• Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Triết thuyết giáo dục khai minh; Triết thuyết giáo dục duy tâm đức; Triết thuyết giáo dục dụng hành; Triết thuyết giáo dục hiện sinh; Triết thuyết giáo dục của triết học phân tích; Triết thuyết giáo dục hậu hiện đại; Xã hội tri thức và triết thuyết giáo dục tân tự do....

   200 p thuvienbinhduong 22/03/2022 36 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 7): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giáo dục: Một nhân quyền cơ bản; Một siêu lý thuyết về giáo dục; Hạt nhân khai minh trong các triết thuyết giáo dục; Triết thuyết giáo dục duy tâm; Triết thuyết giáo dục duy thực; Triết thuyết giáo dục duy nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p thuvienbinhduong 22/03/2022 38 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kim Yến với 48 cuộc trò chuyện về giá trị sống; M.E và đối thoại triết học; Xây ở suy tư; Họa phúc hữu môi; Trà dư tửu hậu về triết học; Văn chương trong viễn tưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p thuvienbinhduong 22/03/2022 31 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1

  Trò chuyện Triết học (Tập 6): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một triết lý giáo dục nhân bản: Dạy và học làm người; Bàn về tự do; Tương lai của khai minh; Tính liên-văn hóa: Một thái độ giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p thuvienbinhduong 22/03/2022 38 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Triết học Kant; Dịch thuật và học thuật; Câu chuyện dịch thuật: Bao giờ có những dịch thường; Tiếng gọi từ thời trục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p thuvienbinhduong 22/03/2022 34 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Gilles Deleuze và việc tiếp nhận Nietzsche ở Pháp; "Văn học thiểu số" và một cách đọc khác về Kafka; Thân hình một hóa trăm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p thuvienbinhduong 22/03/2022 33 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trò chuyện: "Ranh giới cho những khả thể của con người"; Nguyên hình nữ chúa trên ngày phù du; Đạp thanh hội cũ hào hoa; Triết gia và thi sĩ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p thuvienbinhduong 22/03/2022 32 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 4): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lyotard với tâm thức và hoàn cảnh hậu - hiện đại; Lý tưởng giáo dục Humboldt: Mô hình hay huyền thoại; Kant, nhà giáo dục; Nhân phẩm và nhân quyền: Một trang lịch sử văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p thuvienbinhduong 22/03/2022 39 0

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 3): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 3): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 3): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Từ hiện đại đến hiện đại hóa; Tin và đáng tin; "hiện đại thứ hai" và nên văn hóa công luận; Văn hóa và văn hóa chính trị; Hạnh phúc ai bán mà mua; Ba trụ cột của xã hội tương lai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p thuvienbinhduong 22/03/2022 32 1

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 3): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 3): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 3): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Alexis De Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị; Rameau giữa chúng ta; "Tồn tại" và "dấn thân": Hai nẻo đường của thuyết nhân bản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p thuvienbinhduong 22/03/2022 35 1

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 2): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Từ kỹ thuật đến công nghệ; Những chặn đường công nghệ; Kỹ thuật chỉ là khoa học ứng dụng; Quà tặng của thánh nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p thuvienbinhduong 22/03/2022 36 1

 • Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Trò chuyện Triết học (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Con người tự nhiên văn hóa; Luận về biếu tặng: Ẩn ngữ của những món quà; Con người: Sinh vật biết hành động; Phục hưng: Trỗi dậy như phượng hoàng; Các danh tác thời phục hưng; Văn hóa phản tỉnh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p thuvienbinhduong 22/03/2022 35 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số