• Kinh nghiệm quốc tế về quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Kinh nghiệm quốc tế về quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

  Bài báo trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch có trách nhiệm của các quốc gia như Nam Phi, Thái Lan, Bhutan đề đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo!

   8 p thuvienbinhduong 29/11/2021 80 0

 • Giá trị của biểu tượng Naga trong văn hóa của người Khmer Nam Bộ

  Giá trị của biểu tượng Naga trong văn hóa của người Khmer Nam Bộ

  Rắn - một trong những đại diện của thế giới tự nhiên đến với con người - là hình tượng mẫu gốc, được gắn với cội nguồn của sự sống và trí tưởng tượng. Đi qua những không gian, thời gian khác nhau, rắn đã trở thành rắn thiêng - biểu tượng Naga với các ý nghĩa, giá trị liên tục được bồi đắp.

   8 p thuvienbinhduong 29/11/2021 87 0

 • Đóng góp của Lê Thọ Xuân trong nghiên cứu lịch sử Nam Bộ triều Nguyễn thế kỷ XIX

  Đóng góp của Lê Thọ Xuân trong nghiên cứu lịch sử Nam Bộ triều Nguyễn thế kỷ XIX

  Bài viết nhằm tìm hiểu những đóng góp của ông trong nghiên cứu về lịch sử Nam Bộ triều Nguyễn trên ba phương diện: Phương pháp, sử liệu và sử luận. Về phương pháp nghiên cứu, ông kết hợp giữa phương pháp sử học truyền thống và phương pháp thực chứng hiện đại, nghiên cứu lịch sử trên nền tảng địa lý và địa danh, kết hợp khảo cứu...

   14 p thuvienbinhduong 29/11/2021 78 0

 • Gia đình của người Chăm Bàlamôn truyền thống và biến đổi

  Gia đình của người Chăm Bàlamôn truyền thống và biến đổi

  Bài viết tiếp cận một số đặc trưng gia đình truyền thống và những biến đổi trong gia đình của người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận và Bình Thuận dưới góc nhìn về các mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái đối với việc thực hiện các chức năng kinh tế và giáo dục của gia đình người Chăm Bàlamôn hiện nay.

   6 p thuvienbinhduong 29/11/2021 47 0

 • Văn hóa hàng ngày với việc kiến tạo và tái kiến tạo bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ

  Văn hóa hàng ngày với việc kiến tạo và tái kiến tạo bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ

  Bài viết này sẽ sử dụng lý thuyết “văn hóa hàng ngày” (everyday culture) vốn đã được đề xuất từ lâu trong nghiên cứu văn hóa trên thế giới nhưng mới được quan tâm gần đây ở Việt Nam nhằm tìm hiểu việc kiến tạo và tái kiến tạo bản sắc văn hóa Tây Nam Bộ, từ đó làm rõ hơn tính biến đổi và tính đa dạng trong văn hóa vùng Tây Nam Bộ...

   14 p thuvienbinhduong 29/11/2021 73 0

 • Một số đề xuất phân vùng văn hóa trong phát triển bền vững vùng ở Việt Nam

  Một số đề xuất phân vùng văn hóa trong phát triển bền vững vùng ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu tầm quan trọng của văn hóa vùng trong quá trình phát triển bền vững vùng ở Việt Nam, các tiêu chí phân vùng văn hóa và mối quan hệ với các chính sách phát triển bền vững vùng ở Việt Nam. Cơ sở lý luận của các luận điểm là các lý thuyết về vùng văn hóa và khu vực lịch sử - dân tộc học; lý thuyết địa lý học văn hóa và...

   8 p thuvienbinhduong 29/11/2021 74 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số