Ebook Tạo dáng Bonsai: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tạo dáng Bonsai" tiếp tục giới thiệu tới người đọc nội dung của các phần còn lại như quan hệ thẩm mỹ giữa chậu và đế, quan hệ giữa các vật tô điểm và tính thẩm mỹ trong Bonsai, thiết kế cấu tứ và tổng thể trong Bonsai nghệ thuật, kỹ thuật uốn cong nhánh, kỹ thuật cắt cành tạo hình, kỹ thuật khắc chạm - trang điểm cho cây, kỹ thuật làm lộ rễ trên mặt đất, kỹ thuật chiết hay ghép cành, kỹ thuật tu chỉnh chồi lá.