Một số quan điểm và nguyên tắc về chiếu sáng nghệ thuật mặt ngoài kiến trúc nhà cao tầng trong đô thị

Bài viết đề cập đến vai trò của chiếu sáng kiến trúc mặt ngoài tòa nhà, qua đó đưa ra một số quan điểm và nguyên tắc chiếu sáng nghệ thuật mặt ngoài kiến trúc nhà cao tầng trong đô thị, hướng tới tạo dựng một diện mạo mới về đêm.