Khảo sát, đánh giá kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven biển Phú Yên

Phạm vi của bài viết nhằm: Điều tra khảo sát về kiến trúc nhà ở nông thôn vùng ven biển Phú Yên; Đề xuất một số tiêu chí xây dựng nông thôn phù hợp với nhà ở nông thôn vùng ven biển Phú Yên. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.