Ebook Văn hóa tính dục và pháp luật: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Văn hóa tính dục và pháp luật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Làn sóng văn hóa tình dục Trung Quốc thời nay, hiện tượng đĩ điếm và chính sách cần có, bệnh AIDS - sự thách thức nghiêm trọng nhất đối với loài người và đối sách của Trung Quốc, những vấn đề liên quan đến "bù đắp tình dục" và "khoa học giáo dục tình dục" cùng chính sách pháp luật của nó,... Mời các bạn cùng tham khảo