• Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 2 chương bao gồm những hiểu biết cơ bản về thiên tai; phương châm và biện pháp phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p thuvienbinhduong 24/09/2022 17 1

 • Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên. Mời các bạn...

   94 p thuvienbinhduong 24/09/2022 14 1

 • Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 1

  Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2)" có nội dung gồm 2 chương trình bày về báo chí trong hệ thống các thiết chế xã hội; báo chí trong không gian thông tin; những sự tác động qua lại giữa các phương tiện thông tin đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p thuvienbinhduong 24/09/2022 19 1

 • Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 2

  Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2)" tiếp tục trình bày về báo chí với tư cách là một lĩnh vực hoạt động sáng tạo; hiệu lực và tính hiệu quả của báo chí; nhà báo với tư cách là chủ thể của hoạt động thông tin đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p thuvienbinhduong 24/09/2022 16 1

 • Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 1

  Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 1

  Nội dung cuốn sách bao gồm sáu chương, được chia làm hai phần. Phần 1 cuốn sách sẽ hướng dẫn làm việc với hệ điều hành window 8, soạn thảo văn bản trên microsoft word 2013, hướng dẫn sử dụng microsoft excel 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p thuvienbinhduong 23/08/2022 39 1

 • Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2

  Ebook Sổ tay sử dụng máy tính dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, ở phần 2 cuốn sách tác giả chọn trình duyệt web với Internet Explorer 6.0 để trình bày và hướng dẫn người sử dụng, giúp cho cán bộ cấp cơ sở có được những kiến thức cơ bản khi sử dụng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p thuvienbinhduong 23/08/2022 37 1

 • Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 1

  Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 1

  Tài liệu "Công tác thông tin cơ sở" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của nhà nước về công tác thông tin cơ sở; Những điều cần biết về thông tin cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p thuvienbinhduong 23/08/2022 26 1

 • Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 2

  Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 2

  Nối tiếp phần phần 1, phần 2 của tài liệu "Công tác thông tin cơ sở" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kinh nghiệm, mô hình làm tốt công tác thông tin cơ sở; Phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Những mô hình tiêu biểu trong công tác truyền thông cơ sở ở huyện Tháp Mười.

   50 p thuvienbinhduong 23/08/2022 25 1

 • Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 1

  Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các bài báo, báo cáo khoa học; danh mục sách chuyển khảo, tham khảo, giáo trình, chuyên luận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p thuvienbinhduong 23/08/2022 22 1

 • Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 2

  Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các tài liệu về các lĩnh vực ngôn ngữ học, quốc tế học, tâm lý học, thông tin - thư viện, triết học, văn học, xã hội học, tiếng Việt và Việt Nam học,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p thuvienbinhduong 23/08/2022 23 1

 • Ebook Sống với sách: Phần 1

  Ebook Sống với sách: Phần 1

  Mỗi cuốn sách đều có giá trị nhân bản, đó là được đóng góp vào niềm vui của người được sở hữu nó. Sách xứng đáng có vai trò thích đáng và cho chúng ta thêm nhiều niềm vui, sự yêu thích khi mình được tự tay sắp xếp, lưu giữ chúng một cách có ý thức và thích hợp. Cuốn "Sống với sách" của tác giả Alan Powers đã tìm tòi và khám phá những...

   71 p thuvienbinhduong 23/08/2022 22 1

 • Ebook Sống với sách: Phần 2

  Ebook Sống với sách: Phần 2

  Sách là phẩm vật thông dụng nhất trong những đồ vật ở nhà và cũng là tài sản quý giá nhất được lưu giữ trong ngôi nhà của chúng ta. Tuy nhiên, sống với sách phải là cả một nghệ thuật. Do vậy, điều cần nhất là làm sao phối hợp nhịp nhàng giữa sách với chức năng của ngôi nhà chúng ta. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách này sẽ hướng...

   75 p thuvienbinhduong 23/08/2022 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số