• Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 2

  "Thần học cơ đốc giáo" từ lâu đã được sử dụng như là phần dẫn nhập đầy đủ của môn thần học hệ thống trong các viện thần học. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đức Chúa Trời làm gì, nhân loại, tội lỗi. Mời các bạn tham khảo.

   368 p thuvienbinhduong 29/05/2018 10 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 1

  "Thần học cơ đốc giáo (Christian Theology)" là một tác phẩm trình bày đức tin Cơ Đốc theo quan điểm Tin Lành thuần túy (Evangelical) của Milliard J.Erickson - Giáo sư thần học của Viện Thần Học Truett thuộc trường đại học Baylor và Viện Thần Học Western Seminary, Portland. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Thần học cơ đốc giáo...

   266 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 1

  "Thần học Cơ Đốc Giáo" của Millard Erickson từ lâu đã được sử dụng như là phần dẫn nhập đầy đủ của môn thần học hệ thống. Phần 1 cuốn Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thân vị đấng Christ, công việc của đấng Christ, đức thánh linh, cứu rỗi. Mời các bạn tham khảo.

   343 p thuvienbinhduong 29/05/2018 12 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hội Thánh, những điều cuối cùng. Mỗi chương có thêm phần mục tiêu của chương sách, phần tóm lược và những câu hỏi thảo luận, tiện lợi cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Mời các bạn tham khảo.

   211 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook Tâm lý học đại cương

  Nội dung của ebook trình bày về bản chất của hiện tượng tâm lý người, hoạt động giao tiếp và tâm lý, tư duy và tưởng tượng, nhân cách và quá trình hình thành nhân cách, các phẩm chất tâm lý của nhân cách, đặc điểm đặc trưng của tính cách, quy luật của tình cảm, các mức độ của tình cảm, các loại tình cảm, và thuộc tính tâm lý của tính...

   36 p thuvienbinhduong 22/04/2018 48 0

 • Ebook PQ - Chỉ số đam mê: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PQ - Chỉ số đam mê: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Năng lực sáng tạo; Khơi dậy lòng nhiệt tình trong tổ chức của bạn; Niềm đam mê thời học sinh - sinh viên; Nhà lãnh đạo giàu đam mê. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   129 p thuvienbinhduong 22/04/2018 28 1

 • Ebook Buông xả phiền não: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Ebook Buông xả phiền não: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Ebook Buông xả phiền não phần 1 gồm 3 bài: Bài thứ nhất: Diệu pháp quản lý tinh thần; Bài thứ hai: Tham; Bài thứ ba: Sân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   30 p thuvienbinhduong 22/04/2018 28 0

 • Ebook Tâm lý bạn gái: Phần 2

  Ebook Tâm lý bạn gái: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm 3 chương: Đời sống xã hội của bạn gái, trên những ngã đường đời, chuyện chúng tôi nói riêng cùng bạn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   49 p thuvienbinhduong 22/04/2018 24 0

 • Ebook 72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook 72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các phần: Hãy thể hiện những giá trị tốt đẹp của bản thân, trạng thái tâm lý quyết định tất cả: Những người bán hàng nhanh nhạy cần nắm vững tâm lý học, tìm cách khiến khách hàng mở lòng: Tìm hiểu thói quen tiêu dùng của họ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p thuvienbinhduong 22/04/2018 25 0

 • Ebook Buông xả phiền não: Phần 2 - NXB Phương Đông

  Ebook Buông xả phiền não: Phần 2 - NXB Phương Đông

  Nối tiếp phần 1, Ebook Buông xả phiền não phần 2 gồm 3 bài: Bài thứ tư: Si; Bài thứ năm: Mạn; Bài thứ sáu: Nghi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   33 p thuvienbinhduong 22/04/2018 24 0

 • Ebook Tâm lý bạn trai: Phần 1 - NXB Tổng hợp Đồng Tháp

  Ebook Tâm lý bạn trai: Phần 1 - NXB Tổng hợp Đồng Tháp

  Ebook phần 1 gồm các chương: Con người bạn trai; Đời sống sinh lý của bạn trai; Đời sống tinh thần của bạn trai; Đời sống tình cảm của bạn trai. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p thuvienbinhduong 22/04/2018 18 0

 • Ebook PQ - Chỉ số đam mê: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PQ - Chỉ số đam mê: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Theo bạn đam mê là gì?; Niềm đam mê của bạn là gì?; Theo đuổi niềm đam mê để đạt được mục tiêu; Những gương mặt đam mê điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   78 p thuvienbinhduong 22/04/2018 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số