Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản" được biên soạn nhằm giới thiệu rộng rãi các quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo giống thủy sản đến đông đảo những người sản xuất thủy sản trên cả nước, góp phần đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất. Sau đây là phần 2 của ebook.