• Ebook Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

  Ebook Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

  Ebook Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa được biên soạn nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt giới nghiên cứu, các nhà hoạch định đường lối, chính sách tham khảo và đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội chính sau: Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con...

   109 p thuvienbinhduong 30/06/2019 7 0

 • Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

  Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 1

  (NB) Khung phân loại thập phân Dewey là một trong ba công cụ quan trọng mang tính quốc tế về truy cập và trao đổi thông tin trong các hoạt động thư viện và dịch vụ thông tin được hơn 200.000 thư viện tại 138 quốc gia đang sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   224 p thuvienbinhduong 30/06/2019 5 0

 • Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

  Ebook Bảng phân loại thập tiến Dewey rút gọn ứng dụng: Phần 2

  (NB) Khung phân loại thập phân Dewey giúp đảm bảo tính thống nhất trong phân loại tài liệu của các cơ quan thông tin, thư viện cả nước, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong nước và trao đổi với thư viện nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   265 p thuvienbinhduong 30/06/2019 5 0

 • Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2

  Ebook Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử: Phần 2 trình bày các nội dung về bộ sưu tập và biên mục tài liệu số, các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ, xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển thư viện điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p thuvienbinhduong 28/05/2019 25 0

 • Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách là các bài báo cáo: Vấn đề phụ nữ làm việc tại các văn phòng ở nước ngoài nhìn từ góc độ kinh nghiệm quản trị văn phòng của Mỹ; văn hóa và những tác động đối với hoạt động văn phòng, về hoạt động giao tiếp của nhà quản trị văn phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   142 p thuvienbinhduong 28/05/2019 26 0

 • Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Quản trị văn phòng - Lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách là các bài báo cáo: Các hình thức trách nhiệm kỷ luật của công chức theo pháp luật hiện hành, cải cách hành chính phải gắn liền với đổi mới, hiện đại hóa công tác văn phòng, thực hiện lộ trình chính phủ điện tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p thuvienbinhduong 28/05/2019 29 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức cuộc họp, hội nghị; tổ chức phòng làm việc và bố trí các trang thiết bị trong văn phòng giám đốc; tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo và hoạt động của thư ký khi lãnh đạo đi vắng, kỹ năng giao tiếp công sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p thuvienbinhduong 28/05/2019 25 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Phần 1

  Cuốn “Nghiệp vụ thư ký văn phòng” ra mắt bạn đọc với mục đích cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết cho người làm công tác thư ký, giúp những người thư ký nắm vững nghiệp vụ và nâng cao trình độ của mình. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   147 p thuvienbinhduong 28/05/2019 26 0

 • Ebook Lý luận và phương pháp công tác văn thư: Phần 2

  Ebook Lý luận và phương pháp công tác văn thư: Phần 2

  Công tác văn thư gắn liền với hoạt động các cơ quan, được xem như một bộ phận không thể tách rời của hoạt động quản lý Nhà nước, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quản lý Nhà nước. Công tác văn thư ở đây được hiểu không chỉ là công việc, trách nhiệm của người cán bộ văn thư mà là của tất cả những cán bộ, công chức...

   229 p thuvienbinhduong 28/05/2019 26 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhiệm vụ, vị trí và năng lực, phẩm chất của người thư ký văn phòng, nghiệp vụ chuẩn bị và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý và lãnh đạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p thuvienbinhduong 28/05/2019 23 0

 • Ebook Thông tin học: Phần 2

  Ebook Thông tin học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thông tin học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phục vụ thông tin và thông tin học, hiệu quả các hệ thống tự động hóa thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p thuvienbinhduong 28/05/2019 22 0

 • Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ thư ký văn phòng (In lần thứ 4): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ thư ký văn phòng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính, nghiệp vụ biên tập văn bản và lưu trữ hồ sơ tài liệu, quan hệ của người thư ký văn phòng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo

   20 p thuvienbinhduong 28/05/2019 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số