• Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của thư viện Hà Nội

  Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của thư viện Hà Nội

  Nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Thư viện Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

   8 p thuvienbinhduong 19/02/2020 9 0

 • Phát triển củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội

  Phát triển củng cố các mối liên hệ của thư viện công cộng với xã hội

  Thư viện là thiết chế của xã hội, được xã hội tạo ra và phục vụ cho xã hội. Vì thế, xã hội phải có trách nhiệm tạo những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển thư viện.

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 5 0

 • Nhìn lại quá trình đưa CNTT vào chương trình đào tạo

  Nhìn lại quá trình đưa CNTT vào chương trình đào tạo

  Bài viết cũng đề cập tới những vấn đề về đầu tư xây dựng cở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ thông tin - thư viện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 7 0

 • Qui tắc biên mục Anh- ­Mỹ AACR2 và thực tiễn biên mục Việt Nam

  Qui tắc biên mục Anh- ­Mỹ AACR2 và thực tiễn biên mục Việt Nam

  Nêu rõ những đặc điểm chủ yếu và tình hình sử dụng AACR2 tại Hoa Kỳ và một số nước khác. So sánh một số qui định chủ yếu trong AACR2 với thực tiễn biên mục ở Việt Nam. Đề xuất một số ý kiến nghiên cứu sử dụng AACR2 trong cơquan thư viện và thông tin nước ta.

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 6 0

 • Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

  Nguồn nhân lực trong hoạt động thư viện thông tin

  Trong quá trình tổ chức dịch vụ thông tin - thư viện bắt buộc phải có sự tham gia của cả cán bộ cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, kỹ năng và thái độ phục vụ của người cán bộ thư viện. Yếu tố nhân lực trong thư viện là tác nhân chính đảm...

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 5 0

 • Phát triển dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam

  Phát triển dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam

  Phân tích thực trạng dịch vụ thông tin thư viện trong các thư viện Việt Nam hiện nay. Xác định các bất cập và thách thức đặt ra với các dịch vụ truyền thống trước tác động của công nghệ thông tin và truyền thông. Nêu một số giải pháp trong phát triển các dịch vụ mới có khả năng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại.

   8 p thuvienbinhduong 31/01/2020 9 0

 • Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện

  Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện

  Bài viết đề cập đến một số khái niệm công cụ như quy trình, quy trình ứng dụng phần mềm xã hội (PMXH) trong việc tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện. Phân tích nội dung các bước cơ bản của Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ...

   12 p thuvienbinhduong 31/01/2020 10 0

 • Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng

  Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng

  Bài báo đề cập một số khái niệm cơ bản, cách duy trì và phát triển dịch vụ sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thâm nhập vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, gợi mở một số dịch vụ sáng tạo để các cơ quan thông tin thư viện có thể tham khảo áp dụng.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 7 0

 • Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Đất nước chúng ta đang thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, một chủ trương quan trọng để chúng ta đạt được những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 5 0

 • Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã

  Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã

  Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã (Thư viện xã, Điểm...

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 4 0

 • Thư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèo

  Thư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèo

  Điểm qua vài nét về người nghèo trên thế giới và ở Việt Nam. Sơ lược về một số nhu cầu thông tin cơ bản của người nghèo. Liệu thư viện công cộng có phải là kênh thông tin hợp lý cho người nghèo khi mà họ còn gặp phải quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận? Một số khuyến nghị nhỏ để các thư viện công cộng có thể làm tốt hơn nữa công...

   6 p thuvienbinhduong 31/01/2020 1 0

 • Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa thư viện thông tin

  Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa thư viện thông tin

  Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nâng cao năng lực sáng tạo, nâng cao khả năng tư duy logic. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên còn giúp biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo - mục tiêu mà giáo dục đại học đang và cần hướng tới.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số