• Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10)" giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm như: Lâm tuyền kỳ ngộ; Hoàng Trừu; Phạm Tải - Ngọc Hoa; Tống Trân - Cúc Hoa; Phạm Công - Cúc Hoa; Phù dung tân truyện; Phương Hoa; Nữ tú tài; Quan Âm Thị Kính; Phật Bà Quan Âm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   470 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 10)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm như: Trê Cóc; Lưu nữ tướng; Lý Công; Chàng Chuối tân truyện; Hoàng Tú tân truyện; Lục súc tranh công; Phan Trần; Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai; Trinh thử; Tuyển phu ngộ phối tân truyện; Từ Thức; Nhị độ mai; Thạch Sanh;......

   503 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 9): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 9): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 9)" giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn học như Hoan Châu ký; Nam triều công nghiệp diễn chí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   551 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 9): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 9): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 9)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm văn học như Việt Lam xuân thu; Hoàng Việt Long hưng chí; Trùng Quang Tâm Sử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   664 p thuvienbinhduong 24/09/2022 3 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 8): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 8): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 8)" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tác phẩm văn học của các tác giả Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Đề, Bùi Dương Lịch, Cao Huy Diệu,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   320 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 8): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 8): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 8)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí; các tác phẩm văn học của các tác giả Ngô Thì Trí, Ngô Thì Chí, Hoàng Nguyễn Thự, Ngô Thì Hoàng, Ngô Thì Điển; Trần Danh Án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   534 p thuvienbinhduong 24/09/2022 3 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 7): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 7): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 7)" cung cấp cho bạn đọc các nội dung về văn học thời Tây Sơn; tín hiệu của phong trào; vinh quang của một triều đại; giới thiệu các tác phẩm văn học của Nguyễn Thiếp, Ninh Tốn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   228 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 7): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 7): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 7)" tiếp tục giới thiệu các tác phẩm văn học của Đoàn Nguyễn Tuấn, Ngô Thì Nhậm, Ngô Ngọc Du, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Huy Lượng, Nguyễn Hữu Chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   342 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6): Phần 1

  "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6)" tuyển chọn các tác giả, tác phẩm của văn học từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XVIII. Phần 1 trình bày về các tác gia văn học gồm Đào Duy Từ, Phạm Công Trứ, Hồ Sĩ Dương, Nguyễn Đình Trụ, Vũ Công Đạo, Hương Hải thiền sư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   424 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6): Phần 2

  "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 6)" được gọi là tập văn học từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XVIII hoặc văn học thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Phần 2 trình bày về các tác gia văn học gồm Đoàn Thị Điểm, Vũ Phương Đề, Nguyễn Bá Lân, Nguyễn Huy Oánh, Lê Hữu Trác, Trịnh Oanh, Nguyễn Hữu Hào;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   435 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook 36 đề ôn luyện Ngữ văn 6: Phần 1

  Ebook 36 đề ôn luyện Ngữ văn 6: Phần 1

  Cuốn sách "36 đề ôn luyện Ngữ văn 6" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh có một tài liệu ôn tập tốt, nắm được các phương pháp, cách làm đối với mỗi dạng bài tập, từ đó có tâm lí chủ động, tự tin, có thể làm tốt các đề kiểm tra 1 tiết và học kì trong năm học, tạo động lực cho việc học môn Ngữ văn đạt kết quả cao hơn.

   57 p thuvienbinhduong 24/09/2022 4 0

 • Ebook 36 đề ôn luyện Ngữ văn 6: Phần 2

  Ebook 36 đề ôn luyện Ngữ văn 6: Phần 2

  Cuốn sách "36 đề ôn luyện Ngữ văn 6" là 1 trong 4 cuốn sách 36 đề ôn luyện Ngữ văn THCS và được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các em học sinh, giáo viên và PHHS. Cuốn sách gồm 3 phần: Đề ôn luyện, đáp án, bài tham khảo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p thuvienbinhduong 24/09/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số