• Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 101+102

  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 101+102

  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 101+102 thông tin đến các bạn một số bài viết: đổi mới phương pháp luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới; các giải pháp quy hoạch mạng lưới giao thông đường thủy trong hệ thống giao thông đô thị tại đồng bằng Sông Cửu Long...

   50 p thuvienbinhduong 31/08/2020 46 1

 • Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 100

  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 100

  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 100 trình bày hạ tầng xanh cho đô thị thích ứng với hạn hán, trường hợp tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam; định hướng giải pháp cải tạo không gian mặt nước làng Chuông theo hướng phát triển du lịch làng nghề; thực trạng tổ chức không gian và quản lý hè đường đô thị thành phố Hà Nội...

   102 p thuvienbinhduong 31/08/2020 50 1

 • Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 99

  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 99

  Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Số 99 thông tin đến các bạn với những bài viết nét đặc trưng trong quy hoạch đô thị một số quốc gia; xây dựng bộ chỉ số chống chịu cho các đô thị Việt Nam; các phương pháp đánh giá trình độ phát triển đô thị - từ lý thuyết đến kinh nghiệm thực tiễn xây dựng chương trình phát triển các đô thị...

   110 p thuvienbinhduong 31/08/2020 47 1

 • Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 95+96 với các bài viết: đô thị vệ tinh ở Việt Nam; xu hướng quản lý không gian đô thị vệ tinh qua các sự án phát triển đô thị tại Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế xây dựng hạ tầng khung để phát triển các đô thị vệ tinh...

   152 p thuvienbinhduong 31/08/2020 38 1

 • Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 94

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 94

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 94 trình bày bài học kinh nghiệm trong quản lý thoát nước nhằm giảm thiểu ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số đô thị trên thế giới; kiến tạo nơi chốn an cư hấp dẫn cho khu dân cư đô thị; nhận diện đô thị nén và khả năng áp dụng đô thị nén tại Việt Nam...

   112 p thuvienbinhduong 31/08/2020 42 1

 • Quản lý không gian đô thị - Tầm nhìn mới trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCVN 01:2019

  Quản lý không gian đô thị - Tầm nhìn mới trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCVN 01:2019

  Bài viết phân tích các tác động tích cực hoặc thiếu sót trong tầm nhìn mới của QCVN 01:2009 về quản lý không gian đô thị, thống nhất từ quy hoạch đến thực tiễn quản lý xây dựng đô thị, đặc biệt là việc thực thi hiệu quả các chính sách phát triển đô thị gắn với huy động nguồn lực kinh tế từ khối tư nhân.

   6 p thuvienbinhduong 31/08/2020 25 1

 • Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý

  Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý

  Bài viết trình bày kết quả thí nghiệm mô hình vật lý về khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng tia và giếng đào thu nước thành bên để khai thác nước ngầm. Thí nghiệm mô hình nhằm xác định các tương quan giữa thành phần cấp phối, hệ số thấm, cột nước, độ chặt, độ dốc đặt ống với khả năng thu nước của các...

   5 p thuvienbinhduong 31/08/2020 26 1

 • Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng

  Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng

  Bài viết trình bày cách thiết lập và giải quyết bài toán tối ưu dàn thép chịu các tổ hợp tải trọng khác nhau có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng. Phân tích trực tiếp được sử dụng để xét đến các ứng xử phi tuyến tính, phi đàn hồi của kết cấu. Hàm mục tiêu của bài toán tối ưu là tổng giá thành của công trình...

   5 p thuvienbinhduong 31/08/2020 33 1

 • Lựa chọn phương pháp điều khiển sức cản thủy lực trong hệ thống thủy lực trên cơ cấu lắp dựng cần trục tháp

  Lựa chọn phương pháp điều khiển sức cản thủy lực trong hệ thống thủy lực trên cơ cấu lắp dựng cần trục tháp

  Bài viết giới thiệu và phân tích đặc điểm làm việc của các hệ thống thủy lực của cơ cấu lắp dựng cần trục tháp; thiết lập cơ sở lý thuyết xác định chế độ điều khiển và phối hợp các sức cản thủy lực theo nguồn áp suất, vận tốc hạ tải trọng.

   9 p thuvienbinhduong 31/08/2020 30 1

 • Đánh giá ảnh hưởng của các phương án bổ sung thêm giếng khoan đến độ bền của kết cấu giàn đầu giếng hiện hữu

  Đánh giá ảnh hưởng của các phương án bổ sung thêm giếng khoan đến độ bền của kết cấu giàn đầu giếng hiện hữu

  Bài viết trình bày một số phương án bổ sung giếng khoan và ảnh hưởng của nó đến khả năng chịu lực của kết cấu; các tiêu chí đánh giá độ bền kết cấu khi bổ sung giếng cho giàn hiện hữu; đề xuất và đánh giá ảnh hưởng của các phương án lắp thêm ống dẫn hướng cho giàn đầu giếng JVPC WHP-C1.

   10 p thuvienbinhduong 31/08/2020 29 1

 • Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion Clo hữu hiệu của đá xi măng

  Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion Clo hữu hiệu của đá xi măng

  Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến khả năng khuếch tán ion Clo của đá xi măng. Để dự đoán hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu, đá xi măng có thể được mô phỏng bởi các phương pháp đồng nhất hoá cơ học vi mô dựa trên nghiệm của bài toán Eshelby coi đá xi măng bao gồm các pha hạt hình cầu không khuếch tán được phân bố...

   11 p thuvienbinhduong 31/08/2020 31 2

 • Phân tích và thực nghiệm xác định hình dạng tháp Tensegrity ba tầng

  Phân tích và thực nghiệm xác định hình dạng tháp Tensegrity ba tầng

  Bài viết áp dụng phương pháp mật độ lực tương thích trong việc xác định hình dạng của tháp Tensegity ba tầng; quy trình thực nghiệm bằng thanh gỗ và dây cáp thép để minh chứng cho kết quả phân tích.

   10 p thuvienbinhduong 31/08/2020 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số