• Ebook Nhà tâm phân học S. Freud: Phần 1

  Ebook Nhà tâm phân học S. Freud: Phần 1

  Tài liệu Nhà tâm phân học S. Freud tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Nó được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung sau: Khái luận về tâm phân học, lí thuyết về cái tôi vô thức. Mời các...

   152 p thuvienbinhduong 30/04/2020 20 0

 • Ebook Nhà tâm phân học S. Freud: Phần 2

  Ebook Nhà tâm phân học S. Freud: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Nhà tâm phân học S. Freud, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày một số nội dung chính sau: Lí thuyết về tình dục, mấy nét về các chứng bệnh tâm thần - phương pháp điều trị và vai trò của cái tôi (Tâm lí học về cái tôi). Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p thuvienbinhduong 30/04/2020 18 0

 • Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 1

  Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 1

  Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết là một tập của bộ tài liệu Thế giới như là ý chí và biểu tượng, được xem là một kiệt tác triết học của Arthur Schopenhauer. Tác phẩm đưa ra quan điểm của Schopenhauer về hai vấn đề quan trọng nhất của con người: tình yêu và cái chết. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của tài liệu...

   101 p thuvienbinhduong 30/04/2020 19 0

 • Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 2

  Ebook Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết: Phần 2

  Triết thuyết về siêu hình tình yêu và siêu hình sự chết là một tài liệu nhỏ và được xem là kiệt tác triết học của Arthur Schopenhauer. Bằng những lời lẽ dung dị, gần gũi hiếm thấy ở các triết gia, ông đi vào phân tích bản chất của tình yêu và cái chết, hai đối tượng vốn mãi mãi ám ảnh nhân loại nhưng cũng mãi mãi không ai có thể hiểu thấu...

   107 p thuvienbinhduong 30/04/2020 20 0

 • Không gian công và tôn giáo

  Không gian công và tôn giáo

  Bài viết trình bày lịch sử hình thành khái niệm không gian công (public sphere), một khái niệm quan trọng của khoa học xã hội Phương Tây, đặc biệt của nhà triết học và xã hội học người Đức Jürgen Habermas, để phân tích sự biến đổi vai trò tôn giáo trong những thập niên gần đây, nhất là hiện thực tôn giáo trong không gian công ở Pháp và Mỹ, từ...

   19 p thuvienbinhduong 30/04/2020 22 0

 • Ứng xử của một số nhà nước trên thế giới đối với hiện tượng tôn giáo mới

  Ứng xử của một số nhà nước trên thế giới đối với hiện tượng tôn giáo mới

  Bài viết làm rõ ba nội dung liên quan đến cách thức ứng xử của một số quốc gia đối với hiện tượng tôn giáo mới, xuất hiện ở hầu khắp trên thế giới từ khoảng thập niên 60 của thế kỷ XX đến nay, đó là: Thách thức cơ bản mà hiện tượng tôn giáo mới trong quá trình phát sinh và phát triển đặt ra buộc các nước phải có cách thức ứng xử?...

   21 p thuvienbinhduong 30/04/2020 19 0

 • Tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

  Tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

  Bài viết này góp phần làm rõ tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thông qua những hoạt động yêu nước, trực tiếp hay gián tiếp, của giới Tăng ni, Phật tử Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p thuvienbinhduong 30/04/2020 22 0

 • Giá trị của Tam học và giải thoát của Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay

  Giá trị của Tam học và giải thoát của Phật giáo đối với cuộc sống hiện nay

  Bài viết trình bày những nội dung cơ bản của Giới, Định, Tuệ (Tam học) của Phật giáo trong sự so sánh với quan niệm về đạo đức, tri thức của một số triết gia Phương Tây như Socrates, Jean Jacques Rousseau, Immanuel Kant để đưa ra nhận định, Tam học là sự kết hợp giữa đạo đức và trí tuệ bằng Thiền định đã thể hiện đặc điểm về giải...

   6 p thuvienbinhduong 30/04/2020 17 0

 • Thờ cúng quan công trong các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ

  Thờ cúng quan công trong các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ

  Bài viết tập trung làm rõ những biểu hiện và đặc điểm của thờ cúng Quan Công trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và đạo Cao Đài, bước đầu so sánh với thờ cúng Quan Công của người Hoa từ Trung Quốc đưa sang thời kỳ đầu, từ đó chỉ ra những điểm đặc sắc trong thờ cúng Quan Công của các tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ.

   15 p thuvienbinhduong 30/04/2020 21 0

 • Tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh

  Tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh

  Tâm linh là lĩnh vực phức tạp, cần tiếp tục nghiên cứu ở nhiều góc độ. Cho đến nay, ý kiến về vấn đề này rất khác nhau. Bài viết tìm hiểu các định nghĩa khác nhau về tâm linh, từ đó đưa ra định nghĩa tâm linh theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp và nghĩa chung với mong muốn có sự nhất quán trong tiếp cận đời sống tâm linh ở nước ta hiện nay.

   12 p thuvienbinhduong 30/04/2020 21 0

 • Giáo dục tư tưởng Nghiệp cho thanh niên Phật tử ở Việt Nam hiện nay

  Giáo dục tư tưởng Nghiệp cho thanh niên Phật tử ở Việt Nam hiện nay

  Học tập và thực hành tư tưởng Nghiệp giúp con người hiểu biết toàn diện hơn về cuộc sống bản thân. Việc giáo dục tư tưởng Nghiệp cho thanh niên Phật tử giúp họ hoàn thiện về tinh thần và thể chất, từ đó góp phần giải quyết một số vấn nạn của xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p thuvienbinhduong 30/04/2020 19 0

 • Vai trò của Phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời Đinh - Tiền Lê

  Vai trò của Phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời Đinh  - Tiền Lê

  Bài viết phân tích vai trò của Phật giáo đối với tinh thần độc lập tự chủ thời Đinh - Tiền Lê, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, đặc biệt là thông qua vai trò quan trọng của những vị cao tăng tiêu biểu như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh.

   8 p thuvienbinhduong 30/04/2020 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số