• Ebook Ngũ thiên tự: Phần 1 – NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook Ngũ thiên tự: Phần 1 – NXB Văn hóa Thông tin

  Sách “Ngũ thiên tự” là sách học chữ Hán, chữ Nôm của Việt Nam từ rất xa xưa. Sách soạn theo thể thơ lục bát, thể thơ thuần túy của người Việt. Đây có thể coi là một giáo trình Hán Nôm tốt nhất và đầy đủ nhất, ngoài phần 5000 chữ Hán được trình bày rõ ràng còn có 5000 chữ Nôm. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách ngay sau...

   194 p thuvienbinhduong 30/09/2017 6 0

 • Ebook Ngũ thiên tự: Phần 2 – NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook Ngũ thiên tự: Phần 2 – NXB Văn hóa Thông tin

  Phần 2 của cuốn sách “Ngũ thiên tự” này là phần phụ lục, bao gồm bảng tra chữ Hán theo mẫu tự la-tinh, bảng tra chữ Nôm theo mẫu tự la-tinh và bảng tra chữ Nôm theo số nét. Hy vọng cuốn sách này sẽ góp phần giúp bạn đọc có thể học tập tốt chữ Hán Nôm cũng như có thể tìm hiểu một phần nào đó về nền văn học cổ xưa của dân tộc.

   206 p thuvienbinhduong 30/09/2017 4 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập IV - 1976-2000): Phần 1

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập IV - 1976-2000): Phần 1

  Nếu giai đoạn 1930-1945 là thời kỳ tiểu thuyết lãng mạn Việt Nam đạt đến đỉnh cao thì không có nghĩa là trước và sau đó dòng văn học này bị đứt đoạn mà có thể nói xuyên suốt quá trình phát triển của lịch sử, văn xuôi Việt Nam đã từng bước phát triển và đạt những thành tựu nhất định. Mời các bạn tham khảo một số truyện ngắn quan...

   366 p thuvienbinhduong 30/09/2017 5 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1): Phần 2

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung tiểu thuyểt Vào đời của nhà văn Hòa Minh Tuân, Mời các bạn cùng tham khảo.

   319 p thuvienbinhduong 30/09/2017 1 0

 • Ebook Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học: Phần 1

  Ebook Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quan điểm và kinh nghiệm trong phê bình văn học, nhà văn và tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   223 p thuvienbinhduong 30/09/2017 2 0

 • Ebook Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học: Phần 2

  Ebook Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyễn Đăng Mạnh - Tuyển tập phê bình văn học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nhà văn và tác phẩm, chân dung văn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   313 p thuvienbinhduong 30/09/2017 1 0

 • Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 3): Phần 2

  Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ngô Thì Nhậm toàn tập", phần 2 giới thiệu tới người đọc các tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thì Nhậm trong tập Bang giao hải thoại. Mỗi bài thơ trong cuốn sách đều có phần nguyên bản chữ Nôm, dịch nghĩa và phiên âm để người đọc tiện tham khảo.

   74 p thuvienbinhduong 31/08/2017 1 0

 • Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 3): Phần 1

  Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 3): Phần 1

  Có thể nói sức mạnh anh hùng vô song của Nguyễn Huệ cộng với trí tuệ của Ngô Thì Nhậm là những nhân tố cực kỳ quan trọng khiến triều đại Tây Sơn đạt tới đỉnh cao hiển hách. Để hiểu rõ hơn về thân thế, lai lịch cũng như sự nghiệp hay khám phá những tài năng của ông, mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   388 p thuvienbinhduong 31/08/2017 0 0

 • Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 5): Phần 1

  Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 5): Phần 1

  Ngô Thì Nhậm là danh sĩ, nhà văn đời Hậu Lê–Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ông không chỉ là người anh hùng áo vải nổi trội về lĩnh vực chính trị mà còn là một nhà văn lớn của dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo trọn vẹn tác phẩm Trúc lâm tông chỉ nguyên thanh qua phần 1 cuốn sách.

   429 p thuvienbinhduong 31/08/2017 0 0

 • Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 5): Phần 2

  Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 5): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 5)", phần 2 giới thiệu tới người đọc toàn văn bộ Hải Đông chí lược của Ngô Thì Nhậm. Mỗi tác phẩm trong cuốn sách đều có phần nguyên bản chữ Nôm, dịch nghĩa và phiên âm để người đọc tiện tham khảo.

   389 p thuvienbinhduong 31/08/2017 0 0

 • Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 2): Phần 1

  Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc hoàn cảnh ra đời, nguyên tác chữ Nôm, phiên âm và dịch nghĩa một số tác phẩm của Ngô Thì Nhậm như: Ngọc đường xuân khiếu, Cúc hoa thi trận, Thu cận dương ngôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   405 p thuvienbinhduong 31/08/2017 0 0

 • Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 2): Phần 2

  Ebook Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập 2): Phần 2

  ​Ngô Thì Nhậm là một "Sĩ phu Bắc Hà" kiệt xuất. Những đóng góp của ông cho người anh hùng Nguyễn Huệ rất đáng kể cả về chính trị, ngoại giao lẫn quân sự. Không chỉ là một người có trí tuệ ưu việt, Ngô Thì Nhậm cũng là một nhà thơ kiệt xuất. Mời các bạn tham khảo tác phẩm Hào mân ai lục và Hàn các anh hoa qua phần 2 cuốn sách.

   443 p thuvienbinhduong 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số