• Vai trò của quản lý chất lượng trong vai trò của quản lý chất lượng trong thư viện đại học Việt Nam

  Vai trò của quản lý chất lượng trong vai trò của quản lý chất lượng trong thư viện đại học Việt Nam

  Vai trò của chất lượng và quản lý chất lượng đã bắt đầu được quan tâm nghiên cứu và phát triển ngay từ những thập kỷ đầu của thế kỷ XX. Những ứng dụng đầu tiên đã được triển khai trong các cơ sở quân sự ở Mỹ, sau đó mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản, rồi tiếp đó phát triển ra nhiều nước trên thế giới...

   5 p thuvienbinhduong 31/01/2020 20 0

 • Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam

  Vai trò của các trung tâm thông tin khoa học và công nghệ trong việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam

  Trong bài này, chúng tôi trình bày vai trò của một số trung tâm thông tin KH&CN trong việc tham gia phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam.

   9 p thuvienbinhduong 31/01/2020 22 0

 • khai thác và phục vụ tạp chí ở trung tâm thông tin – thư viện, trường đại học Huế xưa và nay

  khai thác và phục vụ tạp chí ở trung tâm thông tin – thư viện, trường đại học Huế xưa và nay

  Tạp chí có vai trò rất lớn đối với việc thu thập tư liệu phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tìm tòi của độc giả. Thông tin trong các tạp chí là nguồn tư liệu quý và không thể thiếu được đối với công tác nghiên cứu khoa học. Chính vì thế, thư viện của các trường đại học, các viện nghiên cứu, thư viện chuyên ngành...

   9 p thuvienbinhduong 31/01/2020 21 0

 • Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra

  Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra

  Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đi sâu vào việc đánh giá thực trạng việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam trong xử lý tài liệu tại các thư viện ở Việt Nam. Bài viết được chia thành 3 phần: (i) Các Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về xử lý tài liệu (ii) Thực trạng việc áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về xử lý tài liệu trong các thư viện...

   6 p thuvienbinhduong 31/01/2020 18 0

 • Làm gì để tăng cường và đổi mới các hoạt động dịch vụ thông tin - thư viện ở Việt Nam

  Làm gì để tăng cường và đổi mới các hoạt động dịch vụ thông tin - thư viện ở Việt Nam

  Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, khái quát, so sánh các dịch vụ thông tin-thư viện ở Việt Nam, khi hoạt động thư viện chuyển từ phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại (có ứng dụng công nghệ thông tin) trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây; cùng với cái nhìn tổng quan, những kiến giải, phân tích và những đánh giá sơ bộ những biến...

   15 p thuvienbinhduong 31/01/2020 17 0

 • Thư viện số và phần mềm mã nguồn mở

  Thư viện số và phần mềm mã nguồn mở

  Nội dung bài viết nêu lên khái niệm thư viện số và khái quát phần mềm mã nguồn mở được sử dụng trong hệ thống thư viện Việt Nam ngày nay. Mời các bạn tham khảo!

   19 p thuvienbinhduong 31/01/2020 21 0

 • Kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO

  Kinh nghiệm rút ra qua chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện OHIO

  Với mong muốn xây dựng cho đội ngũ cán bộ thư viện những kiến thức và kỹ năng nền tảng về Marketing, Hội đồng Thư viện Ohio (Ohio Library Council - OLC) đã xây dựng một chương trình đào tạo về marketing cho các nhân viên thư viện và được công bố rộng rãi trên trang bản tin điện tử. Đây là chương trình được xây dựng dựa trên hoạt động...

   8 p thuvienbinhduong 31/01/2020 23 0

 • Thư viện và thư viện số

  Thư viện và thư viện số

  Thư viện số không thực sự là một "thư viện được số hoá". Xây dựng thư viện số là xây dựng phương thức mới,công nghệ mới trong việc xử lý thông tin - tri thức. Đó là bảo quản, sưu tầm, tổ chức, quảng bá, và truy cập thông tin hay nói chính xác hơn là tri thức, tức là thông tin có ý nghĩa và hữu ích. Do đó, một thư viện số được xem như là...

   9 p thuvienbinhduong 31/01/2020 23 0

 • Vai trò của thư viện trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học_ hướng đến một cách nhìn nhận tích cực

  Vai trò của thư viện trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học_ hướng đến một cách nhìn nhận tích cực

  Thư viện ra đời với sứ mệnh gắn liền với tri thức. Thư viện luôn đồng hành cùng con người với sự tiến hóa của nhận thức, mở mang tầm nhìn, phát triển của khoa học, bảo tồn và phát huy văn hóa. Đối với xã hội học tập ngày nay, tầm quan trọng của thư viện chưa hề bị giảm đi. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền...

   6 p thuvienbinhduong 31/01/2020 13 0

 • Vấn đề phát triển Thư viện tại Việt Nam: Chuẩn hóa là điều khẩn thiết nhất

  Vấn đề phát triển Thư viện tại Việt Nam: Chuẩn hóa là điều khẩn thiết nhất

  Bài viết này thảo luận về những vấn đề liên hệ đến việc chuẩn hoá trong ngành thư viện, việc làm này có thể đóng góp vào sự phát triển chính sách về thông tin quốc gia và sự tạo lập cơ sở hạ tầng về vấn đề thông tin quốc gia.

   6 p thuvienbinhduong 31/01/2020 2 0

 • Marketing 4.0 và những ứng dụng của mô hình 4SC trong tiếp thị sản phẩm dịch vụ thư viện hiện đại

  Marketing 4.0 và những ứng dụng của mô hình 4SC trong tiếp thị sản phẩm dịch vụ thư viện hiện đại

  Cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu với những ảnh hưởng to lớn tới tất cả các lĩnh vực của đời sống con người. Trong thế giới Internet vạn vật kết nối, ngành thư viện là một trong những ngành nghề chịu nhiều ảnh hướng lớn của công nghệ thông tin và truyền thông. Marketing thư viện không nằm ngoài tác động của cuộc cách...

   8 p thuvienbinhduong 31/01/2020 20 0

 • Cấu trúc khổ mẫu biên mục đọc máy marc21

  Cấu trúc khổ mẫu biên mục đọc máy marc21

  Việc ứng dụng tin học trong xử lý thông tin càng thúc đẩy yêu cầu phải chuẩn hoá công tác biên mục. Tiêu chuẩn ISBD chưa hoàn toàn thích nghi với cách xử lý tin học đối với các mô tả thư mục. Các phương pháp xử lý tin học đòi hỏi dữ liệu phải được cấu trúc hoá. Để máy tính có thể nhận biết được các dữ liệu thư mục, các chỉ dẫn...

   7 p thuvienbinhduong 31/01/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số