• Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 1

  Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ" trình bày các nội dung: Sử liệu Thái Đình Lan và truyền thuyết Bành hồ thái tiến sĩ, các văn bản liên quan đến Thái Đình Lan ở Quỳnh Lâm huyện Kim Môn, hành trình của Thái Đình Lan trên đất Việt Nam và những ghi chép về phong tục người Việt. Mời các bạn tham khảo

   91 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 2

  Ebook Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thái Đình Lan và tác phẩm Hải Nam Tạp Trứ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Văn bản tác phẩm và dịch bản của Hải Nam Tạp Trứ, Hải Nam Tạp Trứ, Việt Nam kỷ lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay và lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 2

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 200. Cuối sách có phần đáp án để người đọc tiện tra cứu.

   87 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 1

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 1

  Cuốn sách "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8" được viết theo từng bài, từng chương giúp các em tự ôn tập và củng cố kiến thức và làm quen với phương pháp kiểm tra trắc nghiệm. Phần 1 cuốn sách là các câu hỏi về lịch sử thế giới. Mời các bạn tham khảo

   122 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 2

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 và phần đáp án để học sinh tiện tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 1

  Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 1

  Nội dung cuốn sách giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Trần Hưng Đạo. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: Gia thế và cá tính Trần Quốc Tuấn, Lực lượng và tinh thần quân đội dưới quyền Trần Quốc Tuấn, Xã hội và sinh hoạt dân chúng trước khi kháng Nguyên, Lai lịch và lực lượng Mông Cổ, Mông Cổ gây hấn.

   69 p thuvienbinhduong 27/06/2017 2 1

 • Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 2

  Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách gồm các nội dung: Cuộc chiến thắng Mông Cổ lần thứ nhất, Cuộc chiến thắng Mông Cổ lần thứ hai, Cuộc chiến thắng Mông Cổ lần thứ ba, Từ bài Hịch tướng sĩ đến sách Vạn kiếp tông bí truyền, Nhắc lại những kinh nghiệm đã chiến thắng Mông Cổ.

   70 p thuvienbinhduong 27/06/2017 1 1

 • Ebook Tô Đông Pha

  Ebook Tô Đông Pha

  Ebook Tô Đông Pha giới thiệu các nội dung: Tuổi nhỏ đậu cao, bước đầu trên hoan lộ - Hai cái tang, Vương An Thạch và tân pháp, hai phe ở triều đình, thi sĩ với thắng cảnh, suýt bay đầu vì cái họa văn tự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p thuvienbinhduong 27/06/2017 2 0

 • Ebook Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông

  Ebook Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông

  Có lẽ cuốn sách này là công trình nghiên cứu lịch sử thứ nhất mà viện khảo cổ cho ấn hành trong khuôn khổ của tủ sách viện. Từ trước đến nay, viện đã cho xuất bản một vài quyển sách, nhưng những tác phẩm đó chỉ là những bản dịch các bộ sử có giá trị của quá khứ viết bằng chữ Hán.

   272 p thuvienbinhduong 27/06/2017 1 0

 • Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

  Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

  Kết cấu phần 1 cuốn sách "Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có: Lời nói đầu, Lời giới thiệu, Mở đầu, Chương 1 - Tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần, Chương 2 - Văn hóa Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý...

   100 p thuvienbinhduong 30/04/2017 7 0

 • Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 2 - Nguyễn Công Lý

  Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 2 - Nguyễn Công Lý

  Kết cấu phần 2 cuốn sách "Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có: Chương 3 - Diện mạo văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Chương 4 - Đặc điểm văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, Mục lục.

   281 p thuvienbinhduong 30/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số