• Phát triển dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam

  Phát triển dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam

  Phân tích thực trạng dịch vụ thông tin thư viện trong các thư viện Việt Nam hiện nay. Xác định các bất cập và thách thức đặt ra với các dịch vụ truyền thống trước tác động của công nghệ thông tin và truyền thông. Nêu một số giải pháp trong phát triển các dịch vụ mới có khả năng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng trong xã hội hiện đại.

   8 p thuvienbinhduong 31/01/2020 29 0

 • Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện

  Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện

  Bài viết đề cập đến một số khái niệm công cụ như quy trình, quy trình ứng dụng phần mềm xã hội (PMXH) trong việc tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện. Phân tích nội dung các bước cơ bản của Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ...

   12 p thuvienbinhduong 31/01/2020 29 0

 • Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng

  Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng

  Bài báo đề cập một số khái niệm cơ bản, cách duy trì và phát triển dịch vụ sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thâm nhập vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, gợi mở một số dịch vụ sáng tạo để các cơ quan thông tin thư viện có thể tham khảo áp dụng.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 26 0

 • Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

  Đất nước chúng ta đang thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, một chủ trương quan trọng để chúng ta đạt được những mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 21 0

 • Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã

  Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã

  Hướng về cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong vấn đề xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp xã (Thư viện xã, Điểm...

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 19 0

 • Thư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèo

  Thư viện công cộng và công tác phục vụ người nghèo

  Điểm qua vài nét về người nghèo trên thế giới và ở Việt Nam. Sơ lược về một số nhu cầu thông tin cơ bản của người nghèo. Liệu thư viện công cộng có phải là kênh thông tin hợp lý cho người nghèo khi mà họ còn gặp phải quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận? Một số khuyến nghị nhỏ để các thư viện công cộng có thể làm tốt hơn nữa công...

   6 p thuvienbinhduong 31/01/2020 3 0

 • Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa thư viện thông tin

  Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa thư viện thông tin

  Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nâng cao năng lực sáng tạo, nâng cao khả năng tư duy logic. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên còn giúp biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo - mục tiêu mà giáo dục đại học đang và cần hướng tới.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 16 0

 • Entropy và thông tin

  Entropy và thông tin

  Lý thuyết thông tin (Infomation theory) là lý thuyết liên quan đến các định luật toán học chi phối việc truyền, tiếp nhận và xử lý thông tin. Chính xác hơn lý thuyết thông tin đề cập tới các vấn đề về đo số lượng thông tin, biểu diễn thông tin (như vấn đề mã hoá), và khả năng của các hệ thống truyền thông có nhiệm vụ truyền, nhận và xử lý...

   6 p thuvienbinhduong 31/01/2020 5 0

 • Một số vấn đề cơ sở lý luận về dịch vụ thông tin - thư viện

  Một số vấn đề cơ sở lý luận về dịch vụ thông tin - thư viện

  Bài viết trình bày các vấn đề cơ sở lý luận về dịch vụ thông tin - thư viện, tập trung làm rõ nội hàm khái niệm dịch vụ thông tin - thư viện và các loại hình dịch vụ thông tin - thư viện.

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 21 0

 • Một vài nhận định về lựa chọn phần mềm mã nguồn mở khoa và Dspace phục vụ thực hành các dịch vụ thư viện hiện đại cho sinh viên chuyên ngành khoa học thư viện

  Một vài nhận định về lựa chọn phần mềm mã nguồn mở khoa và Dspace phục vụ thực hành các dịch vụ thư viện hiện đại cho sinh viên chuyên ngành khoa học thư viện

  Trong khuôn khổ bài viết, nhóm tác giả tập trung phân tích về mối quan hệ giữa yêu cầu thực tiễn của hoạt động thư viện từ đó đề xuất hướng lựa chọn phần mềm cho quá trình đào tạo đại học chuyên ngành khoa học thư viện nhằm góp phần cho các cơ sở đào tạo thêm thông tin khi tiến hành đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành khoa học...

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 17 0

 • Kiến thức thông tin – nhìn từ góc độ phát triển ngành thư viện Việt Nam

  Kiến thức thông tin – nhìn từ góc độ phát triển ngành thư viện Việt Nam

  Cần hiểu rõ rằng kiến thức thông tin không chỉ đơn thuần là những kỹ năng cần thiết để tìm kiếm thông tin (xác định nhu cầu thông tin, xây dựng các biểu thức tìm tin, lựa chọn và xác minh nguồn tin), mà bao gồm cả những kiến thức về các thể chế xã hội và các quyền lợi do pháp luật quy định giúp người dùng tin có thể thẩm định thông tin,...

   11 p thuvienbinhduong 31/01/2020 19 0

 • Ứng dụng thư viện số trong văn hóa

  Ứng dụng thư viện số trong văn hóa

  Thư viện số là một trong những hướng nghiên cứu chính về công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay. Thư viện số là một trong số hệ phân tán phức tạp nhất từng được con người xây dựng. Bài báo trình bày khái niệm thư viện số và và ứng dụng trong văn hóa nói chung, ngành thông tin - thư viện nói riêng, tương tác giữa thư viện số với văn hoá,...

   11 p thuvienbinhduong 31/01/2020 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số