Ebook Vi sinh lâm sàng: Phần 2 (Nhóm dịch Netter )

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Vi sinh lâm sàng" gồm 16 chương tiếp trình bày về nội dung sau: Vi khuẩn không có vách tế bào (chương 16. Mycoplasma), các loại thuốc kháng sinh (chương 17. kháng sinh họ penicillin), chương 18 kháng sinh ức chế ribosom, chương 19 kháng sinh chống lao và chống phong, chương 20 các loại kháng sinh khác, chương 21 sự phân loại và sao chép của virus... Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách này.