Kiến trúc sư Frank Lloy Wight và lý thuyết kiến trúc hữu cơ

Tư tưởng lý thuyết kiến trúc của Frank Lloy Wight là mô phỏng thiên nhiên (kiến trúc hữu cơ), đề cao tính tự nhiên, tính nguyên thủy, tính trữ tình, tính địa phương và đa dạng hóa. Với tính cách táo bạo và tài năng của mình, Frank Lloy Wight đã để lại một tài sản đồ sộ về những công trình kiến trúc của mình, góp phần không nhỏ vào nền kiến trúc của Thế Giới.