• Ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu: Phần 2 - Cao Xuân Huy

  Ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu: Phần 2 - Cao Xuân Huy

  Ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu: Phần 2 do Cao Xuân Huy biên soạn trình bày về đề cương bài giảng Triết học cổ đại Trung Quốc như xã hội và tư tưởng cổ đại Trung Quốc; các triết gia nổi tiếng của Trung Quốc; tư tưởng Triết học Phật giáo Trung Quốc trong các thời kỳ lịch sử. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên...

   425 p thuvienbinhduong 28/02/2017 7 1

 • Ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu: Phần 1 - Cao Xuân Huy

  Ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu: Phần 1 - Cao Xuân Huy

  Ebook Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu: Phần 1 của Cao Xuân Huy giới thiệu tới các bạn về chủ toàn và chủ biệt hai ngã rẽ trong Triết học Đông Tây; tư tưởng Triết học của Việt Nam từ truyền thống đến canh tân. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   364 p thuvienbinhduong 28/02/2017 8 1

 • Ebook Tâm - Triết học phương Đông: Phần 1 - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook Tâm - Triết học phương Đông: Phần 1 - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook Tâm - Triết học phương Đông: Phần 1 do Trương Lập Văn chủ biên trình bày những vấn đề tổng quan về "tâm"; tư tưởng tâm thời kỳ Tiên Tần; tư tưởng tâm thời kỳ Tần Hán; tư tưởng tâm thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều; tư tưởng tâm thời kỳ Tùy Đường; tư tưởng tâm thời kỳ Bắc Tống.

   401 p thuvienbinhduong 28/02/2017 7 0

 • Ebook Tâm - Triết học phương Đông: Phần 2 - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook Tâm - Triết học phương Đông: Phần 2 - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Mời các bạn tham khảo ebook Tâm - Triết học phương Đông: Phần 2 sau đây để hiểu rõ hơn về tư tưởng tâm thời kỳ Nam Tống, tư tưởng tâm thời kỳ Nguyên, tư tưởng tâm thời kỳ Minh, tư tưởng tâm thời kỳ Minh Thanh, tư tưởng tâm cận đại. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   409 p thuvienbinhduong 28/02/2017 6 0

 • Ebook Tủ sách Triết học phương Tây - Edmund Husserl: Phần 1 - NXB Thuận Hóa

  Ebook Tủ sách Triết học phương Tây - Edmund Husserl: Phần 1 - NXB Thuận Hóa

  Ebook Tủ sách Triết học phương Tây - Edmund Husserl: Phần 1 trình bày về con đường đi tới Triết học; phản lại chủ nghĩa tâm lý; trở về với bản thân sự việc (phong trào hiện tượng học, phương pháp hoàn nguyên của hiện tượng học, phương pháp trực quan của hiện tượng học). Mời các bạn tham khảo.

   109 p thuvienbinhduong 28/02/2017 6 0

 • Ebook Tủ sách Triết học phương Tây - Edmund Husserl: Phần 2 - NXB Thuận Hóa

  Ebook Tủ sách Triết học phương Tây - Edmund Husserl: Phần 2 - NXB Thuận Hóa

  Ebook Tủ sách Triết học phương Tây - Edmund Husserl: Phần 2 bao gồm những nội dung về ý thức của tính ý hướng; cá nhân và thế giới; Triết học - một khoa học nghiêm túc. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích.

   141 p thuvienbinhduong 28/02/2017 5 0

 • Ebook Việt lý tố nguyên: Phần 1

  Ebook Việt lý tố nguyên: Phần 1

  Việt lý tố nguyên của Triết gia Kim Định là tài liệu tham khảo hữu ích cho các ai quan tâm đến triết học và văn hóa sử Việt Nam. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   206 p thuvienbinhduong 28/02/2017 7 0

 • Ebook Việt lý tố nguyên: Phần 2

  Ebook Việt lý tố nguyên: Phần 2

  Việt Lý Tố Nguyên ra đời năm 1970, đánh dấu một giai đoạn sáng tạo vô cùng rực rỡ của Kim Định. Tác phẩm này là tiếng sấm báo động cho một cơn mưa lạ, vì thế nó đã thu hút được sự chú ý của nhiều trí thức và sinh viên thời bấy giờ. Bằng ánh sáng của cổ sử, của khảo cổ học và trực giác siêu việt của một bậc hiền triết, ông đưa...

   224 p thuvienbinhduong 28/02/2017 3 0

 • Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 1

  Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các nguyên lý của triết học pháp quyền" trình bày các nội dung: Pháp quyền trừu tượng (Sở hữu, hợp đồng, sự phi pháp), luân lý (Chủ ý và trách nhiệm, ý định và sự an lạc, cái thiện và Lương tâm). Mời các bạn cùng tham khảo.

   461 p thuvienbinhduong 30/12/2016 9 1

 • Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 2

  Ebook Các nguyên lý của triết học pháp quyền: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các nguyên lý của triết học pháp quyền" trình bày các nội dung phần 3 - Đời sống đạo đức bao gồm: Gia đình, xã hội dân sự, nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   446 p thuvienbinhduong 30/12/2016 8 1

 • Ebook Bên kia thiện ác: Phần 1

  Ebook Bên kia thiện ác: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bên kia thiện ác" của tác giả Friedrich Wilhelm Nietzsche giới thiệu tới người đọc các nội dung: Về thành kiến của triết gia, tinh thần tự do, tinh thần tôn giáo, cách ngôn và sáp khúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p thuvienbinhduong 28/11/2016 20 2

 • Ebook Bên kia thiện ác: Phần 2

  Ebook Bên kia thiện ác: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lịch sử tự nhiên của luân lý, chúng ta làm học giả, đức hạnh của chúng ta, dân tộc và quốc gia, điều chi cao quý, từ chóp đỉnh nguy nga. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   184 p thuvienbinhduong 28/11/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số