• Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài toán điển hình và các bài toán tự giải về: Tập hợp Z các số nguyên, tập hợp P các số hữu tỉ, đa thức và các phép tính, phân thức đại số và các phép tính, hàm số và đồ thị. Mời các bạn tham khảo.

   200 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài toán điển hình và các bài toán tự giải về: Phương trình và bất phương trình bậc nhất, tập hợp các số thực, hàm số bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất, hàm số bậc hai, phương trình bậc hai. Mời các bạn tham khảo.

   224 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 2

  Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Để học tốt Vật lí 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dao động và sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

 • Ebook Giải bài tập Vật lí 12 (Chương trình chuẩn) (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Giải bài tập Vật lí 12 (Chương trình chuẩn) (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Vật lí 12", phần 2 cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản và phương pháp giải các dạng bài tập dao động và sóng điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p thuvienbinhduong 31/05/2017 3 0

 • Ebook Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi Đại học: Phần 2

  Ebook Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi Đại học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi Đại học", phần 2 giới thiệu tới người đọc hướng dẫn trả lời chi tiết và đáp án các bài tập ở phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

 • Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 1

  Ebook Để học tốt Vật lí 12: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Để học tốt Vật lí 12" gồm 8 chương được biên soạn sát với nội dung và chương trình Vật lí 12 mới, mỗi chương được chia thành 2 phần: Kiến thức và kỹ năng cơ bản, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách sau đây.

   83 p thuvienbinhduong 31/05/2017 0 0

 • Ebook Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi Đại học: Phần 1

  Ebook Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi Đại học: Phần 1

  Các bộ đề trong cuốn sách "Để làm tốt bài thi môn Vật lí luyện thi Đại học" được biên soạn bám sát theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi bộ đề thi được biên soạn với thời gian làm bài là 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 12 (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Ebook Giải bài tập Vật lý 12 (Chương trình nâng cao): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Vật lý 12" do NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản, hướng dẫn giải các dạng bài tập độnglực học vật rắn, dao động cơ học, sóng cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

 • Ebook Giải bài tập Vật lý 12 (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Ebook Giải bài tập Vật lý 12 (Chương trình nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Vật lý 12" do NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc kiến thức cơ bản, hướng dẫn giải các dạng bài tập dao động và sóng điện từ, dòng điện xoay chiều, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, sơ lược về thuyết tương đối hẹp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

 • Ebook Giải bài tập Vật lí 12 (Chương trình chuẩn) (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Giải bài tập Vật lí 12 (Chương trình chuẩn) (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Giải bài tập Vật lí 12" được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa, hướng dẫn giải đáp các câu hỏi và bài tập được đặt ra trong sách, nhằm giúp cho các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong việc tự kiểm tra kiến thức của mình trong quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   124 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

 • Ebook Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm)", phần 2 trình bày các kiến thức và bài tập: Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, sơ lược về thuyết tương đối hẹp, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô. Mời các bạn tham khảo.

   99 p thuvienbinhduong 31/05/2017 0 0

 • Ebook Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Vật lí 12 (tự luận và trắc nghiệm)" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản và bài tập về: Động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p thuvienbinhduong 31/05/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số