• Giáo trình Điện hóa học: Phần 2

  Giáo trình Điện hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Điện hóa học trình bày các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Điện cực và pin, nhập môn về động học quá trình điện cực. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Hóa học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   95 p thuvienbinhduong 31/12/2017 10 0

 • Giáo trình Điện hóa học: Phần 1

  Giáo trình Điện hóa học: Phần 1

  (BQ) Phần 1 giáo trình "Điện hóa học" do PGS.TS Ngô Quốc Quyền làm chủ biên trình bày hiện tượng điện ly, đó là cơ sở để khảo sát cân bằng ion trong dung dịch, một trường hợp riêng của cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p thuvienbinhduong 31/12/2017 11 0

 • Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 1

  Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán" trình bày các kiến thức phần "Đại số và giải tích" bao gồm: Đại số tổ hợp và xác suất, phương trình và bất phương trình đại số, phương trình lượng giác, phương trình, bất phương trình mũ và logarit,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p thuvienbinhduong 30/11/2017 14 1

 • Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 2

  Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán", phần 2 giới thiệu các nội dung phần "Hình học" bao gồm: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, thể tích các khối, đường thẳng trong mặt phẳng, đường tròn và elip,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p thuvienbinhduong 30/11/2017 7 1

 • Ebook Thử sức qua hơn 500 bài toán 12 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Thử sức qua hơn 500 bài toán 12 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thử sức qua hơn 500 bài toán 12 (tái bản lần thứ hai)" giới thiệu 31 đề luyện thi với thời gian làm bài 180 phút và lời giải đầy đủ cho từng đề, sau mỗi lời giải có phương pháp giải áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p thuvienbinhduong 30/11/2017 7 0

 • Ebook Thử sức qua hơn 500 bài toán 12 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Thử sức qua hơn 500 bài toán 12 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thử sức qua hơn 500 bài toán 12" do Nguyễn Ngọc Khoa biên soạn, phần 2 giới thiệu 7 bộ đề luyện thi và hướng dẫn giải chi tiết để học sinh tiện đối chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p thuvienbinhduong 30/11/2017 8 0

 • Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về các phép lai một cặp tính trạng và nhiều cặp tính trạng, di truyền học quần thể, di truyền học người, phép lai ở thể đột biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p thuvienbinhduong 30/11/2017 9 0

 • Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó: Phần 1

  Cuốn sách "Tuyển chọn - Phân loại bài tập di truyền hay và khó" tuyển chọn và giới thiệu 200 bài tập di truyền điển hình hay và khó theo hướng nặng về nội dung Sinh học, hạn chế thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p thuvienbinhduong 30/11/2017 8 0

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 1

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học)" giới thiệu tới người đọc các bài tập bồi dưỡng năng khiếu toán về các chủ đề: Tam giác, tứ giác và đa giác, đường tròn, bất đẳng thức hình học và các bài toán cực trị, một số bài toán hình học tổ hợp và hình học rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p thuvienbinhduong 30/11/2017 7 1

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 2

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các lời giải và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập phần 1. Sách được dùng cho các lớp phổ thông cơ sở.

   168 p thuvienbinhduong 30/11/2017 8 1

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 1

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 1

  Cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số)" bao gồm những bài toán chọn lọc và sắp xếp có hệ thống nhằm củng cố kiến thức và các kỹ năng cơ bản trong giải toán của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   36 p thuvienbinhduong 30/11/2017 6 1

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 2

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập hàm số và lời giải, hướng dẫn giải các bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p thuvienbinhduong 30/11/2017 5 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số