• Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Phần 1 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Vương Thúc Quý, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Phần 2 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Nguyễn Quang Diêu, Mai Lão Bạng, Lê Văn Huân, Bùi Chính Lộ, Nguyễn Thức Đường, Hồ Phi Huyền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Việt Nam kho tàng dã sử: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 ebook gồm các phần: Dã sử về những người thuộc dân tộc thiểu số, một số thần tích,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   256 p thuvienbinhduong 29/05/2018 8 0

 • Ebook Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Cái chết của Hoàng đế Quang Trung và vấn đề lăng mộ của ông ở Huế, Thần thái Quang Trung, nghệ thuật dụng binh của Quang Trung,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   66 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các phần chính: 40 giai thoại từ đời Hùng Vương đến hết thế kỷ X, 51 giai thoại đời Lý, 71 giai thoại đời Trần, 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   251 p thuvienbinhduong 29/05/2018 16 0

 • Ebook Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Phần 2 ebook gồm các chương: Họ Nguyễn Trung Hưng, sự củng cố đôi bên ở thế giằng co, Gia Định và Phú Xuân đối đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   157 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Phần 1 ebook gồm các chương: Các lực lượng trong và ngoài nước đến khoảng 1775, Gia Định, đất tranh chiếm quyết liệt, chiến tranh Bắc Hà 1,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   113 p thuvienbinhduong 29/05/2018 12 0

 • Ebook Việt sử tiêu án: Phần 2 - Rạng Đông

  Ebook Việt sử tiêu án: Phần 2 - Rạng Đông

  Phần 2 ebook gồm các phần chính: Thánh Tôn hoàng đế, Huệ Tôn hoàng đế, Nhân Tôn hoàng đế, Nghệ Tôn hoàng đế, Thuận Tôn hoàng đế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   239 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các phần chính: 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh, 62 giai thoại thời Lê Sơ, 65 giai thoại thế kỉ XVI-XVII, 69 giai thoại thế kỉ XVIII, 45 giai thoại thế kỉ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   379 p thuvienbinhduong 29/05/2018 10 0

 • Ebook Việt sử tiêu án: Phần 1 - Rạng Đông

  Ebook Việt sử tiêu án: Phần 1 - Rạng Đông

  Phần 1 ebook gồm các phần chính: Họ Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, lập đền thờ đức Phù Đổng, Cổ Loa thành, Trưng nữ vương, Triệu Đà,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   164 p thuvienbinhduong 29/05/2018 9 0

 • Ebook Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Quê hương Tây Sơn, ai đặt tên cho Nguyễn Huệ, thân mẫu của Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ có bao nhiêu anh em,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   56 p thuvienbinhduong 29/05/2018 9 0

 • Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 1

  Ebook Vũ trụ và hoa sen: Phần 1

  Ebook "Vũ trụ và hoa sen" của Trịnh Xuân Thuận. Phần 1 này có nội dung trình bày về sự hợp lưu của ba nền văn hóa, trong đó có các nội dung như một nền giáo dục kiểu Pháp, tin xấu từ Việt Nam, tại sao lại là nước Mỹ...Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p thuvienbinhduong 29/05/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số