• Ebook Basics design 08 - Design thinking: Part 1

  Ebook Basics design 08 - Design thinking: Part 1

  Part 1 book "Basics design 08 - Design thinking" content presentation: Define, researc, ideate, prototype, select, implemen, learn, example project, research, identifying drivers, information gathering, target groups, samples and feedback, basic design directions, themes of thinking, inspiration and references.

   98 p thuvienbinhduong 29/06/2018 10 0

 • Ebook Basics of compiler design: Part 1

  Ebook Basics of compiler design: Part 1

  Part 1 ebook " Basics of compiler design" presentation of content: Introduction, lexical analysis, syntax analysis, scopes and symbol tables, interpretation, type checking. Invite you to consult.

   158 p thuvienbinhduong 29/06/2018 12 1

 • Ebook Basics design 08 - Design thinking: Part 2

  Ebook Basics design 08 - Design thinking: Part 2

  Part 2 book "Basics design 08 - Design thinking" content presentation: Thinking in images, thinking in signs, appropriation, humour, personification, visual metaphors, modification, thinking in words, words and language, type ‘faces’, thinking in shapes, thinking in proportions, thinking in colour,... Invite you to consult.

   104 p thuvienbinhduong 29/06/2018 11 1

 • Ebook Basics of compiler design: Part 2

  Ebook Basics of compiler design: Part 2

  Part 2 ebook "Basics of compiler design" presentation of content: Intermediate-Code generation, machine code generation, register allocation, function calls, analysis and optimisation, memory management, bootstrapping a compiler, set notation and concepts. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p thuvienbinhduong 29/06/2018 9 1

 • Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 1

  Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 1

  Part 1 this book includes these contents: Getting started with Java programming (getting started, setting up your computer, running programs), writing your own Java programs (exploring the parts of a program, composing a program, numbers and types,...). Invite you to consult.

   190 p thuvienbinhduong 29/06/2018 8 1

 • Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 2

  Ebook Beginning programming with Java for dummies: Part 2

  Part 2 this book includes these contents: Controlling the flow (creating loops within loops, the old runaround,...), using program units (using loops and arrays, programming with objects and classes,...), the part of tens. Invite you to consult.

   293 p thuvienbinhduong 29/06/2018 9 1

 • Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1) trình bày các chuyên đề: Thuật toán và phân tích thuật toán; các kiến thức cơ bản; sắp xếp; thiết kế giải thuật; các thuật toán trên đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   219 p thuvienbinhduong 29/06/2018 11 1

 • Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2)

  Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2) trình bày kiểu dữ liệu trừu tượng và cấu trúc dữ liệu; đồ thị chuyên đề nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   240 p thuvienbinhduong 29/06/2018 9 1

 • Ebook Bách khoa tri thức phổ thông (tái bản lần thứ tám): Phần 2

  Ebook Bách khoa tri thức phổ thông (tái bản lần thứ tám): Phần 2

  (BQ) Cuốn sách này cần cho tất cả mọi người với mọi lứa tuổi vì nó mang đến cho người đọc những thông tin rất phổ thông, cơ bản, khái quát và cập nhật nhất như Thiên văn, Biên niên sử thế giới, Chính trị, các nền văn minh, Điện ảnh, Âm nhạc, Quân sự.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   1331 p thuvienbinhduong 22/04/2018 23 1

 • Ebook Bách khoa tri thức phổ thông (tái bản lần thứ tám): Phần 1

  Ebook Bách khoa tri thức phổ thông (tái bản lần thứ tám): Phần 1

  (BQ) Cuốn "Bách khoa tri thức phổ thông" là tập hợp tinh hoa các nhận thức và kiến thức của tất cả các bậc thầy trên mọi lĩnh vực từ hữu hình đến siêu hình, từ vi mô đến vĩ mô, từ vật chất đến Thượng đế... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   810 p thuvienbinhduong 22/04/2018 26 1

 • Ebook Lược sử báo chí Việt Nam

  Ebook Lược sử báo chí Việt Nam

  Ebook "Lược sử báo chí Việt Nam" gồm có 5 chương: Chương 1 - phân chia các thời kỳ lịch sử báo chí; chương 2 - diễn biến lịch sử 100 năm báo chí; chương 3 - ảnh hưởng luật pháp đối với báo chí; chương 4 - những khuôn mặt lớn của làng báo; chương 5 - báo chí hôm nay.

   122 p thuvienbinhduong 22/04/2018 26 1

 • Ebook Émile hay là về giáo dục - Phần 2

  Ebook Émile hay là về giáo dục - Phần 2

  Nội dung của ebook "Émile hay là về giáo dục" thông qua câu chuyện giả tưởng về cậu bé Émile được người thầy giáo dục từ lúc mới chào đời cho đến khi lập gia đình và trở thành “người công dân lý tưởng” thông qua năm giai đoạn đào tạo, Rouseau phác họa một triết lý và phương pháp giáo dục giúp cho “con người tự nhiên” có đủ sức khỏe...

   434 p thuvienbinhduong 30/11/2017 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số