Thực trạng và giải pháp quản lý đất đô thị phường Phú Lương, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Xuất phát từ thực tiễn trên, bài viết phân tích những tồn tại trong công tác quản lý đất đô thị tại phường Phú Lương nhằm đề xuất một số giải pháp quản lý hợp lý và hiệu quả theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đồng thời đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.