Ebook VAC Tầm cao mới của nghề làm vườn: Phần 1

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức về VAC - Mô hình sản xuất nông nghiệp mang nhiều ý nghĩa tích cực trên các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường; thiết kế và xây dựng VAC. Mời các bạn cùng tham khảo.