• Lược sử kiến trúc buổi sơ khai và kiến trúc Ai Cập cổ đại

  Lược sử kiến trúc buổi sơ khai và kiến trúc Ai Cập cổ đại

  Theo dòng thời gian và địa danh, chúng ta lướt qua một cách khái quát quá trình phát triển của nghệ thuật Kiến trúc thế giới buổi sơ khai và Ai Cập cổ đại. Nền kiến trúc trải qua nhiều bước thăng trầm hay thăng hoa của mỗi dân tộc.

   6 p thuvienbinhduong 29/09/2020 6 0

 • Chùa dân gian xứ Quảng: Tình hình xây dựng, kiến trúc và thờ tự

  Chùa dân gian xứ Quảng: Tình hình xây dựng, kiến trúc và thờ tự

  Bài viết tập trung trình bày tương đối toàn diện và hệ thống về loại hình chùa dân gian thông qua phân tích tình hình xây dựng, trùng tu tôn tạo đến kiến trúc và thờ tự, trong khung thời gian từ thế kỉ XVII đến năm 1945.

   20 p thuvienbinhduong 29/09/2020 6 0

 • Dancheong - Nét kiến trúc độc đáo của Hàn Quốc

  Dancheong - Nét kiến trúc độc đáo của Hàn Quốc

  Dancheong là một nét văn hóa độc đáo của đất nước Hàn Quốc, được biết đến là một trong số 20 đặc trưng văn hóa của quốc gia này. Không chỉ là một hình thức trang trí đơn thuần, nó còn là một hình thức bảo vệ kiến trúc và chứa trong mình nhiều giá trị nghệ thuật. Thông qua những màu sắc, hình vẽ, những suy nghĩ, quan niệm, ý thức của...

   17 p thuvienbinhduong 29/09/2020 9 0

 • Đặc điểm không gian kiến trúc làng cổ truyền của người Việt ở Bắc Bộ

  Đặc điểm không gian kiến trúc làng cổ truyền của người Việt ở Bắc Bộ

  Bài viết chỉ ra những đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng đến không gian kiến trúc của làng người Việt (Kinh) trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Đó là, làng là đơn vị tụ cư cơ bản, là đơn vị tự quản về các phương diện: Bảo vệ an ninh, tổ chức thờ cúng và các phong tục, các hoạt động văn hóa.

   8 p thuvienbinhduong 29/09/2020 5 0

 • Nhà thờ cửa Bắc - nét độc đáo trong kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội

  Nhà thờ cửa Bắc - nét độc đáo trong kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội

  Bài viết nhằm chỉ ra những đặc điểm về kiến trúc, trang trí trên công trình nhà thờ Cửa Bắc từ đó cho thấy được sự tiếp biến về văn hóa - mỹ thuật - kỹ thuật đối với các công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương tại Hà Nội.

   5 p thuvienbinhduong 29/09/2020 1 0

 • Một số kinh nghiệm bước đầu của bộ kiến trúc về cải tiến tổ chức và lề lối làm việc trong thời chiến

  Một số kinh nghiệm bước đầu của bộ kiến trúc về cải tiến tổ chức và lề lối làm việc trong thời chiến

  Bài viết trình bày một số kinh nghiệm bước đầu của bộ kiến trúc về cải tiến tổ chức và lề lối làm việc trong thời chiến: xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và cải tiến tổ chức bộ máy gọn nhẹ thích hợp với thời chiến; cải tiến phương pháp và lề lối làm việc; xây dựng tốt chế độ trách nhiệm của cán bộ.

   6 p thuvienbinhduong 29/09/2020 1 0

 • Luận bàn về nội hàm nghệ thuật một số motip trang trí trong kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội

  Luận bàn về nội hàm nghệ thuật một số motip trang trí trong kiến trúc phong cách Đông Dương tại Hà Nội

  Bài viết nhằm chỉ ra những đặc trưng của nghệ thuật trang trí kiến trúc Đông Dương từ đó làm lộ diện những nội hàm văn hóa nghệ thuật của phong cách kiến trúc này.

   11 p thuvienbinhduong 29/09/2020 3 0

 • Thư viện số Greenstone từ giấy đến bộ sưu tập

  Thư viện số Greenstone từ giấy đến bộ sưu tập

  Bài viết trình bày các tập tài liệu trong Bộ phần mềm Greenstone; những thành viên tham gia dự án phần mềm Greenstone; máy quét và quét dữ liệu; chuẩn bị các tài liệu; hiệu suất và các tài nguyên; hiệu năng và các tài nguyên...

   44 p thuvienbinhduong 29/09/2020 10 0

 • Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

  Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, nghiên cứu đã chỉ ra được 4 nhân tố dùng để đo lường mức độ hài lòng của sinh viên như: Cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ nhân viên,...

   12 p thuvienbinhduong 29/09/2020 9 0

 • Quản lý giáo dục số hóa: Nghiên cứu trường hợp thư viện số của trường học thông minh

  Quản lý giáo dục số hóa: Nghiên cứu trường hợp thư viện số của trường học thông minh

  Nghiên cứu trường hợp biến đổi vị thế, vai trò của thư viện trường học thông minh cho thấy, trên thế giới đã xuất hiện “thời đại số hóa” với các loại thư viện số, thư viện thông minh và cả trường học thông minh, lớp học thông minh với đặc trưng là nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ truyền thông hiện đại trên nền tảng...

   8 p thuvienbinhduong 29/09/2020 13 0

 • Big data và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

  Big data và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

  Big Data là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những bộ dữ liệu khổng lồ, chủ yếu không có cấu trúc, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Big Data có nhiều tác động, ứng dụng và được xem như một yếu tố quyết định đến việc phát triển, mang lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Bài viết tổng quan lược sử các quan điểm về Big...

   6 p thuvienbinhduong 29/09/2020 8 0

 • Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

  Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

  Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này.

   6 p thuvienbinhduong 29/09/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số