• Ngữ pháp tiếng Việt - Những vấn đề lí luận: Phần 2 - Nxb. Khoa học Xã hội

  Ngữ pháp tiếng Việt - Những vấn đề lí luận: Phần 2 - Nxb. Khoa học Xã hội

  Ngữ pháp tiếng Việt - Những vấn đề lí luận: Phần 2 gồm 9 bài viết nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt của các tác giả khác nhau. Đây là một tài liệu tham khảo bổ ích cho những ai nghiên cứu về tiếng Việt, đồng thời cũng dành cho những ai muốn hiểu thêm về tiếng Việt.

   341 p thuvienbinhduong 20/07/2014 169 4

 • Viết gì cũng đúng: Phần 2 - Anthony Weston

  Viết gì cũng đúng: Phần 2 - Anthony Weston

  Viết gì cũng đúng: Phần 2 trình bày các phần như suy luận, viết một bài luận (nghiên cứu vấn đề, những điểm chính của bài luận, viết), ngụy biện và phần phụ lục. Qua cuốn sách tác giả đưa ra nghệ thuật viết và cách thức lập luận sắc bén, thông qua các nguyên tắc cụ thể được giải thích và minh họa đầy đủ, ngắn gọn.

   84 p thuvienbinhduong 20/07/2014 238 4

 • Viết gì cũng đúng: Phần 1 - Anthony Weston

  Viết gì cũng đúng: Phần 1 - Anthony Weston

  Cuốn sách Viết gì cũng đúng đưa ra nghệ thuật viết và cách thức lập luận sắc bén, thông qua các nguyên tắc cụ thể được giải thích và minh họa đầy đủ, ngắn gọn. Viết gì cũng đúng: Phần 1 trình bày cách hình thành một lập luận ngắn, lập luận bằng ví dụ, lập luận bằng phép loại suy và các nội dung khác.

   89 p thuvienbinhduong 20/07/2014 105 5

 • Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 2 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 2 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của cuốn sách. Nội dung các chương của phần này như: "Từ Hải thực" và "Từ Hải hư", "Hoạn Thư thực" và "Hoạn Thư hư", tâm sự của Nguyễn Du, vì sao tâm sự Nguyễn Du lại u uất.

   113 p thuvienbinhduong 20/07/2014 126 1

 • Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 1 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 1 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu cuốn sách. Nội dung các chương trong phần này như: Tại sao, để tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du, ta phải tìm trong "Truyện Kiều"; căn cứ để tin rằng Nguyễn Du dụng ý để lại dấu vết trong Truyện Kiều; căn cứ để nhận dạng các dấu vết do Nguyễn Du dụng ý để lại trong...

   96 p thuvienbinhduong 20/07/2014 142 1

 • Ebook Cấu trúc đại số: Phần 2 - Đậu Thế Cấp

  Ebook Cấu trúc đại số: Phần 2 - Đậu Thế Cấp

  Ebook Cấu trúc đại số: Phần 2 trình bày nội dung vành và trường, một số loại vành đặc biệt. Đối tượng phục vụ chủ yếu là sinh viên không phải chuyên ngành toán, do đó kiến thức trình bài ở mức độ tổng quát vừa phải. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên chuyên ngành toán và những bạn bước đầu tìm hiểu môn học thú vị này.

   65 p thuvienbinhduong 20/07/2014 186 2

 • Ebook Cấu trúc đại số: Phần 1 - Đậu Thế Cấp

  Ebook Cấu trúc đại số: Phần 1 - Đậu Thế Cấp

  Ebook Cấu trúc đại số: Phần 1 trình bày nội dung phép toán đại số và nữa nhóm, nhóm. Ngoài các bài tập đơn thuần để bạn đọc rèn luyện khả năng vận dụng lý thuyết và phát triển tư duy, trong sách còn có một số bài tập lý thuyết, giúp bổ sung kiến thức cho môn học.

   49 p thuvienbinhduong 20/07/2014 316 1

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 2 có nội dung mô tả về các trường trong biểu ghi Marc 21 như phụ chú chung, tên người là chủ đề và tác giả cá nhân khác. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện.

   66 p thuvienbinhduong 20/07/2014 169 1

 • Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc

  Ebook Phương pháp thiết lập biểu ghi Marc 21 cho tài liệu gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu vài nét về lịch sử của khổ mẫu Marc 21. Chương 2 giới thiệu thành phần của biểu ghi Marc 21 và hướng đẫn nhập tin vào các trường. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung chương 1 và mô tả các trường của Marc 21 như nhan đề mô tả, nhan đề khóa, mô tả vật lý,...

   69 p thuvienbinhduong 20/07/2014 167 1

 • Ebook Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản: Phần 2 - Laudia Mast

  Ebook Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản: Phần 2 - Laudia Mast

  Ebook Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản: Phần 2 trình bày quyền và nghĩa vụ của nhà báo, truyền thông và kinh tế, điều tra nghiên cứu. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những ai làm việc trong hoạt động truyền thông, cũng như các trường, khoa báo chí, ký giả tương lai.

   115 p thuvienbinhduong 20/07/2014 288 2

 • Ebook Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản: Phần 1 - Laudia Mast

  Ebook Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản: Phần 1 - Laudia Mast

  Ebook Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản: Phần 1 trình bày những kiến thức cơ bản đối với những người làm công tác truyền thông đại chúng như khái niệm về thông tin, đối tượng thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của nhà báo; lĩnh vực nghề nghiệp báo chí.

   111 p thuvienbinhduong 20/07/2014 236 1

 • Ebook Hướng dẫn cách biên tập: Phần 2 - Michel Voirol

  Ebook Hướng dẫn cách biên tập: Phần 2 - Michel Voirol

  Ebook Hướng dẫn cách biên tập: Phần 2 hướng dẫn tỉ mĩ, kỹ năng viết những bài bình luận (xã luận, phân tích, thời luận, phê bình, tin bình, tranh luận), cách trình bày một bản thảo (các ký hiệu dùng trong sửa chữa, hiệu đính một bài báo), đồ nghề của nhà báo.

   47 p thuvienbinhduong 20/07/2014 340 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số