• Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 1

  Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm" giới thiệu tới người đọc các nghiên cứu về văn hóa Ấn Độ của GS Cao Huy Đỉnh bao gồm: Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ, văn học Ấn Độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   473 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 2

  Ebook Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cao Huy Đỉnh - Tuyển tập tác phẩm", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, những bài nghiên cứu khác, tiểu sử và quá trình hoạt động văn học nghệ thuật của Cao Huy Đỉnh,... Mời các bạn tham khảo.

   551 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook English Natural english school - Anh ngữ tự nhiên

  Ebook English Natural english school - Anh ngữ tự nhiên

  Ebook English Natural english school - Anh ngữ tự nhiên đưa ra những từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về tiếng Anh theo chủ đề Amerian sounds, do you need a paper clip, i study with a nice teacher, a coversation lesson và một số nội dung khác.

   57 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản

  Ebook Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản

  Ebook Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản hệ thống hóa các quy tắc chính tả, trình bày một số mẹo luật chính tả, cách chữa các loại lỗi chính tả, hệ thống hóa các yêu cầu sử dụng từ ngữ tiếng Việt, biện pháp sửa chữa các loại lỗi dùng từ.

   104 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh theo các bài học: Friendship, personal experience, a party, volunteer work, illireracy, competitions, word population. Mời các bạn tham khảo.

   68 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm thuộc các bài học: Celebrations, the post office, nature in danger, sources of energy, the asian games, hobbies, recreation, space conquest, the wonders of the word. Mời các bạn tham khảo.

   115 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 1

  Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu" giới thiệu tới người học các nội dung: Thế nào là một học sinh giỏi văn, thành phần văn học và việc phân tích cảm thụ đánh giá thành phần văn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 2

  Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu" trình bày các nội dung: Hệ thống hóa một số vấn đề văn học sử, mấy vấn đề về kỹ năng làm văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 1

  Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận" giới thiệu tới người đọc kiến thức phần để làm tốt bài văn nghị luận bao gồm các bài viết về văn nghị luận của các tác giả có uy tín giúp học sinh có thể trau dồi kiến thức và cách làm bài văn nghị luận. Mời các bạn tham khảo.

   45 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 2

  Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài văn nghị luận thường gặp. đây là các tư liệu lý thú và có giá trị về tác giả, tác phẩm trong chương trình Ngữ văn THCS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   215 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Chữ Nho tự học (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Chữ Nho tự học (Quyển 1): Phần 1

  Qua cuốn sách, Đào Mộng Nam diễn đạt phương pháp tự học chữ Nho. Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về cấu trúc chữ Nho (diễn tiến sự hình thành, biến đổi, canh tân của mỗi từ; ý nghĩa của mỗi từ đó trong từng văn pháp, qua các thể văn ngôn, bạch thoại...). Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc muốn học chữ Nho.

   142 p thuvienbinhduong 27/06/2017 4 2

 • Ebook Chữ Nho tự học (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Chữ Nho tự học (Quyển 1): Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Chữ Nho tự học" của Đào Mộng Nam sau đây. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang muốn tìm hiểu và tự học chữ Nho. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   153 p thuvienbinhduong 27/06/2017 5 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số