Hình thức kiến trúc công sở tỉnh Phú Yên giai đoạn 1989 đến nay

Nhìn lại chặng đường hơn 25 năm qua kể từ khi tái lập tỉnh năm 1989, có thể nhận thấy Phú Yên đã có sự đổi thay nhiều mặt, thể hiện trực quan và rõ nét nhất ở lĩnh vực kiến trúc xây dựng. Bộ mặt kiến trúc đô thị được định hình, trong đó kiến trúc công sở đóng một vai trò rất quan trọng, với sự nổi bật về số lượng, quy mô và vị trí xây dựng.