• Ebook Đố tục giàn thanh và giai thoại chữ nghĩa

  Ebook Đố tục giàn thanh và giai thoại chữ nghĩa

  Ebook "Đố tục giàn thanh và giai thoại chữ nghĩa" trình bày văn học dân gian bởi các câu đối đáp, các câu đối, câu đố, lối chơi chữ, giai thoại về chữ nghĩa dân dã. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung.

   298 p thuvienbinhduong 31/03/2021 8 0

 • Ebook Việt Nam Bách gia thi

  Ebook Việt Nam Bách gia thi

  Cuốn sách tuyển chọn thi từ của 100 tác giả Việt Nam nổi tiếng nên lấy tên là Việt Nam Bách Gia Thi, là phó bản thu nhỏ của quyển Việt Nam Bách Gia Thi Độc Ấn Bản cũng do Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn xuất bản năm 2005. 100 bài thơ chữ Hán của 100 tác giả Việt Nam tương đối tiêu biểu từ thế kỷ X đến XX, được xếp theo thứ tự năm sinh. Mỗi...

   108 p thuvienbinhduong 31/03/2021 7 0

 • Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 2

  Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 2

  "Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 2" được nối tiếp phần 2 trình bày về dân ca, tục ngữ ca dao của đồng bào miền núi, một số kết luận về ca dao tục ngữ Việt Nam.

   183 p thuvienbinhduong 31/03/2021 8 0

 • Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 1

  Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 1

  "Ebook Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam: Phần 1" được biên soạn thông tin đến các bạn 3 chương với các nội dung tục ngữ ca cao dân ca Việt Nam; quan hệ thiên nhiên; quan hệ xã hội. Mời các bạn tham khảo!

   407 p thuvienbinhduong 31/03/2021 8 0

 • Bình diện ngữ dụng của câu nghi vấn trong tiếng Nga

  Bình diện ngữ dụng của câu nghi vấn trong tiếng Nga

  Bài viết mô tả một cách hệ thống các nét đặc trưng về mặt ngữ dụng của câu nghi vấn trong tiếng Nga giúp người học giảm bớt những khó khăn trong việc nghiên cứu ngữ pháp tiếng Nga và nâng cao hiệu quả giao tiếp với người bản ngữ.

   5 p thuvienbinhduong 26/03/2021 3 0

 • Đặc trưng ngôn ngữ của văn phong nói tiếng Nga

  Đặc trưng ngôn ngữ của văn phong nói tiếng Nga

  Ngôn ngữ tồn tại dưới hai dạng chính: dạng ký tự viết và dạng âm thanh. Trong tiếng Nga tồn tại khá nhiều thuật ngữ để chỉ hai dạng ngôn ngữ trên và mỗi thuật ngữ bao hàm nội dung riêng. Việc xác định thuật ngữ, nội hàm, cũng như đặc tính riêng của dạng ngôn ngữ nói mà chúng tôi đề cập dưới đây có ích đối với những người nghiên...

   7 p thuvienbinhduong 26/03/2021 3 0

 • Xây dựng môi trường tiếng dạy học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự

  Xây dựng môi trường tiếng dạy học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự

  Bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng môi trường tiếng phù hợp với đối tượng học ngoại ngữ 2, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Pháp, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển của Học viện.

   10 p thuvienbinhduong 26/03/2021 3 0

 • Các yếu tố ngôn ngữ thể hiện tính chất mâu thuẫn trong tính cách Nga

  Các yếu tố ngôn ngữ thể hiện tính chất mâu thuẫn trong tính cách Nga

  Nói đến tính cách Nga là nói tới những phẩm chất rất tốt đẹp, nhưng cũng chứa đựng thái cực ngược lại và điều đó tạo nên tính chất mâu thuẫn lên tới cực điểm trong tính cách Nga. Có thể tìm thấy minh chứng cho nhận định trên trong các tác phẩm văn học nghệ thuật, cũng như các công trình nghiên cứu về địa lý, tâm lý. Đặc biệt, dưới...

   8 p thuvienbinhduong 26/03/2021 6 0

 • Hiện tượng đồng âm khác nghĩa của từ “когда” trong tiếng Nga từ góc độ chức năng

  Hiện tượng đồng âm khác nghĩa của từ “когда” trong tiếng Nga từ góc độ chức năng

  Các nhà nghiên cứu vấn đề này hiện vẫn chưa đưa ra được quan điểm chung về cách phân loại từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Nga, mặc dù tần suất sử dụng từ “когда” trong tiếng Nga tương đối cao. Việc nghiên cứu từ đồng âm khác nghĩa về mặt chức năng của từ “когда” rất hữu ích cho việc học và nghiên cứu tiếng Nga.

   5 p thuvienbinhduong 26/03/2021 4 0

 • Tên các tác phẩm văn học Nga như những thực thể văn hoá và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

  Tên các tác phẩm văn học Nga như những thực thể văn hoá và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

  Tên gọi các tác phẩm văn học là tổng hòa những đặc trưng ngôn ngữ (cấu trúc cú pháp, từ vựng) và phi ngôn ngữ (văn hóa) phải được xem xét như những thực thể văn hóa đích thực dưới góc độ dịch thuật. Dịch tên gọi các tác phẩm văn học Nga không phải là việc làm dễ dàng, đơn giản bởi trong nhiều trường hợp, không thể chỉ dựa vào nghĩa...

   6 p thuvienbinhduong 26/03/2021 4 0

 • Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Viện Ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội

  Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Viện Ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội

  Bài viết tập trung phân tích, đánh giá kết quả khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiếng Trung Quốc ở Viện Ngoại ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

   9 p thuvienbinhduong 26/03/2021 6 0

 • Các phương thức chuyển dịch ý nghĩa của giới từ tiếng Nga sang tiếng Việt

  Các phương thức chuyển dịch ý nghĩa của giới từ tiếng Nga sang tiếng Việt

  Giới từ tiếng Nga được sử dụng với tần suất cao, có phạm vi sử dụng rộng lớn. Tuy không đóng vai trò là thành phần câu, nhưng giới từ làm rõ hơn chức năng cú pháp của các thành phần trong câu, cũng như khu biệt ý nghĩa của các dạng cách mà khi kết hợp với các dạng cách đó chúng thể hiện các mối quan hệ khác nhau. Tiếng Nga và tiếng Việt khác...

   7 p thuvienbinhduong 26/03/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số