• CAD-CAM CNC - Ths. Phùng Xuân Lan

    CAD-CAM CNC  - Ths. Phùng Xuân Lan

    Bài giảng môn học CAD-CAM CNC giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và cần thiết về kỹ thuật gia công trên máy điều khiển số, có khả năng lập trình NC cho một số dạng chi tiết cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình thông dụng. Nội dung bài giảng giới thiệu chung về môn học, tổng quan về điều khiển số, các đặc trưng của máy điều khiển...

     204 p thuvienbinhduong 22/03/2014 441 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số