• Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2018 (Statistical yearbook of Binh Duong 2018)

  Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2018 (Statistical yearbook of Binh Duong 2018)

  "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2018 (Statistical yearbook of Binh Duong 2018)" bao gồm số liệu chính thức năm 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của hệ thống ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh...

   377 p thuvienbinhduong 26/11/2022 2 0

 • Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2020 (Binhduong statistical yearbook 2020)

  Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2020 (Binhduong statistical yearbook 2020)

  "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2020 (Binhduong statistical yearbook 2020)" bao gồm số liệu chính thức năm 2016, 2017, 2018, 2019 và sơ bộ năm 2020. Các số liệu được thu thập, xử lý, tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực năm...

   560 p thuvienbinhduong 26/11/2022 3 0

 • Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2019 (Binhduong statistical yearbook 2019)

  Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2019 (Binhduong statistical yearbook 2019)

  "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2019 (Binhduong statistical yearbook 2019)" trình bày số liệu chính thức năm 2015, 2016, 2017, 2018 và sơ bộ năm 2019. Các số liệu được thu thập, xử lý, tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực...

   547 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2017 (Statistical yearbook of Binh Duong 2017)

  Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2017 (Statistical yearbook of Binh Duong 2017)

  "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2017 (Statistical yearbook of Binh Duong 2017)" bao gồm số liệu chính thức năm 2015, 2016 và sơ bộ năm 2017. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của hệ thống ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực...

   392 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2016 (Statistical yearbook of Binh Duong 2016)

  Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2016 (Statistical yearbook of Binh Duong 2016)

  "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2016 (Statistical yearbook of Binh Duong 2016)" được biên soạn trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong từng chương có giải thích khái niệm, định nghĩa và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống...

   385 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2021 (Binhduong statistical yearbook 2021)

  Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2021 (Binhduong statistical yearbook 2021)

  "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2021 (Binhduong statistical yearbook 2021)" bao gồm số liệu chính thức năm 2017, 2018, 2019, 2020 và sơ bộ năm 2021. Các số liệu được thu thập, xử lý, tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực năm...

   571 p thuvienbinhduong 26/11/2022 2 0

 • Ebook Cẩm nang cây lúa (Quyển 1: Thâm canh lúa cao sản) - Phần 1

  Ebook Cẩm nang cây lúa (Quyển 1: Thâm canh lúa cao sản) - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cẩm nang cây lúa (Quyển 1: Thâm canh lúa cao sản)" trình bày những nội dung về: thế nào làm thâm canh lúa; những yêu cầu kỹ thuật đối với ruộng lúa năng suất cao; đặc điểm của các giống lúa thuần cao sản; nguồn gốc của cây lúa trồng và hệ thống phân loại cây lúa; hạt lúa và chất lượng thương trường; cây lúa non (cây...

   179 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Ebook Cẩm nang cây lúa (Quyển 1: Thâm canh lúa cao sản) - Phần 2

  Ebook Cẩm nang cây lúa (Quyển 1: Thâm canh lúa cao sản) - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cẩm nang cây lúa (Quyển 1: Thâm canh lúa cao sản)" tiếp tục trình bày những nội dung về: các bệnh sinh lý ở cây lúa; vai trò của giai đoạn mạ trong chu trình phát triển của cây lúa; cây mầm (mộng mạ); sự phát triển của cây mạ; xử lý thóc giống trước khi ngâm ủ; xác định lượng thóc giống cần gieo; vấn đề thâm canh mạ ở...

   204 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Ebook Sâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừ: Phần 1

  Ebook Sâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừ: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sâu bệnh hại rau - những điều cần chú ý; sâu bệnh hại rau họ hoa chữ thập; sâu bệnh hại đậu đỗ ăn quả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Ebook Sâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừ: Phần 2

  Ebook Sâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừ: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Sâu bệnh hại rau và biện pháp phòng trừ" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: sâu bệnh hại dưa chuột, bầu bí, dưa hấu, mướp, mướp đắng; sâu bệnh hại cà chua, khoai tây; sâu bệnh hại hành tỏi, cà rốt, rau muống, ớt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p thuvienbinhduong 26/11/2022 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc

  Ebook Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc

  Cuốn sách "Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc" trình bày các lợi ích và cách thức trồng lạc nhằm giúp cho độc giả, cán bộ kỹ thuật và bà con nông dân nắm được các kỹ thuật trồng, chăm sóc; kỹ thuật xen canh và quản lý sâu bệnh hại nhằm tăng hiệu quả sản xuất cây lạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

 • Ebook Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng (Tập 1) - PGS.TS. Nguyễn Viết Thân

  Ebook Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng (Tập 1) - PGS.TS. Nguyễn Viết Thân

  Cuốn sách "Cây thuốc Việt Nam và những bài thuốc thường dùng (Tập 1)" tập hợp những cây thuốc có ở trong nước và những bài thuốc thường dùng trong kho tàng y học cổ truyền. Giới thiệu khoảng 1500 cây thuốc xếp theo thứ tự A, B, C tên khoa học, để những cây thuốc giong nhau về thực vật được xếp gần nhau, tiện cho bạn đọc theo dõi, so sảnh và...

   161 p thuvienbinhduong 26/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số