• Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về thiết chế chính trị - Xã hội nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á, về khu vực Đông Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p thuvienbinhduong 31/07/2017 3 0

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn ở một số khu vực Đông Á và Đông - Nam Á", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tìm hiểu con đường phát triển nông thôn - nông nghiệp Nhật Bản, kết cấu nông thôn ở Đài Loan, về khu vực Đông - Nam Á, mấy nhận xét thay lời kết. Mời các bạn...

   131 p thuvienbinhduong 31/07/2017 3 0

 • Ebook Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi): Phần 1

  Ebook Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)" giới thiệu tới người đọc các nội dung của Lệnh số 35/L-CTN ngày 5-7-1994, những quy định chung của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân sửa đổi, Hội đồng nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p thuvienbinhduong 31/07/2017 2 0

 • Ebook Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi): Phần 2

  Ebook Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ủy ban nhân dân, những quy định về tổ chức trong trường hợp thay đổi cấp hoặc địa giới của các đơn vị hành chính và các trường hợp đặc biệt, điều khoản thi hành. Mời các bạn tham...

   14 p thuvienbinhduong 31/07/2017 2 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam: Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam" của TS. Nguyễn Đức Tĩnh, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Sách có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường, chương 2 - Thực trạng...

   130 p thuvienbinhduong 31/07/2017 2 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam" trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế thị trường; thực trạng, định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề ở Việt Nam. Mời các bạn...

   79 p thuvienbinhduong 31/07/2017 2 0

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung của chương 1 - Thị trường cao su tự nhiên thế giới bao gồm: Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên thế giới; thị trường các nước nhập khẩu cao sụ tự nhiên chủ yếu, kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị...

   82 p thuvienbinhduong 30/04/2017 10 1

 • Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam", phần 2 trình bày các nội dung: Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam, Mộ số giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p thuvienbinhduong 30/04/2017 4 0

 • Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Điều chỉnh chính sách phát triển nguồn nhân lực và chính sách phúc lợi xã hội của Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p thuvienbinhduong 30/04/2017 5 0

 • Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Điều chỉnh chính sách kinh tế của Nhật Bản (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Điều chỉnh chính sách công nghệ, khoa học và công nghệ, môi trường và nông nghiệp; xu hướng điều chỉnh chính sách tài chính, ngân hàng; điều chỉnh chính sách kinh tế đối ngoại. Mời các bạn tham khảo.

   142 p thuvienbinhduong 30/04/2017 6 0

 • Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sản phẩm sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp, lao động, nguồn vốn và tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   362 p thuvienbinhduong 30/04/2017 4 0

 • Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Ebook Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những khái niệm, nội dung, giải thích chung về các phân tổ, chỉ tiêu và phạm vi số liệu; tổng quan phát triển công nghiệp Việt Nam quan 20 năm đổi mới 1986 - 2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p thuvienbinhduong 30/04/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số