• Ebook Nhiệt - 150 thông tin liên quan đến nhiệt: Phần 1

  Ebook Nhiệt - 150 thông tin liên quan đến nhiệt: Phần 1

  Tài liệu "Nhiệt - 150 thông tin liên quan đến nhiệt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mặt trời, nguồn nhiệt của chúng ta; Hành tinh nóng; Núi lửa hoành hành; Hiện tượng trái đất nóng lên; Thân nhiệt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   49 p thuvienbinhduong 27/06/2022 8 0

 • Ebook Nhiệt - 150 thông tin liên quan đến nhiệt: Phần 2

  Ebook Nhiệt - 150 thông tin liên quan đến nhiệt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhiệt - 150 thông tin liên quan đến nhiệt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Than hống; Năng lượng đại nhiệt; Sức hủy diệt của lửa; Sức biến hóa của nhiệt; Nhiệt trong chế tạo sản phẩm; Không khí nóng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p thuvienbinhduong 27/06/2022 8 0

 • Ebook Nước - 150 thông tin liên quan đến nước: Phần 1

  Ebook Nước - 150 thông tin liên quan đến nước: Phần 1

  Tài liệu "Nước - 150 thông tin liên quan đến nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một khởi đầu ẩm ướt; Hành tinh sủi bọt; Kỷ băng hà; Thời kỳ tan băng; Hành tinh nước; Đại dương và biển cả; Thám hiểm đại dương;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p thuvienbinhduong 27/06/2022 8 0

 • Ebook Nước - 150 thông tin liên quan đến nước: Phần 2

  Ebook Nước - 150 thông tin liên quan đến nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nước - 150 thông tin liên quan đến nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nước và sự sống; Băng sông vượt biển; Sức nước; Giải trí với nước; Sinh vật thủy cư; Du hành trên biển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p thuvienbinhduong 27/06/2022 8 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 1

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 1

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết...

   98 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 2

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 2

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết...

   20 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 1

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 1

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết...

   141 p thuvienbinhduong 27/06/2022 6 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 2

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 2

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết...

   20 p thuvienbinhduong 27/06/2022 7 0

 • Ebook Bách khoa danh ngôn từ điển: Phần 2

  Ebook Bách khoa danh ngôn từ điển: Phần 2

  "Bách khoa danh ngôn từ điển" là tư liệu cho tất cả các độc giả, các nhà nghiên cứu văn hóa đặc biệt là nghiên cứu danh ngôn có thể hệ thống hóa và tra cứu khi nghiên cứu và học tập. Danh ngôn được sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái. Phần 2 của cuốn sách gồm những câu danh ngôn chữ O đến chữ X, phụ lục danh sĩ quốc tế và danh ngôn tiêu...

   245 p thuvienbinhduong 24/05/2022 36 1

 • Ebook Bách khoa danh ngôn từ điển: Phần 1

  Ebook Bách khoa danh ngôn từ điển: Phần 1

  "Bách khoa danh ngôn từ điển" là tư liệu cho tất cả các độc giả, các nhà nghiên cứu văn hóa đặc biệt là nghiên cứu danh ngôn có thể hệ thống hóa và tra cứu khi nghiên cứu và học tập. Danh ngôn được sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái. Phần 1 của cuốn sách gồm những câu danh ngôn chữ A đến chữ N. Mời các bạn cùng tham khảo!

   268 p thuvienbinhduong 24/05/2022 37 2

 • Ebook 365 ngày phát triển IQ: Câu đố lý thú

  Ebook 365 ngày phát triển IQ: Câu đố lý thú

  Ebook "365 ngày phát triển IQ: Câu đố lý thú" tập hợp các câu đố để kích thích sự phát triển IQ và kèm phần đáp án có kiến thức cơ bản về các câu trả lời. Sách có hình ảnh và các trình bày cuốn hút các em nhỏ tìm hiểu. Mời các bạn tham khảo!

   73 p thuvienbinhduong 24/05/2022 22 0

 • Ebook Beginning DirectX 9

  Ebook Beginning DirectX 9

  Beginning DirectX 9 (Game Development Series) introduces basic understanding of 3D math and C++. With this rudimentary experience, "Beginning DirextX 9" enables readers to create a playable game using easy-to-understand examples. Hope content useful document serves the academic needs and research.

   177 p thuvienbinhduong 26/04/2022 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số