• Giáo trình Hải Dương phong vật chí

  Giáo trình Hải Dương phong vật chí

  Nhiều học giả đã dành không ít công sức biên soạn địa chí riêng cho tỉnh Hải Dương như “Hải Đông chí lược” của Ngô Thì Nhậm (thế kỷ XVIII), “Hải Dương phong vật chí” của Trần Huy Phác (1809), “Hải Dương nhất thống chí” của Nguyễn Xuân Huy (1868), “Đồng Khánh sắc chế ngự lãm địa dư Địa chí lược tỉnh Hải Dương” của nhiều tác...

   86 p thuvienbinhduong 28/12/2020 18 0

 • Ebook Bùi Viện và Chính phủ Mỹ

  Ebook Bùi Viện và Chính phủ Mỹ

  Bùi Viện là nhà ngoại giao đầu tiên trong lịch sử nước ta sang Mỹ và đã hai lần gặp Tổng thống Mỹ. Các cứ liệu viết về cuộc công du của Bùi Viện không nhiều. Tác phẩm duy nhất viết về sự kiện này “Bùi Viện và Chính phủ Mỹ” của nhà sử học Phan Trần Chúc in từ năm 1945, mới đây, NXB Văn hóa Thông tin in lại với cái tên “Bùi Viện và...

   117 p thuvienbinhduong 28/11/2020 24 0

 • Giáo trình Trắc Địa

  Giáo trình Trắc Địa

  Giáo trình cung cấp đến các bạn những kiến thức chung về trắc địa; đo độ cao; đo vẽ bình đồ; tính diện tích; lý thuyết sai số đo; bình sai lưới trắc địa khu vực... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để phục vụ học tập và nghiên cứu.

   199 p thuvienbinhduong 28/11/2020 19 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa ở lưu vực sông Ba, Nam Trung Bộ trên nghiên cứu tổ hợp khoáng vật sét

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa ở lưu vực sông Ba, Nam Trung Bộ trên nghiên cứu tổ hợp khoáng vật sét

  Khoáng vật sét trong đá trầm tích Miocen và trầm tích sông được thu thập từ lưu vực sông Ba thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam, dùng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa trong Miocen và thời điểm hiện tại ở khu vực nghiên cứu.

   10 p thuvienbinhduong 28/11/2020 13 0

 • Đặc điểm trầm tích, nguồn gốc và điều kiện cổ địa lý thành tạo các thể trầm tích cát đệ tứ khu vực đới bờ tỉnh Bình Thuận

  Đặc điểm trầm tích, nguồn gốc và điều kiện cổ địa lý thành tạo các thể trầm tích cát đệ tứ khu vực đới bờ tỉnh Bình Thuận

  Nội dung bài báo này sẽ giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới về đặc điểm thành phần vật chất của tất các các loại cát có mặt ở đới ven biển Bình Thuận. Đặc biệt sẽ làm sáng tỏ nguồn gốc và điều kiện thành tạo liên quan đến sự thay đổi mực nước biển toàn cầu và điều kiện khí hậu khô nóng đặc thù của khu vực Nam Trung Bộ...

   16 p thuvienbinhduong 28/11/2020 11 0

 • Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích mặt khu vực hạ lưu sông Đáy

  Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích mặt khu vực hạ lưu sông Đáy

  Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng của một số kim loại trong trầm tích khu vực hạ lưu sông đáy nhằm hiểu rõ mức độ rủi ro tiềm năng của khu vực. Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở khoa học của các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động kinh tế xã...

   8 p thuvienbinhduong 28/11/2020 12 0

 • Đặc điểm môi trường nước biển và địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực biển Quảng Bình (60-100m nước)

  Đặc điểm môi trường nước biển và địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực biển Quảng Bình (60-100m nước)

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định đặc điểm địa hóa môi trường nước biển và trầm tích tầng mặt vùng biển Quảng Bình (60-100m nước) để đánh giá mức độ ổn định và chất lượng nguồn nước trong khu vực. Kết quả cho thấy môi trường nước biển tại đây đặc trưng cho môi trường nước biển nông, ít chịu tác động của nước lục...

