• Ebook Cùng nhau học tiếng Nhật

  Ebook Cùng nhau học tiếng Nhật

  Ebook Cùng nhau học tiếng Nhật được soạn thảo bởi Đài phát thanh Nhật Bản NHK World cung cấp đến bạn đọc cuốn tài liệu học tiếng Nhật thông qua các chủ đề của cuộc sống hàng này, các đoạn hội thoại cho phép chúng ta học các cụm từ một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p thuvienbinhduong 30/06/2019 10 0

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn cho người mới học (Bản tóm tắt)

  Ebook Ngữ pháp tiếng Hàn cho người mới học (Bản tóm tắt)

  Sách gồm 42 quy tắc về ngữ pháp tiếng Hàn như: Trợ từ chủ ngữ, đuôi từ kết thúc câu, cấu trúc câu, định từ danh từ, câu hỏi đuôi, trợ từ, từ chỉ vị trí... Nếu bạn đang tìm tài liệu để phục vụ cho quá trình học tập ngôn ngữ tiếng Hàn, thì đây quả là tài liệu hữu ích để bạn quan tâm.

   30 p thuvienbinhduong 30/06/2019 9 0

 • Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1 trình bày cơ sở lý luận chung về kiểm tra - đánh giá thông qua các nội dung cụ thể sau: Các kiểu kiểm tra - đánh giá trong dạy học tiếng Việt thực hành, những yêu cầu chung về kiểm tra đánh giá, Độ tin cậy của đề thi, độ tin cậy của việc chấm điểm, tính đáng tin cậy và...

   184 p thuvienbinhduong 30/06/2019 9 0

 • Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 3

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 3

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 3 trình bày một số vấn đề chung về kiểm tra - đánh giá kỹ năng đọc, văn bản thi và các kiểu bài thi đọc, bài thi nhận diện và lựa chọn, các bài thi kết hợp và đọc rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   191 p thuvienbinhduong 30/06/2019 7 0

 • Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2 trình bày Một số vấn đề chung trong kiểm tra - đánh giá khả năng viết, các kiểu bài thi đánh giá khả năng viết, kiểm tra - đánh giá khả năng nghe, các bài thi nghe tập trung sâu và bài thi nghe - trả lời câu hỏi, thiết kế các bài thi nghe lựa chọn và bao quát, một số kiểu bài tập...

   142 p thuvienbinhduong 30/06/2019 11 0

 • Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 1

  Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 1

  Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những vấn đề chung của tâm lý ngôn ngữ học, cơ sở của tâm lý ngôn ngữ học, ngôn ngữ, lời nói và hoạt động lời nói, các quan điểm về nắm vững ngôn ngữ, mô hình tạo sinh câu, các mô hình ngữ pháp tạo sinh. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   195 p thuvienbinhduong 30/06/2019 9 0

 • Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 2

  Ebook Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học" phần 2 tiếp tục trình bày các khái niệm chung về sản sinh lời nói, cơ sở lý thuyết của sản sinh lời nói, các cấp độ tiếp nhận lời nói, tâm lý ngữ nghĩa học, các thuyết về nghĩa của từ, hoạt động về ngữ nghĩa,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p thuvienbinhduong 30/06/2019 7 0

 • Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp dân sự, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tố tụng kinh tế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa hành chính trong bối cảnh cải cách...

   152 p thuvienbinhduong 30/06/2019 9 0

 • Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1

  Ebook Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về cải cách tư pháp, những vấn đề về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   376 p thuvienbinhduong 30/06/2019 10 0

 • Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 1

  Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 1

  Ebook "Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế" mong muốn giới thiệu cùng bạn đọc một cách nhìn nhận về các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần nghiên cứu cơ sở lý luận pháp lý, tạo điều kiện hoạch định chính sách, hoàn thiện...

   165 p thuvienbinhduong 30/06/2019 8 0

 • Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2

  Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2

  Ebook Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 2 tiếp tục trình bày các yêu cầu phương hướng cơ bản hoàn thiện các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Những ảnh hưởng của quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa đối với các nguyên tắc...

   53 p thuvienbinhduong 30/06/2019 8 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Phần 1 trình bày các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, luật khiếu nại, tố cáo các năm 1998, nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/08/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo, chỉ thị số 35/1998/CT-TTg,... Mời các bạn cùng...

   111 p thuvienbinhduong 30/06/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số