• Ebook Cẩm nang từ vựng Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn

  Ebook Cẩm nang từ vựng Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn

  "Ebook Cẩm nang từ vựng Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn" cung cấp những thông tin về các tổ chức và cơ quan phụ trách thanh niên tại Việt Nam; một số cơ quan/tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam.

   41 p thuvienbinhduong 28/06/2021 96 0

 • Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang

  Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND tỉnh Kiên Giang

  Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

   3 p thuvienbinhduong 28/06/2021 67 0

 • Nghị quyết số 157/2019/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình

  Nghị quyết số 157/2019/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình

  Nghị quyết số 157/2019/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi cho hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

   3 p thuvienbinhduong 28/06/2021 72 0

 • Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa­-Vũng Tàu

  Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa­-Vũng Tàu

  Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

   3 p thuvienbinhduong 28/06/2021 77 0

 • Quyết định 808/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 808/2020/QĐ-TTg

  Quyết định 808/2020/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;

   2 p thuvienbinhduong 28/06/2021 75 0

 • Quyết định 376/2020/QĐ-BNV

  Quyết định 376/2020/QĐ-BNV

  Quyết định 376/2020/QĐ-BNV ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

   10 p thuvienbinhduong 28/06/2021 73 0

 • Nghị định số 17/2021/NĐ­-CP

  Nghị định số 17/2021/NĐ­-CP

  Nghị định số 17/2021/NĐ­-CP quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định của Luật Thanh niên.

   11 p thuvienbinhduong 28/06/2021 75 0

 • Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

  Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam

  Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo cáo đưa ra các...

   88 p thuvienbinhduong 28/06/2021 89 0

 • Thanh niên Việt Nam: Tóm tắt một số chỉ số thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

  Thanh niên Việt Nam: Tóm tắt một số chỉ số thống kê từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

  Tài liệu cung cấp các thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, trình độ giáo dục, việc làm, di cư, tình trạng nhà ở và điều kiện sống của người dân trên toàn quốc và ở các địa phương. Mục đích của tài liệu này là phân tích những số liệu thu thập được từ điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và tóm tắt các chỉ số thống kê mô tả...

   44 p thuvienbinhduong 28/06/2021 74 0

 • Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay

  Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên Việt Nam hiện nay

  Yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, trở thành tình cảm thiêng liêng trong mỗi người Việt Nam. Chủ nghĩa yêu nước đã trở thành điểm sáng và sức sống chủ yếu trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ thanh niên.

   10 p thuvienbinhduong 28/06/2021 91 0

 • Trách nhiệm của đoàn thanh niên trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh

  Trách nhiệm của đoàn thanh niên trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh

  Trong suốt quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng, Đảng đã đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội hậu bị của mình là Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương trước kia và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh ngày nay. Thông qua thực tiễn đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất, Đảng tuyển chọn trong đội hậu bị những phần tử ưu tú...

   7 p thuvienbinhduong 26/04/2021 94 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Bài giảng Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Bài giảng thông tin đến các bạn một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" để nắm chi tiết nội dung.

   22 p thuvienbinhduong 26/04/2021 96 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số