• Ebook Hỏi - đáp chính sách pháp luật về người khuyết tật: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp chính sách pháp luật về người khuyết tật: Phần 1

  Phần 1 tài liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, xác định khuyết tật, xác nhận khuyết tật, chính tài liệu chăm sóc sức khỏe, chính tài liệu giáo dục, chính tài liệu dạy nghề và việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p thuvienbinhduong 19/02/2020 47 1

 • Ebook Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ: Phần 2

  Phần 2 tài liệu Quyền và nghĩa vụ của lao động nữ - Sổ tay hỏi và đáp tiếp tục cung cấp cho người học các quy định riêng đối với phụ nữ. Cuối tài liệu là các phụ lục về hợp đồng lao động, thông tư về quyền và nghĩa vụ của lao động nữ... Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p thuvienbinhduong 19/02/2020 47 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Bộ luật lao động: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Bộ luật lao động: Phần 2

  Bộ luật lao động - Sổ tay hỏi và đáp sẽ giải đáp chi tiết những quy định của Bộ luật lao động, nhằm phổ biến sâu rộng pháp luật đến mọi đối tượng, để mọi người biết, hiểu rõ và làm việc theo pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p thuvienbinhduong 19/02/2020 51 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 2

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016 và thay thế Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. tài liệu gồm 146 câu hỏi được chia thành 14 chương nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   97 p thuvienbinhduong 19/02/2020 50 1

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 1

  Phần 1 tài liệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật gồm 4 phần: Những vấn đề chung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch...

   121 p thuvienbinhduong 19/02/2020 49 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật lao động Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Luật lao động Việt Nam: Phần 1

  Nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu, thực hiện pháp luật về lao động, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tài liệu Luật lao động Việt Nam - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp và Lê Kim Dung biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   116 p thuvienbinhduong 19/02/2020 47 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010: Phần 2

  Thông qua 110 câu hỏi và trả lời, tài liệu Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 - Sổ tay hỏi đáp về pháp luật: Phần 2 sẽ cung cấp những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ quyền lợi năm 2010 và các văn bản khác có liên quan, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 tài liệu...

   140 p thuvienbinhduong 19/02/2020 52 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Chính sách pháp luật về người khuyết tật: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Chính sách pháp luật về người khuyết tật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chính tài liệu tiếp cận nhà chung cư, công trình công cộng, giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông, chính tài liệu bảo trợ xã hội, quản lý nhà nước về người khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p thuvienbinhduong 19/02/2020 46 1

 • Ebook Hỏi - đáp về Quyền và nghĩa vụ của lao động nữ: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Quyền và nghĩa vụ của lao động nữ: Phần 1

  Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền, và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy tính sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay......

   93 p thuvienbinhduong 19/02/2020 46 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Bộ luật lao động: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Bộ luật lao động: Phần 1

  Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Mời các bạn cùng...

   102 p thuvienbinhduong 19/02/2020 47 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật lao động Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về Luật lao động Việt Nam: Phần 2

  Dưới dạng câu hỏi - đáp tài liệu sẽ giúp bạn đọc dễ dàng nắm vững những quy định cơ bản của hệ thống pháp luật lao động và những văn bản pháp luật mới được ban hành. Ngoài ra tài liệu còn giúp các bạn đang theo học luật thuận tiện khi ôn thi môn học luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p thuvienbinhduong 19/02/2020 48 0

 • Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 1

  Ngày 20-11-2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ, chính tài liệu bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện...

   64 p thuvienbinhduong 19/02/2020 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số