• Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 3)" giới thiệu về tiểu sử và tác phẩm thơ văn thời cuối Trần của các tác giả Trần Quang Triều, Nguyễn Sương, Nguyễn Ức, Chu Văn An, Trần Nguyên Đán, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Đỗ Tử Vi, Trần Phủ (Trần Nghệ Tông); Đào Sư Tích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   477 p thuvienbinhduong 23/08/2022 15 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 3)" tiếp tục giới thiệu về tiểu sử và tác phẩm thơ văn thời Hồ của các tác giả Hồ Quý Ly, Đoàn Xuân Lôi, Đoàn Thuấn Du, Nguyễn Mộng Trang, Lê Cảnh Tuân, Phạm Nhữ Dực, Nguyễn Phi Khanh; tác phẩm Đại Việt sử lược, Việt điện u linh; Nam Ông mộng lục;... Mời các bạn cùng...

   620 p thuvienbinhduong 23/08/2022 15 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2)" biên soạn văn học viết nước ta từ đầu đến cuối thời thịnh Trần. Phần 1 này giới thiệu đến bạn đọc tiểu sử của các tác giả Trần Cảnh (Trần Thái Tông); Trần Tung (Tuệ Trung Thượng Sĩ); Trần Hoảng (Trần Thánh Tông); Lê Văn Hưu; Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   555 p thuvienbinhduong 23/08/2022 15 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc về các tác phẩm Thiền uyển tập anh; Tam tổ thực lục; văn bản chữ Hán của các tác phẩm Thiền uyển tập anh; Tam tổ thực lục; Thượng sĩ ngữ lục; Khóa hư lục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   617 p thuvienbinhduong 23/08/2022 16 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng luận về bộ "Tổng tập văn học Việt Nam"; khải luận Nam quốc sơn hà; giới thiệu về các tác giả như Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn, Lã Đinh Hương, Lý Phật Mã;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   233 p thuvienbinhduong 23/08/2022 15 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 1)" tiếp tục giới thiệu về các tác giả như Đàm Cứu Chỉ; Lâm Khu, Đàm Khí, Mai Trực, Lý Trường, Vương Hải Thiềm, Chu Văn Thường, Đào Thuần Chân, Lý Thừa Ân, Đoàn Văn Khâm, Lý Ngọc Kiều, Kiều Trí Huyền,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   228 p thuvienbinhduong 23/08/2022 15 0

 • Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 1

  Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 1

  Tài liệu "Công tác thông tin cơ sở" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của nhà nước về công tác thông tin cơ sở; Những điều cần biết về thông tin cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p thuvienbinhduong 23/08/2022 17 0

 • Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 2

  Ebook Sổ tay công tác thông tin cơ sở: Phần 2

  Nối tiếp phần phần 1, phần 2 của tài liệu "Công tác thông tin cơ sở" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kinh nghiệm, mô hình làm tốt công tác thông tin cơ sở; Phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Những mô hình tiêu biểu trong công tác truyền thông cơ sở ở huyện Tháp Mười.

   50 p thuvienbinhduong 23/08/2022 17 0

 • Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 1

  Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các bài báo, báo cáo khoa học; danh mục sách chuyển khảo, tham khảo, giáo trình, chuyên luận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p thuvienbinhduong 23/08/2022 15 0

 • Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 2

  Ebook Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các tài liệu về các lĩnh vực ngôn ngữ học, quốc tế học, tâm lý học, thông tin - thư viện, triết học, văn học, xã hội học, tiếng Việt và Việt Nam học,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p thuvienbinhduong 23/08/2022 14 0

 • Ebook Sống với sách: Phần 1

  Ebook Sống với sách: Phần 1

  Mỗi cuốn sách đều có giá trị nhân bản, đó là được đóng góp vào niềm vui của người được sở hữu nó. Sách xứng đáng có vai trò thích đáng và cho chúng ta thêm nhiều niềm vui, sự yêu thích khi mình được tự tay sắp xếp, lưu giữ chúng một cách có ý thức và thích hợp. Cuốn "Sống với sách" của tác giả Alan Powers đã tìm tòi và khám phá những...

   71 p thuvienbinhduong 23/08/2022 13 0

 • Ebook Sống với sách: Phần 2

  Ebook Sống với sách: Phần 2

  Sách là phẩm vật thông dụng nhất trong những đồ vật ở nhà và cũng là tài sản quý giá nhất được lưu giữ trong ngôi nhà của chúng ta. Tuy nhiên, sống với sách phải là cả một nghệ thuật. Do vậy, điều cần nhất là làm sao phối hợp nhịp nhàng giữa sách với chức năng của ngôi nhà chúng ta. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách này sẽ hướng...

   75 p thuvienbinhduong 23/08/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số