịch sử phát triển, giá trị kinh tế, đặc điểm thực vật, sinh trưởng phát triền và yêu cầu ngoại cảnh, các tác giả đã đi sâu vào nội dung chủ yếu là sản xuất rau an toàn, những nguyên tắc và quy định chung. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1...

   85 p thuvienbinhduong 31/12/2019 42 2

 • Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây: Phần 1

  Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây: Phần 1

  Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây đã tập hợp được nhiều thông tin một cách có hệ thống, từ đặc điểm hình thái, sinh thái đến kỹ thuật chọn tạo giống, gây trồng, khai thác và sử dụng một số loài tre, trúc, song, mây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p thuvienbinhduong 31/12/2019 33 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây: Phần 2

  Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây: Phần 2

  Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm Vụ KHCN đã thực hiện trong thời gian gần đây ở cả trong và ngoài đơn vị, nhỏm tác giả đã tham khảo để biên soạn tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số loại tre trúc song mây. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 được chia sẻ dưới đây.

   76 p thuvienbinhduong 31/12/2019 33 0

 • Cây nhãn - Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Phần 1

  Cây nhãn - Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Phần 1

  Cây nhãn có khả năng thích ứng rộng, được trồng nhiều nơi. Và gần đây, trong phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, diện tích trồng nhãn ở nước ta tăng nhanh. Mời các bạn cùng tìm hiểu các kỹ thuật trồng nhãn qua phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   62 p thuvienbinhduong 31/12/2019 34 0

 • Sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao - Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi: Phần 2

  Sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao - Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao - Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Giết mổ gia cầm, bảo quản, đống gói nhãn mác, vận chuyển và tiêu thụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p thuvienbinhduong 31/12/2019 32 0

 • Sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao - Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi: Phần 1

  Sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao - Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao - Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trình bày các nội dung: Thực trạng chăn nuôi gia cầm ở nước ta, đàn gống gia cầm Quốc gia hiện nay, sử dụng giải pháp khoa học công nghệ sản xuất thịt gà an toàn chất lượng cao.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p thuvienbinhduong 31/12/2019 34 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng: Phần 1

  Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng: Phần 1

  Đã có mặt ở Việt Nam từ lâu đời trong các vườn nhà, mận, mơ, đào thường được cho phát triển tự nhiên để lấy quả, hay uốn tỉa tạo thế làm cây cảnh. Mời các bạn cùng tìm hiểu các kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây ăn quả hạt cứng qua phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   108 p thuvienbinhduong 31/12/2019 29 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng: Phần 2

  Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng: Phần 2

  Nghề trồng cây ăn quả ôn đới mới thật sự có ở Việt Nam từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX một cách tự phát, sau khi mận Tam hoa được đưa vào trồng thành công ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Sự phát triển này đã hình thành các vùng trồng mận Tam hoa hàng hỏa ở Lào Cai và Sơn La. Mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại và...

   73 p thuvienbinhduong 31/12/2019 32 0

 • Cẩm nang kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh hại ở xoài: Phần 1

  Cẩm nang kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh hại ở xoài: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Cẩm nang kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh hại ở xoài cung cấp cho người đọc nội dung phần trồng xoài theo hướng an toàn, kinh nghiệm nhân giống năng suất cao. Đây là người bạn đồng hành hữu ích với những người làm nông nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p thuvienbinhduong 31/12/2019 33 0

 • Cây nhãn - Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Phần 2

  Cây nhãn - Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Phần 2

  Tài liệu Cây nhãn - Kỹ thuật trồng và chăm sóc đưa ra các phương pháp trồng và chăm sóc cây nhãn non đến khi cây trưởng thành một cách hợp lý, khoa học giúp bà con nông dân có kỹ thuật trồng nhãn mang lại năng suất chất lượng cao. Mời các bạn tham khảo phần 2 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   35 p thuvienbinhduong 31/12/2019 31 0

 • Cẩm nang kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh hại ở xoài: Phần 2

  Cẩm nang kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh hại ở xoài: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Cẩm nang kỹ thuật trồng và phòng chống sâu bệnh hại ở xoài tiếp tục trình bày các nội dung: Xử lí xoài ra hoa, đậu quả và phòng trừ sâu bệnh hại, kỹ thuật trồng một số giống xoài và kinh nghiệm tăng năng xuất thu hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p thuvienbinhduong 31/12/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số