• Ebook Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP: Phần 1

  Tài liệu "Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; Nguyên tắc đối xử quốc gia và mở cửa thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p thuvienbinhduong 21/05/2023 6 0

 • Ebook Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP" tiếp tục trình bày tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tới ngành nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p thuvienbinhduong 21/05/2023 17 0

 • Ebook Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0: Phần 1

  Ebook Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0: Phần 1

  Tài liệu "Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nông nghiệp Việt Nam trong thời đại 4.0; Một số mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ cao nổi bật hiện nay; Mô hình nuôi gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ cao;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   44 p thuvienbinhduong 21/05/2023 3 0

 • Ebook Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0: Phần 2

  Ebook Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nông dân làm giàu từ nông nghiệp trong thời đại 4.0; Trồng nấm linh chi; Trồng bưởi da xanh; Nuôi gà chọi; Nuôi nhím; Nuôi dúi; Nuôi chim bồ câu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   150 p thuvienbinhduong 21/05/2023 17 0

 • Ebook Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam" nêu các quyền của nước ta về lãnh thổ, về vùng biển, vùng trời, biên giới đất liền với các nước láng giềng. Phần 1 gồm các nội dung: Từ Văn Lang đến Đại Việt; Giữ biên giới phía Bắc; Bảo đảm an ninh, mở rộng lãnh thổ phía Nam; Chủ quyền và các quyền của nước Việt Nam; Các...

   210 p thuvienbinhduong 21/05/2023 8 1

 • Ebook Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Những điều cần biết về đất, biển, trời Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo vệ đất, biển, trời Việt Nam: trách nhiệm toàn dân; Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Quản lý biên giới đất liền; Quản lý các vùng biển của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p thuvienbinhduong 21/05/2023 15 1

 • Ebook Từ điển Hóa học và Công nghệ hóa học Anh - Việt: Phần 1

  Ebook Từ điển Hóa học và Công nghệ hóa học Anh - Việt: Phần 1

  Tài liệu "Từ điển Hóa học và Công nghệ hóa học Anh - Việt" phần 1 trình bày 30.000 thuật ngữ gồm các bộ môn cơ bản của hóa học: Hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ; Hóa lý; Hóa keo; Hóa phân tích và hóa sinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   246 p thuvienbinhduong 21/05/2023 12 2

 • Ebook Từ điển Hóa học và Công nghệ hóa học Anh - Việt: Phần 2

  Ebook Từ điển Hóa học và Công nghệ hóa học Anh - Việt: Phần 2

  Tài liệu "Từ điển Hóa học và Công nghệ hóa học Anh - Việt" phần 2 trình bày các thuật ngữ công nghệ hóa học: Các chất vô cơ, khí, các sản phẩm hóa học, các thuốc nhuộm hữu cơ; Máy và thiết bị sản xuất hóa học; Các nguyên liệu và thành phần ngành hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   302 p thuvienbinhduong 21/05/2023 14 2

 • Ebook Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới: Phần 1

  Ebook Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới: Phần 1

  Ebook Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới: Phần 1 trình bày các bài viết như Đẩy mạnh liên kết thúc đẩy tăng trường kinh tế: trường hợp của miền trung – Tây Nguyên; giải pháp phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ; sáp nhập, mua lại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam...

   441 p thuvienbinhduong 21/05/2023 8 1

 • Ebook Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới: Phần 2

  Ebook Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới: Phần 2 trình bày các bài viết như Điều hành chính sách tài chính – tiền tệ ở việt nam trong bối cảnh mới; vai trò của bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến nợ xấu: bằng chứng thực...

   486 p thuvienbinhduong 21/05/2023 18 1

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013: Phần 1

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013: Phần 1

  Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013 - Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Phần 1 trình bày nội dung về một số kiến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong luật đất đai 2013; đất đai - nguồn lực chính để phát triển; phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai phục vụ phát triển bền vững;...Mời các bạn cùng tham...

   254 p thuvienbinhduong 21/05/2023 8 1

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013: Phần 2

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013: Phần 2 trình bày nội dung về Khuyến nghị về quy định chế độ sử dụng đất đối với loại hình bất động sản căn hộ du lịch (condotel); nâng cao thu nhập của hộ nông dân sau thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp:...

   343 p thuvienbinhduong 21/05/2023 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số