• Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung của chương 1 - Thị trường cao su tự nhiên thế giới bao gồm: Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên thế giới; thị trường các nước nhập khẩu cao sụ tự nhiên chủ yếu, kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị...

   82 p thuvienbinhduong 30/04/2017 7 0

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, Mộ số giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p thuvienbinhduong 30/04/2017 2 0

 • Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Điều chỉnh chính sách phát triển nguồn nhân lực và chính sách phúc lợi xã hội của Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p thuvienbinhduong 30/04/2017 4 0

 • Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Điều chỉnh chính sách công nghệ, khoa học và công nghệ, môi trường và nông nghiệp; xu hướng điều chỉnh chính sách tài chính, ngân hàng; điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại. Mời các bạn tham khảo.

   142 p thuvienbinhduong 30/04/2017 5 0

 • Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sản phẩm sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp, lao động, nguồn vốn và tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   362 p thuvienbinhduong 30/04/2017 3 0

 • Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm, nội dung, giải thích chung về các phân tổ, chỉ tiêu và phạm vi số liệu; tổng quan phát triển công nghiệp Việt Nam quan 20 năm đổi mới 1986 - 2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p thuvienbinhduong 30/04/2017 5 0

 • Ebook Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010): Phần 2

  Ebook Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số nội dung chính trong điều chỉnh chính sách kinh tế Trung Quốc từ năm 1992-2010, tác động của việc điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo.

   269 p thuvienbinhduong 30/04/2017 5 0

 • Ebook Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010): Phần 1

  Ebook Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh một số chính sách kinh tế của Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhân tố đòi hỏi Trung Quốc điều chỉnh chính sách kinh tế, một số nội dung chính trong điều chỉnh chính sách kinh tế Trung Quốc từ năm 1992-2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

   268 p thuvienbinhduong 30/04/2017 4 0

 • Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

  Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p thuvienbinhduong 30/04/2017 4 0

 • Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

  Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương, phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p thuvienbinhduong 30/04/2017 3 0

 • Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1 1

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 1 1

  (BQ) Phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhà nước, thị trường và chính sách công nghiệp; sự nổi lên của Đông Á, giải thích theo phái tân cổ điển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   339 p thuvienbinhduong 30/04/2017 3 0

 • Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điều tiết thị trường - Lý thuyết kinh tế và vai trò của Chính phủ trong công nghiệp hóa ở Đông Á (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản lý đầu tư nội địa, bộ máy hành chính kinh tế, hệ thống chính trị, các nhân tố chính trị và chính sách đầu tư công nghiệp,... Mời các...

   308 p thuvienbinhduong 30/04/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số