• Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 2 - NXB Thế giới

  Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 2 - NXB Thế giới

  Phần 2 ebook gồm các chương: Những thách thức và cơ hội của đô thị hóa kiểu mới đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, rủi ro về nợ công và nợ của chính quyền địa phương từ chiến lược đô thị hóa kiểu mới, những rủi ro từ thị trường bất động sản, những rủi ro từ sự biến đổi về dân số, sự chuyển đổi của thị trường lao...

   292 p thuvienbinhduong 29/05/2018 5 0

 • Ebook Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook "Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu" gồm các phần chính: Phần 1 - Tại sao Donald Trump và Robert Kiyosaki viết quyển sách này, phần 2 - Ba dạng nhà đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   206 p thuvienbinhduong 29/05/2018 5 0

 • Ebook Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook "Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu" gồm các phần chính: Phần 3 - Những thời khắc quyết định vượt qua chuyện thắng thua, phần 4 - Nếu ở vào địa vị của tôi, bạn sẽ làm gì?, phần 5 - Hãy khởi đầu!. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   223 p thuvienbinhduong 29/05/2018 4 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 2

  "Thần học cơ đốc giáo" từ lâu đã được sử dụng như là phần dẫn nhập đầy đủ của môn thần học hệ thống trong các viện thần học. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đức Chúa Trời làm gì, nhân loại, tội lỗi. Mời các bạn tham khảo.

   368 p thuvienbinhduong 29/05/2018 10 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 1): Phần 1

  "Thần học cơ đốc giáo (Christian Theology)" là một tác phẩm trình bày đức tin Cơ Đốc theo quan điểm Tin Lành thuần túy (Evangelical) của Milliard J.Erickson - Giáo sư thần học của Viện Thần Học Truett thuộc trường đại học Baylor và Viện Thần Học Western Seminary, Portland. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Thần học cơ đốc giáo...

   266 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 1

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 1

  "Thần học Cơ Đốc Giáo" của Millard Erickson từ lâu đã được sử dụng như là phần dẫn nhập đầy đủ của môn thần học hệ thống. Phần 1 cuốn Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thân vị đấng Christ, công việc của đấng Christ, đức thánh linh, cứu rỗi. Mời các bạn tham khảo.

   343 p thuvienbinhduong 29/05/2018 12 0

 • Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 2

  Ebook Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thần học Cơ Đốc Giáo (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hội Thánh, những điều cuối cùng. Mỗi chương có thêm phần mục tiêu của chương sách, phần tóm lược và những câu hỏi thảo luận, tiện lợi cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Mời các bạn tham khảo.

   211 p thuvienbinhduong 29/05/2018 11 0

 • Ebook Địa lý gia truyền bí thư đại toàn: Phần 1

  Ebook Địa lý gia truyền bí thư đại toàn: Phần 1

  "Quý vị cầm nơi tay đây là tập Địa Lý Gia Truyền Bí Thư Đại Toàn - tập này là tập thứ nhất trong tài liệu gia truyền của dòng họ Tả Ao mà tên tổng hợp của nó là Tả Ao Địa Lý Toàn Thư. Thưa quý vị. Tài liệu quý giá nhất về khoa Địa Lý của người Việt Nam là Tả Ao Địa Lý Toàn Thư đã có trên 400 năm nay vẫn được các cụ giữ kín dùng...

   42 p thuvienbinhduong 22/04/2018 24 0

 • Ebook Địa lý gia truyền bí thư đại toàn: Phần 2

  Ebook Địa lý gia truyền bí thư đại toàn: Phần 2

  Làng Địa Lý Việt Nam ở ngoài Bắc di cư vào Nam năm 1954, không có quý vị nào mang theo được, dù là một phần, tài liệu quý giá này. Sau nhiều năm tìm kiếm, may thay lại kiếm được nó; không phải là do các cụ mang vào kỳ di cư 1954, mà là do cụ Huyện Mười ở Tăng Nhân Phú có từ năm 1914, khi gia đình cụ di cư vào Nam thời đó. Mời các bạn cùng tham...

   27 p thuvienbinhduong 22/04/2018 23 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương

  Ebook Tâm lý học đại cương

  Nội dung của ebook trình bày về bản chất của hiện tượng tâm lý người, hoạt động giao tiếp và tâm lý, tư duy và tưởng tượng, nhân cách và quá trình hình thành nhân cách, các phẩm chất tâm lý của nhân cách, đặc điểm đặc trưng của tính cách, quy luật của tình cảm, các mức độ của tình cảm, các loại tình cảm, và thuộc tính tâm lý của tính...

   36 p thuvienbinhduong 22/04/2018 48 0

 • Ebook PQ - Chỉ số đam mê: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook PQ - Chỉ số đam mê: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Năng lực sáng tạo; Khơi dậy lòng nhiệt tình trong tổ chức của bạn; Niềm đam mê thời học sinh - sinh viên; Nhà lãnh đạo giàu đam mê. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   129 p thuvienbinhduong 22/04/2018 28 1

 • Ebook Buông xả phiền não: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Ebook Buông xả phiền não: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Ebook Buông xả phiền não phần 1 gồm 3 bài: Bài thứ nhất: Diệu pháp quản lý tinh thần; Bài thứ hai: Tham; Bài thứ ba: Sân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   30 p thuvienbinhduong 22/04/2018 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số