• Ebook Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 2

  Ebook Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nhập môn khoa học thư viện và thông tin" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở thư viện học và thông tin học, bộ máy tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p thuvienbinhduong 28/08/2019 49 0

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát chung về trình bày văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, bản sao văn bản, phong cách ngôn ngữ hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p thuvienbinhduong 28/08/2019 39 0

 • Ebook Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 1

  Ebook Nhập môn khoa học thư viện và thông tin: Phần 1

  Thư viện khoa học xã hội là thư viện đa ngành về khoa học, xã hội và nhân văn, là trung tâm tàng trữ sách từ cổ chí kim trong nước và ngoài nước, những tư liệu có giá trị khoa học. Mời các bạn cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về môn khoa học thư viện và thông tin qua phần 1 cuốn sách.

   51 p thuvienbinhduong 28/08/2019 43 0

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1 - Tạ Thị Thịnh

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 1 - Tạ Thị Thịnh

  Phần 1 cuốn sách “Phân loại và tổ chức mục lục phân loại” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý luận chung về phân loại, sơ lược lịch sử phân loại và phân loại tài liệu nói chung, các khung phân loại tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p thuvienbinhduong 28/08/2019 38 1

 • Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2 - Tạ Thị Thịnh

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại: Phần 2 - Tạ Thị Thịnh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Phân loại và tổ chức mục lục phân loại” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp phân loại tài liệu, tổ chức, khai thác mục lục phân loại truyền thống, mục lục tin học hóa và các ứng dụng khác của phân loại,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p thuvienbinhduong 28/08/2019 40 1

 • Ebook Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản" cung cấp cho người đọc các kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính, văn bản hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p thuvienbinhduong 28/08/2019 30 0

 • Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 1

  Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 1

  Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word, thiết lập định dạng văn bản, những chức năng hiệu chỉnh, những lỗi thường gặp khi soạn thảo văn bản, mẹo hay trong Word, hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   177 p thuvienbinhduong 28/08/2019 41 0

 • Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 2

  Ebook Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tin học văn phòng Microsoft Office 2013 dành cho người bắt đầu" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel, hàm trong Excel, đồ thị trong Excel, hướng dẫn sử dụng Microsoft Visio, làm quen với Visio 2013,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p thuvienbinhduong 28/08/2019 40 0

 • Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

  Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

  (NB) Khung phân loại thập phân Dewey là một trong ba công cụ quan trọng mang tính quốc tế về truy cập và trao đổi thông tin trong các hoạt động thư viện và dịch vụ thông tin được hơn 200.000 thư viện tại 138 quốc gia đang sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   224 p thuvienbinhduong 30/06/2019 46 1

 • Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

  Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

  (NB) Khung phân loại thập phân Dewey giúp đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các cơ quan thông tin, thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   265 p thuvienbinhduong 30/06/2019 48 1

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2 trình bày các nội dung về bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p thuvienbinhduong 28/05/2019 75 0

 • Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách là các bài báo cáo: Vấn đề phụ nữ làm việc tại các văn phòng ở nước ngoài nhìn từ góc độ kinh nghiệm quản trị văn phòng của Mỹ; văn hóa và những tác động đối với hoạt động văn phòng, về hoạt động giao tiếp của nhà quản trị văn phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p thuvienbinhduong 28/05/2019 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số