• Ebook A Dictionary of Law

  Ebook A Dictionary of Law

  Ebook "A Dictionary of Law" this dictionary has been written by a distinguished team of academic and practising lawyers. It is intended primarily for those without a qualification in law who nevertheless require some legallmowledge in the course oftheir work: chartered surveyors and accountants, civil servants and local-government officers, social workers and probation officers, as well as businessmen and legal secretaries are typical examples...

   281 p thuvienbinhduong 28/12/2020 19 0

 • Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện

  Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện

  Ebook Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học Thông tin - Thư viện gồm các nội dung chính sau: giới thiệu thành tích của khoa đã được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo ghi nhận và một số hình ảnh hoạt động của Khoa về công tác phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên qua các thời kỳ, giới thiệu bộ nội dung của 57...

   590 p thuvienbinhduong 28/12/2020 17 0

 • Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện

  Ebook Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ thư viện có kết cấu nội dung gồm 16 phần, bao gồm tổng quan về sự nghiệp thư viện Việt Nam và trẽn thế giới; quy định mới về công tác nghiệp vụ thư viện; Giới thiệu một sô kỹ năng của cán bộ thư viện... Để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo cẩm nang.

   10 p thuvienbinhduong 28/12/2020 19 0

 • Kỹ thuật tạo đồ họa chuyển động trong sản xuất video truyền thông

  Kỹ thuật tạo đồ họa chuyển động trong sản xuất video truyền thông

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu liên quan đến các nội dung về một số phương pháp đồ họa chuyển động trong truyền thông; các yếu tố ảnh hưởng, yếu tố trực quan của đồ họa chuyển động và vai trò của đồ họa chuyển động trong truyền thông.

   8 p thuvienbinhduong 26/12/2020 10 0

 • Một số đề xuất bổ sung kiến thức mĩ thuật ứng dụng cho giáo viên mĩ thuật - Góc nhìn từ ngành thiết kế đồ họa

  Một số đề xuất bổ sung kiến thức mĩ thuật ứng dụng cho giáo viên mĩ thuật - Góc nhìn từ ngành thiết kế đồ họa

  Bài viết phân tích, so sánh nội dung Mĩ thuật ứng dụng trong chương trình Mĩ thuật hiện hành và Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khả năng đáp ứng dạy học Mĩ thuật ứng dụng của giáo viên mĩ thuật đối với hai chương trình trên.

   5 p thuvienbinhduong 26/12/2020 8 0

 • Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật đồ họa và xử lý ảnh

  Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật đồ họa và xử lý ảnh

  Đề cương này thông tin đến các bạn kiến thức cơ bản về kỹ thuật đồ họa trên máy tính; sử dụng công cụ để thực hiện xử lý ảnh; tìm hiểu tài liệu, mô hình đề xuất phương án giải quyết.

   5 p thuvienbinhduong 26/12/2020 9 0

 • Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam

  Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam

  Bài viết với các nội dung: chức năng thông tin của báo chí và việc bảo đảm quyền thông tin của người dân; các nội dung thông tin báo chí và nhu cầu thông tin cơ bản của người dân; những vấn đề đặt ra trong việc đảm bảo quyền được thông tin của người dân thông qua báo chí...

   8 p thuvienbinhduong 26/12/2020 8 0

 • Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

  Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

  Nội dung của bài viết trình bày tác dụng và hệ lụy của tin đồn; vai trò của báo chí trong ngăn ngừa tác hại của tin đồn; để báo chí thực sự tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, ngăn ngừa hiệu quả những tin đồn thất thiệt và các giải pháp.

   5 p thuvienbinhduong 26/12/2020 10 0

 • Xu hưởng ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến việc tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng

  Xu hưởng ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu học đến việc tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng

  Bài viết nhận diện, phân tích và đánh giá, phản ảnh những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận báo chí của công chúng Việt Nam hiện nay củng như sự dịch chuyển của các xu hướng tác động đó trong tương lai.

   7 p thuvienbinhduong 26/12/2020 6 0

 • Nhận diện chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của Báo chí Việt Nam

  Nhận diện chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của Báo chí Việt Nam

  Giám sát xã hội và phản biện xã hội là hai chức năng quan trọng của báo chí. Nhận diện đúng nội hàm của hai chức năng này là cơ sở cho việc đưa ra các đánh giá khoa học và khách quan về vai trò giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung giới thiệu quan điểm của hai nhóm đối tượng liên quan là nhà báo...

   7 p thuvienbinhduong 26/12/2020 6 0

 • Những vấn đề xã hội Việt Nam và dư luận qua báo chí và các bộ sưu tập sự kiện năm 2016

  Những vấn đề xã hội Việt Nam và dư luận qua báo chí và các bộ sưu tập sự kiện năm 2016

  Kết thúc năm 2016 việc tổng hợp, bình chọn các sự kiện nổi bật trong nước từ các báo in, báo mạng nghiêng về sắp xếp theo lĩnh vực, ngành như: 10 sự kiện khoa học công nghệ, 10 sự kiện thể thao, 10 sự kiện công tác đoàn và phong trào thanh niên, 10 sự kiện văn hóa - du lịch... Việc bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu cho tất cả các mặt kinh tế - xã...

   8 p thuvienbinhduong 26/12/2020 6 0

 • Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với báo chí - Một số bất cập cần giải quyết

  Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với báo chí - Một số bất cập cần giải quyết

  Bài viết nghiên cứu những bất cập hiện nay về pháp luật đối với báo chí; các giải pháp cơ bản, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phát triển quản lý nhà nước…

   8 p thuvienbinhduong 26/12/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số