• Ebook Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu: Phần 1

  Ebook Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu" bao quát hầu hết các địa điểm khảo cổ học tiền sử từ miền núi và ven biển phía Bắc đến các địa điểm văn hóa Biển tiền sử miền Trung Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

   292 p thuvienbinhduong 23/10/2023 20 0

 • Ebook Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu: Phần 2

  Ebook Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu" tiếp tục bao quát hầu hết các địa điểm khảo cổ học biển tiền sử miền Nam Việt Nam, bước đầu phác lên một bức tranh phong phú, đa dạng về Văn hóa Biển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

   268 p thuvienbinhduong 23/10/2023 18 0

 • Ebook Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia: Phần 1

  Ebook Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia: Phần 1

  Chợ là nơi giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội thường xuyên giữa các địa phương để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời góp phần củng cố mối liên hệ cộng đồng cư dân của nhiều địa phương trong vùng xã hội Việt Nam từ hàng trăm năm nay, và là đối tượng nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Phần 1 cuốn...

   353 p thuvienbinhduong 23/10/2023 25 0

 • Ebook Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia: Phần 2

  Ebook Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia" sẽ trình bày phụ lục ảnh thác bản và tư liệu thư tịch về văn bia. Văn bia được tuyển dịch và giới thiệu được xếp thứ tự từ 1 đến 66, các ảnh phần phụ lục được đánh số thứ tự tương ứng với phần tuyển dịch. Việc sắp xếp thứ tự này, về cơ bản...

   371 p thuvienbinhduong 23/10/2023 21 0

 • Ebook Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 4 - Cuộc đụng đầu lịch sử): Phần 1

  Ebook Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 4 - Cuộc đụng đầu lịch sử): Phần 1

  Ebook "Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 4 - Cuộc đụng đầu lịch sử): Phần 1" cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chiến tranh cục bộ - đỉnh cao của cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ; Đánh thắng cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất mùa khô 1965-1966 của quân viễn chinh Mỹ;......

   242 p thuvienbinhduong 23/10/2023 24 0

 • Ebook Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 4 - Cuộc đụng đầu lịch sử): Phần 2

  Ebook Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 4 - Cuộc đụng đầu lịch sử): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 4 - Cuộc đụng đầu lịch sử)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: đánh thắng chiến lược Hai gọng kìm tìm diệt và Bình Định của Mỹ trong cuộc phản công mùa khô 1966-1967; Miền Bắc vừa xây dựng, vừa chiến đấu, đánh thắng các bước leo...

   246 p thuvienbinhduong 23/10/2023 26 0

 • Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 1

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bác Hồ-vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam; tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ, chiến sĩ với Bác Hồ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p thuvienbinhduong 24/09/2023 39 0

 • Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam-những kỷ niệm không phai; Bác Hồ với thiếu nhi-sự quan tâm đặc biệt của người;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p thuvienbinhduong 24/09/2023 35 0

 • Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - văn kiện lịch sử bất hủ; Tìm hiểu "Văn hóa Hồ Chí Minh" qua Di chúc của Người; Phong cách Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh; Bác Hồ - hiện thực của giản dị và lão thực;... Mời các bạn...

   198 p thuvienbinhduong 24/09/2023 27 0

 • Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thành phố mang tên Bác Hồ cùng cả nước thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Từ Di chúc của Bác Hồ, suy nghĩ về vấn đề chất lượng của Đảng; Nghĩ về lời dặn dò của Bác: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng...

   265 p thuvienbinhduong 24/09/2023 19 0

 • Ebook Lịch sử triết học Phương Đông (Tập 4): Phần 1 - Nguyễn Đăng Thục

  Ebook Lịch sử triết học Phương Đông (Tập 4): Phần 1 - Nguyễn Đăng Thục

  Ebook Lịch sử triết học Phương Đông (Tập 4): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thời đại Trung cổ; Chiết trung nho giáo; thời đại huyền học Ngụy, Tấn, Nam-Bắc Triều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p thuvienbinhduong 27/08/2023 29 0

 • Ebook Lịch sử triết học Phương Đông (Tập 4): Phần 2 - Nguyễn Đăng Thục

  Ebook Lịch sử triết học Phương Đông (Tập 4): Phần 2 - Nguyễn Đăng Thục

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử triết học Phương Đông (Tập 4): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sống nghệ thuật với chủ nghĩa lãng mạng đời Tấn; thời đại phật học Nam-Bắc triều; phật học đời tùy Đường từ thế kỷ VI đến thế kỷ X;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p thuvienbinhduong 27/08/2023 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbinhduong
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienbinhduong254445446vi