• Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 1

  Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 1

  Cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do" là một cuốn sách đọc nhất vô nhị đề cập đến nền kinh tế Hungary và đưa ra một giải pháp tổng thể cho việc chuyển đổi nền kinh tế xã hội chủ nghĩa; cuốn sách cũng gọi mở một cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo kinh tế, các quan chức nhà...

   168 p thuvienbinhduong 28/11/2016 3 0

 • Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 2

  Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị, lời cuối tâm tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p thuvienbinhduong 28/11/2016 3 0

 • Ebook Pháp lệnh cán bộ công chức: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Pháp lệnh cán bộ công chức: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Pháp lệnh cán bộ công chức do NXB Chính trị quốc gia ấn hành nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nội dung pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000.

   28 p thuvienbinhduong 28/11/2016 2 0

 • Ebook Pháp lệnh cán bộ công chức: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Pháp lệnh cán bộ công chức: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Pháp lệnh cán bộ công chức do NXB Chính trị quốc gia ấn hành trình bày nội dung Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003; Pháp lệnh cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003). Tham khảo nội dung 2 phần cuốn sách hiểu rõ hơn về Pháp lệnh cán bộ công chức.

   36 p thuvienbinhduong 28/11/2016 2 0

 • Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trình bày những quy định cụ thể về xử lý vi phạm hành chính. Ebook được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm những quy định chung, các biện pháp xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, các biện pháp xử lý hành chính khác.

   29 p thuvienbinhduong 28/11/2016 2 0

 • Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Phần 2 ebook Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trình bày nội dung các chương: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính; thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác; giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính; khiếu nại, tố cáo,...

   88 p thuvienbinhduong 28/11/2016 3 0

 • Ebook Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Phần 2 – NXB Hồng Đức

  Ebook Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Phần 2 – NXB Hồng Đức

  Phần 2 của ebook trình bày về vấn đề Ủy ban Nhân quyền (HRC) với việc giám sát và thực thi ICCPR. Ngoài ra trong phần này còn giới thiệu một số văn bản quốc tế liên quan tới các quyền dân sự và chính trị như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất bổ sung Công ước quốc tế về các...

   112 p thuvienbinhduong 28/11/2016 3 0

 • Ebook Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Phần 1 – NXB Hồng Đức

  Ebook Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Phần 1 – NXB Hồng Đức

  Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị viết tắt là ICCPR, được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1966, là điều ước quốc tế quan trọng nhất bảo vệ và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị của mọi cá nhân trong cộng đồng nhân loại. Xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân...

   224 p thuvienbinhduong 28/11/2016 3 0

 • Ebook Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tình hình tham nhũng và những nguyên nhân của tệ nạn tham nhũng ở nước ta; sự hình thành và phát triển của pháp luật phòng, chống tham nhũng và quan điểm đấu tranh hiện nay....

   82 p thuvienbinhduong 28/11/2016 1 0

 • Ebook Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sách tham khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của Luật phòng chống tham nhũng năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p thuvienbinhduong 28/11/2016 2 0

 • Ebook Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư: Phần 2

  Ebook Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư", phần 2 cung cấp cho người đọc các quy định của nhà nước có liên quan đến các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   88 p thuvienbinhduong 28/11/2016 1 0

 • Ebook Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư: Phần 1

  Ebook Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư: Phần 1

  Cuốn sách "Một số quy định về chính sách khuyên nông khuyến ngư" được biên soạn nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Phần 1 cuốn sách trình bày những quy định chung về các chính sách của nhà nước đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn tham khảo.

   70 p thuvienbinhduong 28/11/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số