• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 6/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 6/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 6/2019 trình bày nội dung chính sau: Hoàn thiện quy định về trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống - thực tế áp dụng và kiến nghị hoàn thiện, Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam - nhìn từ góc...

   68 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2019 trình bày nội dung chính sau: Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong chính thể cộng hòa hỗn hợp, bảo vệ quyền của chủ nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vướng mắc về hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   68 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2019 trình bày nội dung chính sau: Chính phủ kiến tạo, liêm chính - từ nhận thức, tư duy đến hành động, mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam với các tiêu chuẩn quốc tế về chống lao động cưỡng bức, thúc đẩy quyền có việc làm trong điều kiện công nghiệp 4.0, hoàn thiện điều kiện bảo hộ đối với...

   68 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2 và 3/2019 trình bày nội dung chính sau: Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, bàn về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, những yêu cầu đặt ra khi xây dựng Luật về Tổ chức thi hành pháp luật, một số bất cập trong quy định về chấm dứt hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt...

   132 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2019 trình bày nội dung chính sau: Hoàn thiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sự tham gia của người dân trong quản lý công, cần cụ thể hóa các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch, chế định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   68 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Ebook Hỏi - đáp chính sách pháp luật về người khuyết tật: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp chính sách pháp luật về người khuyết tật: Phần 1

  Phần 1 tài liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, xác định khuyết tật, xác nhận khuyết tật, chính tài liệu chăm sóc sức khỏe, chính tài liệu giáo dục, chính tài liệu dạy nghề và việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p thuvienbinhduong 19/02/2020 60 2

 • Ebook Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ: Phần 2

  Phần 2 tài liệu Quyền và nghĩa vụ của lao động nữ - Sổ tay hỏi và đáp tiếp tục cung cấp cho người học các quy định riêng đối với phụ nữ. Cuối tài liệu là các phụ lục về hợp đồng lao động, thông tư về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ... Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p thuvienbinhduong 19/02/2020 64 1

 • Ebook Hỏi - đáp về Bộ luật lao động: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Bộ luật lao động: Phần 2

  Bộ luật lao động - Sổ tay hỏi và đáp sẽ giải đáp chi tiết những quy định của Bộ luật lao động, nhằm phổ biến sâu rộng pháp luật đến mọi đối tượng, để mọi người biết, hiểu rõ và làm việc theo pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p thuvienbinhduong 19/02/2020 65 1

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 2

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016 và thay thế Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. tài liệu gồm 146 câu hỏi được chia thành 14 chương nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   97 p thuvienbinhduong 19/02/2020 67 2

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

  Phần 1 tài liệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật gồm 4 phần: Những vấn đề chung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch...

   121 p thuvienbinhduong 19/02/2020 64 1

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật lao động Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Luật lao động Việt Nam: Phần 1

  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu, thực hiện pháp luật về lao động, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tài liệu Luật lao động Việt Nam - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp và Lê Kim Dung biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   116 p thuvienbinhduong 19/02/2020 61 1

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 2

  Thông qua 110 câu hỏi và trả lời, tài liệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 2 sẽ cung cấp những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi năm 2010 và các văn bản khác có liên quan, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 tài liệu...

   140 p thuvienbinhduong 19/02/2020 67 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số