• Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung dung: Hệ thống tổ chức về công nghệ thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

   42 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nguồn nhân lực, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật CNTT-TT, hợp tác quốc tế, các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu hàng năm, ác tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu về CNTT-TT. Mời các bạn tham khảo.

   50 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh theo các bài học: Friendship, personal experience, a party, volunteer work, illireracy, competitions, word population. Mời các bạn tham khảo.

   68 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm thuộc các bài học: Celebrations, the post office, nature in danger, sources of energy, the asian games, hobbies, recreation, space conquest, the wonders of the word. Mời các bạn tham khảo.

   115 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 1

  Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu" giới thiệu tới người học các nội dung: Thế nào là một học sinh giỏi văn, thành phần văn học và việc phân tích cảm thụ đánh giá thành phần văn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 2

  Ebook Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Văn bồi dưỡng học sinh năng khiếu" trình bày các nội dung: Hệ thống hóa một số vấn đề văn học sử, mấy vấn đề về kỹ năng làm văn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 1

  Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận" giới thiệu tới người đọc kiến thức phần để làm tốt bài văn nghị luận bao gồm các bài viết về văn nghị luận của các tác giả có uy tín giúp học sinh có thể trau dồi kiến thức và cách làm bài văn nghị luận. Mời các bạn tham khảo.

   45 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 2

  Ebook Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận (dành cho học sinh lớp 7, 8, 9): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài văn nghị luận thường gặp. đây là các tư liệu lý thú và có giá trị về tác giả, tác phẩm trong chương trình Ngữ văn THCS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   215 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay và lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 2

  Ebook 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 200. Cuối sách có phần đáp án để người đọc tiện tra cứu.

   87 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài toán điển hình và các bài toán tự giải về: Tập hợp Z các số nguyên, tập hợp P các số hữu tỉ, đa thức và các phép tính, phân thức đại số và các phép tính, hàm số và đồ thị. Mời các bạn tham khảo.

   200 p thuvienbinhduong 31/07/2017 1 0

 • Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Cách tìm lời giải các bài toán THCS (Tập 2: Đại số - In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài toán điển hình và các bài toán tự giải về: Phương trình và bất phương trình bậc nhất, tập hợp các số thực, hàm số bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất, hàm số bậc hai, phương trình bậc hai. Mời các bạn tham khảo.

   224 p thuvienbinhduong 31/07/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số