Nghiên cứu khung tiêu chuẩn nhà ở sinh thái tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tác giả bước đầu đã đưa ra được một số tiêu chuẩn chung cho “nhà ở sinh thái” tại khu vực này, bằng việc tích hợp các nguyên tắc, tiêu chí đã áp dụng xây dựng khu đô thị sinh thái trên thế giới, các khu vực có điều kiện tự nhiên tương tự ở Việt Nam, và những đặc trưng riêng của thành phố Thủ Dầu Một, để đưa ra một số tiêu chuẩn phù hợp nhất cho thành phố này.