• Những tác động từ văn hóa, chính trị làm thay đổi nền hội họa Việt Nam giai đoạn 1945-1954

  Những tác động từ văn hóa, chính trị làm thay đổi nền hội họa Việt Nam giai đoạn 1945-1954

  Mỹ thuật Việt Nam cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 nằm trong một quá trình chuyển biến và phân hóa quan trọng trong lịch sử hội họa Việt Nam. Thế kỷ XIX với nhà Nguyễn một triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, đã đặt đất nước ta vào hoàn cảnh mới, sự giao tiếp với phương Tây và ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa đã tạo lập một nền nghệ...

   10 p thuvienbinhduong 27/02/2021 2 0

 • Phương pháp giảng dạy, học tập ngành mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và mối liên hệ với thị trường

  Phương pháp giảng dạy, học tập ngành mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và mối liên hệ với thị trường

  Mục tiêu của đào tạo ngành Mỹ thuật ứng dụng là làm sao để tiếp cận và ứng dụng được sản phẩm thiết kế vào thị trường nhằm mục đích phát triển kinh doanh, không chỉ là đào tạo các chuyên gia lý thuyết mà phải là các chuyên gia thực hành, những người được trang bị các kỹ năng đầy đủ để có thể làm việc được ngay.

   7 p thuvienbinhduong 27/02/2021 2 0

 • Ảnh hưởng của hội hoạ trừu tượng trong thiết kế đồ hoạ

  Ảnh hưởng của hội hoạ trừu tượng trong thiết kế đồ hoạ

  Mỹ thuật ứng dụng cũng như các ngành thiết kế nói chung luôn bị ảnh hưởng bởi tinh thần thời đại và những dòng nghệ thuật chủ lưu chi phối nghệ thuật thời kì đó. Trong thiết kế đồ họa ứng dụng hiện nay, có thể có sự ảnh hưởng của rất nhiều xu thế nghệ thuật đương đại, mang tính chất thời đại như các trào lưu nghệ thuật Hiện...

   7 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

 • Lịch sử mỹ thuật ứng dụng

  Lịch sử mỹ thuật ứng dụng

  Graphic design hay thiết kế đồ họa là nghệ thuật tổ chức nội dung và hình ảnh phục vụ cho mục tiêu truyền đạt, giao tiếp thông tin. Mời các bạn tham khảo!

   11 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

 • Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học bài tập đọc “tranh làng Hồ” cho học sinh lớp 5

  Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học bài tập đọc “tranh làng Hồ” cho học sinh lớp 5

  Bài viết trình bày hướng tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Tập đọc “Tranh làng Hồ” nhằm giúp học sinh đạt được hiệu quả cao trong quá trình học môn Tiếng Việt.

   6 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

 • Lược sử hội họa cổ điển của Tây Phương

  Lược sử hội họa cổ điển của Tây Phương

  Cho đến thời Phục Hưng, Họa sĩ theo hình thức Tự Nhiên (Naturalism) nghĩa là Họa hình đối tượng có thật (hiện tại hay quá khứ) trong trạng thái tự nhiên của nó. Nó khác với hình thức Tượng Trưng (Symbolism), nghĩa là Họa hình thể nào đó để bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của họa sĩ. Hình thức Tự Nhiên tiếp tục cho tới cuối thế kỷ 19. Bắt đầu...

   33 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

 • Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo ngành mỹ thuật công nghiệp gắn với thực tiễn xã hội ở các trường đại học hiện nay

  Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo ngành mỹ thuật công nghiệp gắn với thực tiễn xã hội ở các trường đại học hiện nay

  Bài viết đề cập đến vai trò và các yếu tố liên quan đến dự báo nhu cầu đào tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp để kết quả dự báo nhu cầu đào tạo có độ tin cậy cao hơn, làm cơ sở xác định mục tiêu đào tạo, kịp thời điều chỉnh cơ cấu ngành, chương trình đào tạo ngành Mỹ thuật Công nghiệp, nâng cao hiệu quả thực tiễn hiện nay.

   9 p thuvienbinhduong 27/02/2021 1 0

 • Sử dụng nghệ thuật khắc giấy trong dạy học mĩ thuật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học – trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Sử dụng nghệ thuật khắc giấy trong dạy học mĩ thuật cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học – trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Bài viết nêu những điểm cần thiết của loại hình nghệ thuật khắc giấy cũng như đánh giá những lợi thế của hình thức nghệ thuật này để áp dụng trong việc dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

   10 p thuvienbinhduong 27/02/2021 2 0

 • Phương pháp tạo thông tin phụ trợ cho mã hóa video phân tán

  Phương pháp tạo thông tin phụ trợ cho mã hóa video phân tán

  Trong bài báo này, tác giả đề xuất một thuật toán mới để tìm các SI dựa trên ý tưởng thay đổi kích thước các khối cần mã hóa phụ thuộc vào mức nhiễu tương quan của mỗi khung hình wyner ziv (WZ) với các khung hình chính trước đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết.

   7 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật quay phim

  Bài giảng Kỹ thuật quay phim

  Nội dung bài giảng "Kỹ thuật quay phim" của thạc sĩ Phí Công Huy trình bày tổng quan về quay phim, căn bản về máy quay phim và các trang thiết bị hỗ trợ, nghiệp vụ quay phim căn bản và ánh sáng trong quay phim.

   111 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

 • Bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản

  Bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản

  Nội dung bài giảng Một số kỹ thuật quay phim cơ bản trình bày các vấn đề về cỡ cảnh, bố cục, góc quay, động tác máy, ấnh sáng, thẩm mỹ trong khuôn hình và các nội dung cụ thể khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ thêm về các nội dung trên.

   94 p thuvienbinhduong 27/02/2021 1 0

 • Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị mô tả đặc trưng thị giác

  Tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị mô tả đặc trưng thị giác

  Nghiên cứu này xây dựng hệ truy vấn ảnh theo nội dung và nâng cao hiệu quả tìm kiếm bằng việc đề xuất cấu trúc đồ thị mô tả đặc trưng thị giác của hình ảnh.

   11 p thuvienbinhduong 27/02/2021 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số