• Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Số 568/2019

  Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Số 568/2019

  Tạp chí với một số bài viết: để trở thành hạ tầng chuyển-phát và logistics cho TMĐT ngành Bưu chính phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức; phổ tần cho Di động băng rộng 5G; tình hình triển khai và thử nghiệm công nghệ thông tin di động 5G; những thách thức về bảo mật trong mạng thông tin di động 5G...

   68 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Tạp chí Thông tin và Truyền thông: Số 2/2019

  Tạp chí Thông tin và Truyền thông: Số 2/2019

  Tạp chí Thông tin và Truyền thông: Số 2/2019 trình bày các nội dung chính sau: Tăng tốc độ phát hiện dị thường trên ảnh đa phổ và siêu phổ ứng dụng trong tìm kiếm cứu nạn, song song hóa thuật toán Lamport trong loại trừ tương hỗ phân tán, toán tử lân cận mới cho thuật toán Tabu Search và PSO giải bài toán lập lịch luồng công việc trong môi trường...

   60 p thuvienbinhduong 29/09/2020 2 0

 • Thư viện số Greenstone từ giấy đến bộ sưu tập

  Thư viện số Greenstone từ giấy đến bộ sưu tập

  Bài viết trình bày các tập tài liệu trong Bộ phần mềm Greenstone; những thành viên tham gia dự án phần mềm Greenstone; máy quét và quét dữ liệu; chuẩn bị các tài liệu; hiệu suất và các tài nguyên; hiệu năng và các tài nguyên...

   44 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Chương trình môn học Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ

  Chương trình môn học Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ

  Tài liệu thông tin đến các bạn về vị trí, tính chất của môn học; mục tiêu, nội dung chương trình học, điều kiện thực hiện chương trình, phương pháp và nội dung đánh giá môn Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

  Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, nghiên cứu đã chỉ ra được 4 nhân tố dùng để đo lường mức độ hài lòng của sinh viên như: Cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ nhân viên,...

   12 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Quản lý giáo dục số hóa: Nghiên cứu trường hợp thư viện số của trường học thông minh

  Quản lý giáo dục số hóa: Nghiên cứu trường hợp thư viện số của trường học thông minh

  Nghiên cứu trường hợp biến đổi vị thế, vai trò của thư viện trường học thông minh cho thấy, trên thế giới đã xuất hiện “thời đại số hóa” với các loại thư viện số, thư viện thông minh và cả trường học thông minh, lớp học thông minh với đặc trưng là nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ truyền thông hiện đại trên nền tảng...

   8 p thuvienbinhduong 29/09/2020 1 0

 • Big data và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

  Big data và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

  Big Data là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những bộ dữ liệu khổng lồ, chủ yếu không có cấu trúc, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Big Data có nhiều tác động, ứng dụng và được xem như một yếu tố quyết định đến việc phát triển, mang lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Bài viết tổng quan lược sử các quan điểm về Big...

   6 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

  Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

  Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này.

   6 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Tối đa hóa hiệu quả quản lý tài nguyên điện tử tại các thư viện: Một cách tiếp cận hệ thống

  Tối đa hóa hiệu quả quản lý tài nguyên điện tử tại các thư viện: Một cách tiếp cận hệ thống

  Bài viết trình bày và phân tích một số nội dung chính liên quan đến hoạt động quản lý TNĐT, bao gồm chính sách phát triển, quy trình quản lý, các hệ thống và công cụ giúp quản lý TNĐT, và một số yêu cầu về năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện trong vai trò quản lý TNĐT. Một mô hình quản lý TNĐT cũng được đề xuất nhằm giúp các thư viện...

   8 p thuvienbinhduong 29/09/2020 1 0

 • Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đánh giá công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công...

   7 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Đánh giá hiệu quả khai thác thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành

  Đánh giá hiệu quả khai thác thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả khai thác hệ thống thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành theo yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện về mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy – học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

   7 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

 • Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý tại thư viện trường Đại học Hạ Long

  Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý tại thư viện trường Đại học Hạ Long

  Bài viết trình bày thực trạng ứng dụng khoa học kỹ thuật tại trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hạ Long; một số xu hướng phát triển trong tương lai của thư viện trường Đại học Hạ Long.

   4 p thuvienbinhduong 29/09/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số