   9 p thuvienbinhduong 28/11/2020 10 0

 • So sánh một số đặc điểm động lực và trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng và Dương Tử

  So sánh một số đặc điểm động lực và trầm tích ven bờ châu thổ sông Hồng và Dương Tử

  Bài báo này sẽ phân tích so sánh một số đặc trưng về động lực-trầm tích ở hai vùng ven bờ châu thổ sông Hồng và Dương Tử. Các kết quả cho thấy một số điểm tương đồng của 2 vùng này như chế độ thủy văn sông, dòng bùn cát bị giảm mạnh do ảnh hưởng của các đập chứa trên thượng lưu, đặc điểm cấp hạt của trầm tích lơ lửng, xu...

   13 p thuvienbinhduong 28/11/2020 11 0

 • Xác định quy luật phân bố tướng đá cập nhật mô hình địa chất tập ILBH 5.2 Mioxen Hạ Mỏ Rồng Trắng, Lô 16-1 Bồn Trũng Cửu Long

  Xác định quy luật phân bố tướng đá cập nhật mô hình địa chất tập ILBH 5.2 Mioxen Hạ Mỏ Rồng Trắng, Lô 16-1 Bồn Trũng Cửu Long

  Dòng dầu khí thương mại được phát hiện tại tập cát kết 5.2U, mỏ Rồng Trắng lô 16-1 trầm tích Mioxen hạ bồn trũng Cửu Long. Tuy nhiên tầng chứa thường là tập hợp các vỉa mỏng, bất đồng nhất. Trên cơ sở xác định nguồn gốc của vật liệu, điều kiện biến đổi của môi trường, chế độ động lực của quá trình vận chuyển, bối cảnh địa...

   25 p thuvienbinhduong 28/11/2020 10 0

 • Đặc điểm địa mạo hõm gặm mòn (notch) khu vực Hà Tiên – Kiên Lương

  Đặc điểm địa mạo hõm gặm mòn (notch) khu vực Hà Tiên – Kiên Lương

  Bài viết nghiên cứu nhằm làm rõ và bổ sung thông tin cho các văn liệu nghiên cứu về hõm gặm mòn tại Việt Nam, đề tài được thực hiện ở vùng Hà Tiên – Kiên Lương, cụ thể là 5 địa điểm gồm Núi Đá Dựng, Thạch Động, Hang Moso, Hang Cá Sấu và Chùa Hang (Hòn Chông) (Hình 1).

   13 p thuvienbinhduong 28/11/2020 12 0

 • Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ việc dạy và học bộ môn Địa lý tự nhiên các lục địa

  Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ việc dạy và học bộ môn Địa lý tự nhiên các lục địa

  Việc giảng dạy và học tập bộ môn Địa lý tự nhiên các lục địa ở trường đại học, trong một thời dài đã tồn tại nhiều bất cập về nguồn tài liệu, phương tiện, đặc biệt là hệ thống các bản đồ chuyên đề đang hết sức thiếu thốn. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả học tập của sinh viên.

   9 p thuvienbinhduong 28/11/2020 11 0

 • Ứng dụng ảnh ASTER DEM thành lập một số bản đồ địa mạo trắc lượng hình thái khu vực miền núi Quảng Nam

  Ứng dụng ảnh ASTER DEM thành lập một số bản đồ địa mạo trắc lượng hình thái khu vực miền núi Quảng Nam

  Bản đồ địa mạo có ý nghĩa rất lớn đối với việc nhận thức khoa học một lãnh thổ. Nó là dữ liệu đầu vào để nghiên cứu các hiện tượng như: Trượt lở đất, lũ quét... Khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có địa hình phức tạp, độ dốc và độ cao lớn, mức độ chia cắt ngang và phân cắt sâu mạnh. Việc ứng dụng ảnh viễn thám ASTER DEM để...

   9 p thuvienbinhduong 28/11/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số