Ebook Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng (Hồi ức): Phần 1

Cuốn hồi ức Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng gồm 10 chương, phần 1 gồm 5 chương Đại tướng viết về các sự kiện lịch sử lớn của dân tộc. Cuốn sách giúp độc giả thấy rõ bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam ở những thời điểm lịch sử quyết định: nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán, nắm bắt thời cơ và nỗ lực cao độ nhằm quét sạch quân thù.