Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá trình kinh tế VAC: Phần 1

Phần 1 của tài liệu Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá trình kinh tế VAC giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Sự hình thành cơ cấu kinh tế VAC trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Thực trạng kinh tế VAC ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.