Ebook Tạo dáng Bonsai: Phần 1

Cuốn sách "Tạo dáng Bonsai" chuyên giới thiệu cách tạo hình và tri thức thẩm mỹ về Bonsai - cây cảnh. Nội dung cuốn sách gồm có 19 phần, trong đó phần 1 nói về nội dung của 10 phần đầu tiên. Cụ thể là cơ sở tạo dáng Bonsai - thân chính, khung xương của việc tạo dáng, rễ Bonsai, tán cây, lá cây, kiểu dáng của sự hoài cổ, chỉnh thể, cảm giác thẩm mỹ chỉnh thể Bonsai, so sánh nghệ thuật tạo dáng Bonsai, đặc điểm phong cách và lưu phái chủ yếu của Bonsai nghệ thuật Trung Quốc.