Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 46): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

"Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 46" phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1985. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thông báo Ý kiến của Ban Bí thư về một số công tác của báo Nhân dân; thông tri của Ban Bí thư về việc tặng "Huy hiệu Đảng" cho các đảng viên lâu năm; chỉ thị của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các ngành kiểm sát, toà án, tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.