• Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 1

  Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 1

  Nội dung cuốn sách giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Trần Hưng Đạo. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: Gia thế và cá tính Trần Quốc Tuấn, Lực lượng và tinh thần quân đội dưới quyền Trần Quốc Tuấn, Xã hội và sinh hoạt dân chúng trước khi kháng Nguyên, Lai lịch và lực lượng Mông Cổ, Mông Cổ gây hấn.

   69 p thuvienbinhduong 27/06/2017 0 0

 • Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 2

  Ebook Trần Hưng Đạo: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách gồm các nội dung: Cuộc chiến thắng Mông Cổ lần thứ nhất, Cuộc chiến thắng Mông Cổ lần thứ hai, Cuộc chiến thắng Mông Cổ lần thứ ba, Từ bài Hịch tướng sĩ đến sách Vạn kiếp tông bí truyền, Nhắc lại những kinh nghiệm đã chiến thắng Mông Cổ.

   70 p thuvienbinhduong 27/06/2017 0 0

 • Ebook Tô Đông Pha

  Ebook Tô Đông Pha

  Ebook Tô Đông Pha giới thiệu các nội dung: Tuổi nhỏ đậu cao, bước đầu trên hoan lộ - Hai cái tang, Vương An Thạch và tân pháp, hai phe ở triều đình, thi sĩ với thắng cảnh, suýt bay đầu vì cái họa văn tự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p thuvienbinhduong 27/06/2017 0 0

 • Ebook Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông

  Ebook Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông

  Có lẽ cuốn sách này là công trình nghiên cứu lịch sử thứ nhất mà viện khảo cổ cho ấn hành trong khuôn khổ của tủ sách viện. Từ trước đến nay, viện đã cho xuất bản một vài quyển sách, nhưng những tác phẩm đó chỉ là những bản dịch các bộ sử có giá trị của quá khứ viết bằng chữ Hán.

   272 p thuvienbinhduong 27/06/2017 0 0

 • Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

  Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 1 - Nguyễn Công Lý

  Kết cấu phần 1 cuốn sách "Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có: Lời nói đầu, Lời giới thiệu, Mở đầu, Chương 1 - Tình hình nghiên cứu văn học Phật giáo thời Lý - Trần, Chương 2 - Văn hóa Phật giáo Lý - Trần trong bối cảnh thời đại Lý - Trần, văn học Lý - Trần và Phật giáo Lý...

   100 p thuvienbinhduong 30/04/2017 6 0

 • Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 2 - Nguyễn Công Lý

  Ebook Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm: Phần 2 - Nguyễn Công Lý

  Kết cấu phần 2 cuốn sách "Văn học phật giáo thời Lý - Trần diện mạo và đặc điểm" của tác giả Nguyễn Công Lý gồm có: Chương 3 - Diện mạo văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Chương 4 - Đặc điểm văn hóa Phật giáo Lý - Trần, Kết luận, Phụ lục, Tài liệu tham khảo, Mục lục.

   281 p thuvienbinhduong 30/04/2017 2 0

 • Ebook Vân đài loại ngữ: Phần 1 – Lê Quý Đôn

  Ebook Vân đài loại ngữ: Phần 1 – Lê Quý Đôn

  Phần 1 cuốn sách “Vân đài loại ngữ” giới thiệu tới người đọc các phần: Linh khí, hình tượng, khu vũ, vựng điển, văn nghệ và âm tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đam mê và muốn tìm hiểu về văn học cổ điển nước nhà. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   279 p thuvienbinhduong 30/04/2017 3 0

 • Ebook Vân đài loại ngữ: Phần 2 – Lê Quý Đôn

  Ebook Vân đài loại ngữ: Phần 2 – Lê Quý Đôn

  Nối tiếp phần 1 cuốn sách “Vân đài loại ngữ”, phần 2 trình bày các nội dung: Thư tịch, sĩ quy, phạm vật. Phần phụ lục là những hướng dẫn chỉ chủ đề, bảng chỉ tên sách dẫn dụng, bảng chỉ tên nước, tên triều vua, tên khu vực lớn và tên dân tộc,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   287 p thuvienbinhduong 30/04/2017 3 0

 • Ebook Almanach những nền văn minh thế giới (Tập 3): Phần 1

  Ebook Almanach những nền văn minh thế giới (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Almanach những nền văn minh thế giới (Tập 3) - Khoa học kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ XXI" trình bày các nội dung: Vũ trụ và sự hình thành thế giới thiên hà vô tận, trái đất và lịch sử ra đời của nó, lược sử tiến hóa loài người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p thuvienbinhduong 28/02/2017 4 1

 • Ebook Almanach những nền văn minh thế giới (Tập 3): Phần 2

  Ebook Almanach những nền văn minh thế giới (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Almanach những nền văn minh thế giới (Tập 3) - Khoa học kỹ thuật với nền văn minh nhân loại và dự báo nền văn minh thế kỷ XXI", phần 2 trình bày các nội dung: Vũ khí trang bị trong lịch sử nhân loại, những công trình thế kỷ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   226 p thuvienbinhduong 28/02/2017 3 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 1 - Phan Ngọc Liên

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 1 - Phan Ngọc Liên

  Phần 1 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học" của tác giả Phan Ngọc Liên trình bày nội dung: Hồ Chủ Tịch với việc sử dụng sử học; những đóng góp của Hồ Chủ tịch đối với nền sử học Macxit Việt Nam.

   68 p thuvienbinhduong 28/02/2017 7 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 2 - Phan Ngọc Liên

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học: Phần 2 - Phan Ngọc Liên

  Phần 2 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học" của tác giả Phan Ngọc Liên trình bày di sản sử học của Hồ Chí Minh. Phần phụ lục là một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.

   78 p thuvienbinhduong 28/02/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số