• Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 1

  Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 1

  Ebook "Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về bảo tồn di tích; Đặc trưng của hoạt động bảo tồn di tích; Hoạt động bảo tồn di tích trong lịch sử; Kiểm kê di tích; Xếp hạng di tích;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   114 p thuvienbinhduong 23/08/2022 14 0

 • Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 2

  Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p thuvienbinhduong 23/08/2022 16 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   337 p thuvienbinhduong 25/07/2022 25 1

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" cuốn sách cũng phản ánh cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta.

   332 p thuvienbinhduong 25/07/2022 23 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 1

  Ebook "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" gồm có 11 chương viết về ba thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc: Thời kỳ thứ nhất ứng với các họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỷ X); thời kỳ Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – đầu thế kỷ XIII); Đại Việt thời Trần (đầu thế kỷ XIII – cuối thế kỷ XIV)....

   353 p thuvienbinhduong 25/07/2022 23 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   344 p thuvienbinhduong 25/07/2022 22 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 1

  Cuốn "Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)" gồm 10 chương, trình bày một cách bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với những sự kiện trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của các Triều Hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 –...

   324 p thuvienbinhduong 25/07/2022 17 0

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 3 - Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   354 p thuvienbinhduong 25/07/2022 13 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" để cập đến các tiểu luận về văn hóa, nghệ thuật, xã hội Nhật Bản như những mô hình ẩn giấu hay những nguyên hình của văn hóa Nhật Bản, ngày Tết ở Nhật, giao điểm văn hóa Việt Nam và Nhật Bản... Mời các bạn tham khảo.

   69 p thuvienbinhduong 27/06/2022 47 0

 • Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Giao điểm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản" trình bày các tiểu luận giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản quá các giai đoạn: Thế kỷ VII-VIII, thế kỷ XVI-XVIII, sau Minh Trị duy tân tương ứng với ba thời kỳ trong lịch sử bang giao của Nhật Bản với thế giới. Mời các bạn tham khảo.

   157 p thuvienbinhduong 27/06/2022 47 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Tập 2" lần này là sự tiếp nối tập I đã được NXB Khoa học xã hội xuất bản năm 1999. Đây là kết quả hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu trong năm 1999 của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   239 p thuvienbinhduong 27/06/2022 43 0

 • Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trưng bày ngoài trời - Những vấn đề bảo quản; truyền thông và công chúng; tư liệu nghe nhìn trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   265 p thuvienbinhduong 27/06/2022 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số