• Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 1

  Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 1

  Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét sơ lược về sự phát triển của Triết học Trung Hoa, những sự kiện lớn trong lịch sử Trung Hoa, thời đại Tiên Tần, dư ba của một thời đại - khoảng cuối đời chiến quốc đầu đời Hán,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   167 p thuvienbinhduong 19/02/2020 15 0

 • Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 3

  Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 3

  Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về tiểu sử của các triết gia theo các thời đại như: Khổng Khâu, Lão Đam, Chu Đôn Di, Hoàng Tôn Hi, Cố Viêm Võ,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   197 p thuvienbinhduong 19/02/2020 12 0

 • Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 1

  Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 1

  Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhân sinh luận, bản chất của con người, vấn đề thiên mạng, thái độ với sự chết và quan niệm về sự bất hủ, đạo làm người,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   530 p thuvienbinhduong 19/02/2020 12 0

 • Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 2

  Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về những vấn đề chính của vũ trụ luận trong triết học Trung Hoa, bản căn luận, lý khí luận, đại hóa luận, pháp tượng luận,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   437 p thuvienbinhduong 19/02/2020 14 0

 • Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 2

  Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 2) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về chính trị luận, vai trò của chính trị trong Triết học Trung Hoa, ba tiêu chuẩn của Mạnh Tử, thuyết tam thế của Hàn Phi, chủ trương của Khổng,... Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   343 p thuvienbinhduong 19/02/2020 14 0

 • Ebook Phương pháp tiên tri MO ở Tây Tạng: Phần 1

  Ebook Phương pháp tiên tri MO ở Tây Tạng: Phần 1

  Phương pháp tiên tri Mo có hai chức năng chủ yếu. Trước hết, đây là một phương pháp cho phép ta tự mình nhận ra một tình huống hay sự kiện một cách rõ ràng. Kế đó, nếu chúng ta sử dụng phương pháp này cho người khác với động cơ đúng đắn của việc thực hành một sự bố thí vô ngã - như từng được thực hiện một cách rộng rãi bởi nhiều...

   87 p thuvienbinhduong 19/02/2020 10 0

 • Ebook Phương pháp tiên tri MO ở Tây Tạng: Phần 2

  Ebook Phương pháp tiên tri MO ở Tây Tạng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Phương pháp tiên tri MO ở Tây Tạng, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thần dược như Cam Lồ, cây dù trắng của vận may, ngôi nhà của những tin vui, ốc xà cừ trắng, cờ chiến thắng quý báu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p thuvienbinhduong 19/02/2020 10 0

 • Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 3

  Ebook Triết học Trung Quốc - Đại cương (Tập 1): Phần 3

  Triết học Trung Quốc - Đại cương: Phần 3 trình bày các nội dung về tri thức luận, khả năng và hạn độ của tri thức, biểu chuẩn của chân tri, phương pháp sưu cầu chân lý hay là phương pháp luận hiểu theo nghĩa thông thường, phương pháp luận hiểu như phương thế biểu thuật và luận chứng chân lý. Mời các các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   403 p thuvienbinhduong 19/02/2020 14 0

 • Từ bi của Phật giáo và đạo đức nhân loại

  Từ bi của Phật giáo và đạo đức nhân loại

  Bài viết này đề cập đến phạm trù Từ bi của Phật giáo trong sự so sánh với các phạm trù Nhân ái của Nho giáo, Bác ái của Kitô giáo; so sánh Từ bi của Phật giáo Việt Nam với Từ bi của Phật giáo Trung Quốc; trên cơ sở đó, phân tích vai trò Từ bi của Phật giáo đối với đạo đức dân tộc Việt Nam và nhân loại trong lịch sử cũng như trong thời...

   10 p thuvienbinhduong 31/10/2019 56 0

 • Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam bộ

  Ảnh hưởng của Islam giáo tới việc giáo dục tiếng Chăm ở Nam bộ

  Dựa vào kết quả khảo sát năm 2012 tại An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết phân tích đặc điểm của người Chăm và tiếng Chăm ở Nam Bộ dưới ảnh hưởng của Islam giáo, đồng thời đánh giá thực trạng sử dụng tiếng Chăm trong giáo dục ở Nam Bộ; đưa ra một số lưu ý khi thực thi chính sách ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ.

   12 p thuvienbinhduong 31/10/2019 67 0

 • Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

  Tiếp cận hệ thống về thực thể tôn giáo: Một cách nhìn khác về tôn giáo

  Bài viết đề cập và bước đầu bàn đến khái niệm thực thể tôn giáo như một cách nhìn thực tiễn về hiện tượng tôn giáo trong thực tế nhằm khắc phục cách nhìn tôn giáo như một hình thái ý thức ý xã hội thuần túy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

   13 p thuvienbinhduong 31/10/2019 61 0

 • Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

  Một số vấn đề văn hóa Islam giáo

  Bài viết này, trên cơ sở tư liệu chủ yếu từ cuốn sách “Văn hóa Islam giáo nhìn từ mọi hướng” (Phòng Nghiên cứu Islam giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, in lần thứ ba, Tề Lỗ thư xã ấn hành năm 1996, bản dịch Việt ngữ của Trần Nghĩa Phương) góp phần làm rõ một số nội dung văn hóa của Islam giáo.

   18 p thuvienbinhduong 31/10/2019 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số