• Giới thiệu nghiên cứu về quản lý tức thời trong xây dựng

  Giới thiệu nghiên cứu về quản lý tức thời trong xây dựng

  Bài viết này trình bày tổng quan các nghiên cứu về quản lý tức thời trong ngành xây dựng đã được thực hiện trên thế giới và tại Việt Nam. Trong bài viết, tác giả tổng hợp một số nghiên cứu về lý thuyết quản lý tức thời trong ngành xây dựng của các nhà khoa học trên thế giới được thực hiện ở nhiều lĩnh vực, loại hình dự án xây dựng....

   3 p thuvienbinhduong 26/06/2020 1 0

 • Luận bàn về phương pháp xác định sức chịu tải thẳng đứng dọc trục của cọc theo TCVN 10304-2014 và TCXD 205-1998

  Luận bàn về phương pháp xác định sức chịu tải thẳng đứng dọc trục của cọc theo TCVN 10304-2014 và TCXD 205-1998

  Bài viết này đưa ra các so sánh, đánh giá và luận bàn về một số điểm khác nhau, những vấn đề còn chưa tường minh cần phải xem xét, các chú ý khi tính toán sức chịu tải theo độ bền đất nền của hai tiêu chuẩn trên. Từ đó, đề xuất hệ số an toàn trong tính toán thiết kế sức chịu tải thẳng đứng dọc trục của cọc dễ dàng hơn.

   4 p thuvienbinhduong 26/06/2020 1 0

 • Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

  Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

  Bài viết trình bày khảo sát ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển dao động của kết cấu nhiều bậc tự do chịu tải trong động đất. Từ đó, bài viết đưa ra mức độ quan trọng của các luật trong hệ luật mờ cũng như đề xuất hệ luật điều khiển phù hợp hơn đối với đối tượng khảo sát...

   7 p thuvienbinhduong 26/06/2020 1 0

 • Ebook Sổ tay Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng, bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa: Phần 1

  Ebook Sổ tay Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng, bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa: Phần 1

  Trong chăn nuôi bò sữa, chúng ta đã có những thành tựu về thuần hóa, lai tạo một số giống bò sữa cao sản nhập ngoại với bò nội và đã ấp dụng các kỹ thuật tiến bộ mới trong nuôi dưỡng nâng cao chất lượng đàn bò sữa... Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp phòng trị bệnh ký sinh trùng ở bò sữa qua phần 1 Sổ tay Hướng dẫn phòng trị bệnh...

   118 p thuvienbinhduong 30/05/2020 18 0

 • Ebook Kinh nghiệm trồng tiêu - Một số nông sản quý (Tái bản lần 2): Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm trồng tiêu - Một số nông sản quý (Tái bản lần 2): Phần 1

  Nghề trồng tiêu đâu phải là nghề ăn xổi, vừa đầu tư vốn liếng, vừa đầu tư thời gian, gấp gáp làm sao được! Mọi vật đều sinh trưởng theo chu kỳ của nó. Cây tiêu cũng vậy: trồng hai năm mới có trái, từ lúc ra hoa đến khi trái chín, phải mất bảy tám tháng chứ không có cách nào thúc ép sớm được. Mời các bạn cùng tìm hiểu nộ số kinh...

   41 p thuvienbinhduong 30/05/2020 21 0

 • Ebook Sổ tay Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng, bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa: Phần 2

  Ebook Sổ tay Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh trùng, bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa: Phần 2

  Theo kế hoạch phát triển chăn nuôi của nhà nước năm 2000-2005 nước ta sẽ có 200.000 bò sữa nhằm tăng nguồn sữa cung cấp cho đời sóng nhân dân mà phần lớn trước đây phải nhập từ nước ngoài. Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp phòng trị bệnh bệnh nội khoa và nhiễm độc ở bò sữa qua phần 2 của Sổ tay Hướng dẫn phòng trị bệnh ký sinh...

   179 p thuvienbinhduong 30/05/2020 14 0

 • Ebook Kinh nghiệm trồng tiêu - Một số nông sản quý (Tái bản lần 2): Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm trồng tiêu - Một số nông sản quý (Tái bản lần 2): Phần 2

  Muốn trồng tiêu thành công, ngòai vốn liếng đầu tư, ta còn phải nắm vững kỹ thuật và nên kiên tâm theo đuổi nghề cho đến lúc gặt hái được thắng lợi. Đành rằng: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên nhưng thực tế cho thấy yếu tố thành bại phần lớn là do ở chính mình… Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 của tài liệu Kinh nghiệm trồng tiêu...

   47 p thuvienbinhduong 30/05/2020 19 0

 • Ebook Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 1

  Ebook Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 1

  Mỗi một tư liệu trong bộ Bạn của nhà nông sẽ giới thiệu cách chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho một số loại gia cầm, gia súc, loại cây, loại hải sản cụ thể giúp bà con có một kiến thức kỹ thuật tương đối trong thâm canh và nuôi trồng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và...

   53 p thuvienbinhduong 30/05/2020 20 0

 • Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 1

  Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 1

  Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam là một công trình khoa học mang tầm cỡ quốc gia và mang chứa nhiều tâm huyết của giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ. Theo giáo sư Ts. Phạm Hoàng Hộ, Việt Nam là đất nước, có một thực vật chúng phong phú hàng đầu thế giới với khoảng 12.000 loài khác nhau. Trong tập tài liệu này chúng ta có thể tìm thấy hàng ngàn giống...

   340 p thuvienbinhduong 30/05/2020 20 0

 • Ebook Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 2

  Ebook Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh: Phần 2

  Tài liệu Các loài thân mềm - Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh sẽ trình bày Kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho các loài thân mềm. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 sẽ giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật nuôi một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p thuvienbinhduong 30/05/2020 16 0

 • Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 2

  Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam sẽ tiếp tục trình bày các loại cây cỏ thuộc họ dùi trống như: Cây Ericaulon eberhardtii, Eriocaulon setaceum L., Ericaulon intrmedium, Ericaulonfluviatile, họ chanh lương, Leptocarpus disjunctus,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   342 p thuvienbinhduong 30/05/2020 18 0

 • Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 3

  Ebook Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 3

  Tài liệu Giới thiệu về các loài cây cỏ Việt Nam (Quyển III): Phần 3 trình bày các loại cây cỏ Việt Nam như: Digitaria cruciata, Digitaria sanguinalis, Isachue ascendens, Coelacne perpusilla, Sphaerocaryum malaccense,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   345 p thuvienbinhduong 30/05/2020 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số