Kỹ thuật thâm canh lạc năng suất cao : Phần 2

Phần 2 của tài liệu Thâm canh lạc cho năng suất cao với kỹ thuật nào? giới thiệu đến bạn một số kỹ thuật thâm canh lạc như: Kỹ thuật sản xuất và bảo quản lạc giống, tiêu chuẩn cấp chứng chỉ hạt giống, kỹ thuật sản xuất lạc giống, quy trình sản xuất và thâm canh lạc, quy trình sản xuất lạc giống vụ Thu - Đông, quy trình thâm canh lạc giống cao sản vụ Xuân. Mời các bạn cùng tham khảo.