• Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 2 chương bao gồm những hiểu biết cơ bản về thiên tai; phương châm và biện pháp phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Ebook Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sổ tay truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên. Mời các bạn...

   94 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 1

  Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2)" có nội dung gồm 2 chương trình bày về báo chí trong hệ thống các thiết chế xã hội; báo chí trong không gian thông tin; những sự tác động qua lại giữa các phương tiện thông tin đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p thuvienbinhduong 24/09/2022 5 0

 • Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 2

  Ebook Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ sở lý luận của báo chí (Tập 2)" tiếp tục trình bày về báo chí với tư cách là một lĩnh vực hoạt động sáng tạo; hiệu lực và tính hiệu quả của báo chí; nhà báo với tư cách là chủ thể của hoạt động thông tin đại chúng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   201 p thuvienbinhduong 24/09/2022 6 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 1

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 1

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết...

   98 p thuvienbinhduong 27/06/2022 42 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 2

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1) - Phần 2

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 1)" tập hợp các bài viết...

   20 p thuvienbinhduong 27/06/2022 39 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 1

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 1

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 1 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết...

   141 p thuvienbinhduong 27/06/2022 36 0

 • Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 2

  Ebook Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2) - Phần 2

  Cuốn sách "Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học" gồm những bài tham luận trong Hội thảo quốc tế Nhân học về Việt Nam tại Bình Châu trong 4 ngày vào tháng 12 năm 2007. Phần 2 của cuốn sách "Hiện đại và động thái truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học (Quyển 2)" tập hợp các bài viết...

   20 p thuvienbinhduong 27/06/2022 40 0

 • Kỹ thuật viết phóng sự

  Kỹ thuật viết phóng sự

  Tài liệu "Kỹ thuật viết phóng sự" trình bày về khái niệm phóng sự, và cung cấp đến bạn đọc công thức viết kịch bản phóng sự, các yếu tố cấu thành văn bản phóng sự,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

   32 p thuvienbinhduong 26/04/2022 58 0

 • Hành trình nâng cao nghiệp vụ báo chí môi trường

  Hành trình nâng cao nghiệp vụ báo chí môi trường

  Nội dung tài liệu giới thiệu chung về nghiệp vụ báo chí môi trường, chuỗi sự kiện và các hoạt động: tọa đàm về Rừng, Biển đổi khí hậu và REDD+ ở Việt Nam, hội thảo tập huấn báo chí “Đầu tư vào hệ sinh thái vùng bờ biển” và những nhận xét của ban tổ chức và chuyên gia.

   40 p thuvienbinhduong 26/04/2022 58 0

 • Những chặng đường phát triển của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương (1945-2014)

  Những chặng đường phát triển của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương (1945-2014)

  Qua 70 năm tiếp bước con đường Cách mạng tháng Tám (1945 – 2014), dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành c đã từng bước trưởng thành, đào tạo được nhiều thế hệ anh hùng dũng sĩ trên các mặt trận chiến đấu giành độc lập tự do, lao động sản xuất, xây dựng bảo vệ quê hương. Từ những lớp bình dân học vụ đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám...

   10 p thuvienbinhduong 26/04/2022 56 0

 • Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

  Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

  Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.

   8 p thuvienbinhduong 29/09/2021 79 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số