Khảo sát đặc điểm tâm lý của dân cư vùng bị phơi nhiễm chất da cam dioxin tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Bài viết trình bày việc sử dụng phương pháp đánh giá đặc điểm tâm lý bằng các test xác định khả năng lưu giữ và tái hiện trí nhớ, test đánh giá sự phân bố và chuyển dời chú ý, test Beck (lo âu), test Zung (trầm cảm) để khảo sát tình trạng tâm lý hiện nay của dân cư vùng bị phơi nhiễm.