• Giáo trình Thuỷ lực công trình - ThS. Trần Văn Hừng

    Giáo trình Thuỷ lực công trình - ThS. Trần Văn Hừng

    Giáo trình Thuỷ lực công trình gồm 7 chương về dòng chảy đều, không đều ổn định, không ổn định trong lòng dẫn hở và tham. Cuối các chương có các câu hỏi gợi ý những kiến thức cơ bản cần nắm, theo cách học mới sinh viên dựa trên cơ sở đó để thảo luận. Các bài tập được biên soạn chủ yếu từ sách "Bài tập Thủy lực - tập 2" của tác...

     113 p thuvienbinhduong 22/03/2014 476 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số