• Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   337 p thuvienbinhduong 25/07/2022 10 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" cuốn sách cũng phản ánh cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta.

   332 p thuvienbinhduong 25/07/2022 8 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 1

  Ebook "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" gồm có 11 chương viết về ba thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc: Thời kỳ thứ nhất ứng với các họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỷ X); thời kỳ Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – đầu thế kỷ XIII); Đại Việt thời Trần (đầu thế kỷ XIII – cuối thế kỷ XIV)....

   353 p thuvienbinhduong 25/07/2022 10 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   344 p thuvienbinhduong 25/07/2022 10 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Cuốn "Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)" gồm 10 chương, trình bày một cách bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với những sự kiện trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của các Triều Hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 –...

   324 p thuvienbinhduong 25/07/2022 8 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   354 p thuvienbinhduong 25/07/2022 7 0

 • Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 1 - Huỳnh Trà

  Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 1 - Huỳnh Trà

  Cuốn sách "Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao)" gồm có 2 phần: Phần 1 - Địa lí tự nhiên và phần 2 - Địa lí kinh tế-xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách dưới đây.

   69 p thuvienbinhduong 25/07/2022 10 0

 • Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 2 - Huỳnh Trà

  Ebook Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 2 - Huỳnh Trà

  "Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Địa lí 10 (Chương trình cơ bản và nâng cao)" được viết dưới dạng từng đề của các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, tạo điều kiện cho học sinh kiểm tra nhanh kiến thức sau khi học các bài, các chương, giúp học sinh hiểu rộng hơn về kiến thức Địa lí lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung...

   90 p thuvienbinhduong 25/07/2022 9 0

 • Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 1: Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam (Phần 1)

  Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 1: Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam (Phần 1)

  Tài liệu "Biển đảo Việt Nam (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm cơ bản về biển và đại dương; Biển và đại dương với sự sống của loài người; Vị thế và vai trò của biển Đông; Vai trò và vị trí của biển Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p thuvienbinhduong 27/06/2022 39 0

 • Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 1: Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam (Phần 2)

  Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 1: Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Biển đảo Việt Nam (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vị thế của các đảo trong vùng biển Việt Nam; Biển với phát triển kinh tế biển xanh và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p thuvienbinhduong 27/06/2022 37 0

 • Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 2: Tài nguyên biển, đảo Việt Nam (Phần 1)

  Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 2: Tài nguyên biển, đảo Việt Nam (Phần 1)

  Tài liệu "Biển đảo Việt Nam (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đa dạng sinh học biển; Tài nguyên thiên nhiên biển; Đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản; Các hệ sinh thái tiêu biểu ở biển và ven biển nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p thuvienbinhduong 27/06/2022 40 0

 • Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 2: Tài nguyên biển, đảo Việt Nam (Phần 2)

  Ebook Biển, đảo Việt Nam - Tập 2: Tài nguyên biển, đảo Việt Nam (Phần 2)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Biển đảo Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta; Các dạng tài nguyên biển khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   64 p thuvienbinhduong 27/06/2022 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số