• Xây dựng bộ máy hành chính tin gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng bộ máy hành chính tin gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Việc xây dựng tư tưởng của Người cụ thể, xác định biện pháp cụ thể, sát thực tiễn xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả là hoạt động thiết thực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   5 p thuvienbinhduong 26/03/2021 8 0

 • Phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quan điểm của Hồ Chí Minh về: Tinh thần yêu nước, vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của dân tộc; từ đó nêu lên những nội dung và phương pháp xây dựng tinh thần yêu nước cho thanh niên hiện nay.

   8 p thuvienbinhduong 26/03/2021 7 0

 • Quá trình kiến tạo, xác lập, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng - qua các văn kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

  Quá trình kiến tạo, xác lập, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng - qua các văn kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của quá trình kiến tạo, xác lập, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua - một nhân tố quan trọng góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta, nhất là trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước vì mục tiêu độc lập dân...

   11 p thuvienbinhduong 26/03/2021 7 0

 • Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự

  Sổ tay theo dõi việc xét xử trong tố tụng hình sự trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị trên thực tế trước khi tiến hành quan sát phiên tòa, tiến hành quan sát phiên tòa, báo cáo kết quả quan sát phiên tòa, xét xử công bằng – những tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn áp dụng cho việc bắt giữ và giam, các tiêu chuẩn áp dụng cho tiến trình xét xử,...

   230 p thuvienbinhduong 26/01/2021 25 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

  Ebook Tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm

  Cuốn sách là những câu hỏi và trả lời những tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm: Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS; người bị nhiễm HIV có quyền được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS, pháp luật có những quy định gì để bảo vệ quyền này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p thuvienbinhduong 28/12/2020 35 0

 • Ebook Người lái xe môtô hai bánh phải biết: Phần 1

  Ebook Người lái xe môtô hai bánh phải biết: Phần 1

  Ngoài việc phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, cuốn sách Người lái xe mô tô hai bánh phải biết còn có tác dụng hướng dẫn cụ thể, chi tiết, khoa học cho người học để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh cả về lý thuyết và thực hành theo đúng yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sách có...

   50 p thuvienbinhduong 28/12/2020 36 0

 • Ebook Người lái xe môtô hai bánh phải biết: Phần 2

  Ebook Người lái xe môtô hai bánh phải biết: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu ebook "Người lái xe môtô hai bánh phải biết" phần 2 tiếp tục trình bày các kỹ năng lái xe môtô hai bánh như: Vị trí các bộ phận chủ yếu của xe môtô hai bánh, lựa chọn xe, trang phục và tư thế ngồi lái xe môtô hai bánh, kỹ năng lái xe môtô hai bánh trong hình sát hạch, kỹ năng lái xe môtô hai bánh khi tham gia giao thông...

   63 p thuvienbinhduong 28/12/2020 35 0

 • Xử phạt vi phạm hành chính về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí - Thực trạng và giải pháp

  Xử phạt vi phạm hành chính về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí - Thực trạng và giải pháp

  Bài viết phân tích một số hạn chế, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nội dung thông tin trong hoạt động báo chí đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức thực thi pháp luật.

   5 p thuvienbinhduong 26/12/2020 19 0

 • Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí

  Hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí

  Để bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Bài viết trình bày tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, những bất cập, hạn chế trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

   9 p thuvienbinhduong 26/12/2020 24 0

 • Quyền tự do báo chí trong Luật Báo chí năm 2016 và một số kiến nghị triển khai thi hành luật

  Quyền tự do báo chí trong Luật Báo chí năm 2016 và một số kiến nghị triển khai thi hành luật

  Tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí là quyền cơ bản của con người. Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là các yếu tố hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó. Bài viết nêu nội dung cơ bản của...

   6 p thuvienbinhduong 26/12/2020 20 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp qua các bản Hiến pháp Việt Nam, thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, pháp luật hợp đồng Việt Nam nhìn ở góc...

   68 p thuvienbinhduong 28/11/2020 40 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề đặt ra và kiến nghị xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện luật từ thực tiễn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiến nghị hoàn thiện các điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu, quản lý nhà nước...

   68 p thuvienbinhduong 28/11/2020 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số