• Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học dân số" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ gia đình, các mối quan hệ qua lại trong gia đình và vấn đề sinh đẻ, thái độ của hai vợ chồng đối với vấn đề số con trong gia đình, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ cá nhân,...

   110 p thuvienbinhduong 28/05/2019 17 0

 • Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1

  Ebook Tâm lý học dân số: Phần 1 trình bày các nội dung xoay quanh về vấn đề dân số và tâm lý dân số thông qua các nội dung chính sau: Hành vi sinh đẻ của gia đình và cá nhân là một vấn đề của tâm lý học dân số, lịch sử xác định đối tượng của tâm lý học dân số, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ xã hội, ảnh...

   76 p thuvienbinhduong 28/05/2019 16 0

 • Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 1 sẽ mang đến các vấn đề chung về tâm lý học du lịch, đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của tâm lý học du lịch, sơ lược vài nét về sự ra đời của du lịch và tâm lý học du lịch, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học du lịch, tâm lý nhà cung ứng dịch vụ, tâm lý du khách, du lịch theo lứa...

   166 p thuvienbinhduong 28/05/2019 21 1

 • Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 1

  Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 1

  Ebook Bài giảng tâm lý học văn hóa: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về tâm lý học văn hóa như: Văn hóa là những gì do con người sáng tạo nên, đối lập với trạng thái tự nhiên, văn hóa là toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần, tâm lý học văn hóa, văn hóa và sự phát triển tâm lý của con người trong thời đại văn minh, sự sáng tạo các...

   88 p thuvienbinhduong 28/05/2019 14 0

 • Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 2

  Ebook Bài giảng Tâm lý học văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Bài giảng tâm lý học văn hóa" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự truyền và tiếp nhận văn hóa, cách tiếp cận văn hóa trong tâm lý học, tiếp nhận văn hóa, bản chất của sự tiếp nhận văn hóa, nghiên cứu tâm lý theo cấu trúc các mặt và các mối quan hệ của văn hóa, văn hóa và xã hội hóa, văn hóa học...

   69 p thuvienbinhduong 28/05/2019 15 0

 • Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học du lịch: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học du lịch" phần 2 tiếp tục trình bày về những vấn đề về môi trường du lịch, một số lý thuyết tâm lý học về quan hệ của du khách với môi trường, một số hiện tượng và quy luật tâm lý xã hội trong du lịch, giao tiếp trong hoạt động du lịch, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch, mô hình tâm lý giao tiếp...

   93 p thuvienbinhduong 28/05/2019 17 1

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 2

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao tiếp xã hội, ảnh hưởng xã hội, định kiến xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p thuvienbinhduong 28/05/2019 16 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 1

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 1 sẽ mang đến các nội dung xoay quanh vấn đề tâm lý trong xã hội thông qua các nội dung chính sau: Cái tôi và quá trình xã hội hóa cá nhân, liên hệ xã hội, tri giác xã hội, giao tiếp xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   233 p thuvienbinhduong 28/05/2019 21 0

 • Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1 trình bày các nội dung về phạm trù hoạt động trong triết học Mác - LêNin, các luận điểm tâm lý học của L.X. Vưgôtxki, một số vấn đề lý luận về phạm trù hoạt động theo quan điểm của X.L. Rubinstein và A.N. Leonchev,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p thuvienbinhduong 28/05/2019 15 0

 • Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 3

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 3

  Ebook Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội: Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về tâm lí xã hội thông qua các nội dung như: Hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi thái độ và hành vi trong tâm lí xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p thuvienbinhduong 28/05/2019 24 0

 • Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về lý thuyết của P. IA. Galperin về các bước hình thành hành động trí tuệ, sự phát triển tiếp theo của phạm trù hoạt động trong tâm lý học Xô Viết, ứng dụng tâm lý học hoạt động vào lĩnh vực dạy học,......

   81 p thuvienbinhduong 28/05/2019 17 0

 • Ebook Tâm lý học quản lý: Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản lý: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm lý học quản lý" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểu người lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, Những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo quản lý, một số khía cạnh tâm lý trong công tác tổ chức cán bộ, giao tiếp trong công tác quản lý lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p thuvienbinhduong 28/05/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số