Ebook Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng (Hồi ức): Phần 2

Ebook Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng: Phần 2 tiếp tục 4 chương viết về sự kiện lịch sử dân tộc. Đại tướng dành chương cuối cùng trình bày những điều tâm huyết, đúc kết cục đời cầm quân quang vinh của mình qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh. Mời các bạn tham khảo!