• Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: điều kiện tự nhiên gần Lý Sơn với đại dương thế giới và biển đảo Việt Nam; lược sử khai sáng gần phát triển nghề biển của Đảo Lý Sơn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên dải Hoàng Sa của biển đông. Mời các bạn cùng tham...

   60 p thuvienbinhduong 24/09/2023 4 0

 • Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phát triển kinh tế gành quanh đảo Lý Sơn; phát triển kinh tế biển ở đảo Lý Sơn; chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p thuvienbinhduong 24/09/2023 4 0

 • Ebook Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu: Phần 1

  Ebook Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu: Phần 1

  Tài liệu "Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sông MêKông hay sông Cửu Long trước thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu; Vị trí địa kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long; Đập thủy điện nào ngăn dòng chảy đều tác động đến hạ lưu các con sông lớn, châu thổ đồng bằng;......

   54 p thuvienbinhduong 24/09/2023 4 0

 • Ebook Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu: Phần 2

  Ebook Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sông MêKông hay sông Cửu Long với biến đổi khí hậu toàn cầu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kiến nghị phân bổ lại vùng thủy văn cho đồng bằng sông Cửu Long; Sông MêKông hay sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p thuvienbinhduong 24/09/2023 4 0

 • Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 1

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bác Hồ-vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam; tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ, chiến sĩ với Bác Hồ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p thuvienbinhduong 24/09/2023 2 0

 • Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam-những kỷ niệm không phai; Bác Hồ với thiếu nhi-sự quan tâm đặc biệt của người;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p thuvienbinhduong 24/09/2023 2 0

 • Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - văn kiện lịch sử bất hủ; Tìm hiểu "Văn hóa Hồ Chí Minh" qua Di chúc của Người; Phong cách Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh; Bác Hồ - hiện thực của giản dị và lão thực;... Mời các bạn...

   198 p thuvienbinhduong 24/09/2023 1 0

 • Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thành phố mang tên Bác Hồ cùng cả nước thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Từ Di chúc của Bác Hồ, suy nghĩ về vấn đề chất lượng của Đảng; Nghĩ về lời dặn dò của Bác: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng...

   265 p thuvienbinhduong 24/09/2023 2 0

 • Sử dụng mạng nơron thần kinh nhân tạo để tính toán, dự đoán diện tích gương hầm sau khi nổ mìn

  Sử dụng mạng nơron thần kinh nhân tạo để tính toán, dự đoán diện tích gương hầm sau khi nổ mìn

  Bài viết "Sử dụng mạng nơron thần kinh nhân tạo để tính toán, dự đoán diện tích gương hầm sau khi nổ mìn" nghiên cứu mô hình mạng nơron thần kinh ANN đã được sử dụng để xác định diện tích mặt gương hầm sau khi nổ mìn. Bằng các kết quả nhận được từ các mô hình đã xây dựng, có thể nhận thấy tính ưu việt của trí tuệ nhân tạo trong...

   8 p thuvienbinhduong 24/09/2023 2 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình 3D địa chất công trình dự án thủy điện tích năng Bác Ái

  Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình 3D địa chất công trình dự án thủy điện tích năng Bác Ái

  Bài viết Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình 3D địa chất công trình dự án thủy điện tích năng Bác Ái bước đầu nghiên cứu và đưa ra cấu trúc cơ sở dữ liệu địa chất công trình trong công tác khảo sát địa chất các công trình ngành điện, trong khôn khổ của báo cáo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình đã được thực hiện...

   11 p thuvienbinhduong 24/09/2023 2 0

 • Sự biến đổi quy mô và cơ cấu dân số theo các dân tộc của tỉnh Khánh Hoà

  Sự biến đổi quy mô và cơ cấu dân số theo các dân tộc của tỉnh Khánh Hoà

  Bài viết "Sự biến đổi quy mô và cơ cấu dân số theo các dân tộc của tỉnh Khánh Hoà" phân tích, đánh giá sự biến đổi quy mô và cơ cấu dân số theo các dân tộc của tỉnh Khánh Hoà dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số các năm 1999, 2009 và 2019.

   12 p thuvienbinhduong 24/09/2023 2 0

 • Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS theo dõi quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

  Bài viết trình bày nghiên cứu chiết tách các thông tin: Chỉ số thực vật chuẩn hóa - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), Chỉ số đô thị - NDBI (Normlized Difference Builtup Index), Chỉ số khác biệt về bề mặt không đồng nhất - NHFD (Non-Homogenous Feature Difference) từ ảnh vệ tinh LandSat đa thời gian và GIS thành lập bản đồ phân bố không gian đô thị các...

   9 p thuvienbinhduong 24/09/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbinhduong
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienbinhduong254440vi